BIST 1.391
DOLAR 8,74
EURO 10,37
ALTIN 495,67
HABER /  MEDYA

Merdan Yanardağ TELE1'i nasıl kurdu? 3 yıldır yayınlanan destek hattı bir gece apar topar kaldırıldı

TELE1 televizyonunun kuruluşu hakkında yeni ağır ithamlar var. TELE1'in patronu Merdan Yanardağ'a yöneltilen yardım kampanyasıyla ilgili iddialar ortalığı karıştıracak.

Abone ol

TELE1 hangi parayla alındı, nasıl hayatına devam ettiriyor hala bunun net bir cevabı bulunabilmiş değil. Hatta bu tv kanalının gerçek sahibi kimdir sorusunun bile net bir cevabı yok. Yurt gazetesinin son yaptığı açıklamada Merdan Yanardağ ile ilgili yeni ve ciddi ithamlar var. 

Devir sözleşmesi tartışmalı

‘Merdan Yanardağ’ın yaptığı sözleşmede hisseler Alp Yanardağ’a devir edilecektir ibaresi yer almakta. Merdan Yanardağ ise tüm platformlarda şirketi borçları karşılığında devir alındığını iddia etmekte. Ancak sözleşmede 93.000 USD ve 61.000 Avro Peşinat verildiği üstüne 738.000 lira da borçlarının üstlenildiği belirtilmiştir. Sözleşmede belirtilen borçlarda ödenmemiş üzerine şirketin eski sahibinin mal varlığı üzerinde hacizler bulunmaktadır. Ayrıca devir sözleşmesinde devir alana resmen ve fiilen herhangi bir makine, cihaz ve demirbaş yoktur ibaresi mevcuttur. Ayrıca edilen bilgilere göre üstlenilen borçlarda henüz ödenmemiştir.

"İsmail Pehlivar şirketin ortağı değil çalışanı"

Televizyonu aldığını iddia ettiği ve paylaşım yapan İsmail Pehlivan şirketin ortağı olmayıp çalışanı olduğu bellidir. İsmail Pehlivan’ın açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Buraya kadar olan kısımdan çıkan sonuç borçları karşılığında devir alınmadığı, ödenen nakitlerin nasıl temin edildiği sorusu büyük önem kazanmıştır. Ayrıca herhangi bir makine, cihaz ve demirbaş olmadan bir televizyon kanalının yayına geçemeyeceği aşikarken (kurulum maliyeti o dönemlerde en aşağı 1.000.000 USD) nasıl ve nerden kaynak yaratılarak kurulum yapılmıştır. Bu aşamalardan sonra ne hikmetse şirket resmi olarak Merdan Yanardağ’ın YURT döneminde Mali İşler’e bakan Hasan Ali Sarıkaya’ya devredilmiştir.

Fırat Sakar son sahibi mi?

3 yıl sonra 2019 tarihinde şirket yine resmi olarak Merdan Yanardağ YURT döneminde Resmi işlemlere bakan yeğeni Tuna Sakar’ın yakını Fırat Sakar’a devir edilmiş ve halen Fırat Sakar üzerinde bulunmaktadır.’

‘TELE 1 DESTEK HATTI  sayfası apar topar yayından kaldırıldı

1.SORU; Tele 1 bu kadar kısa süre içinde neden ardı ardına devredilmişti? Son sahibi kimdi ?

Ancak asıl skandal düzenlenen yardım kampanyasında yaşanıyor. Merdan Yanardağ Tele1 ‘in sponsorlar ve halk tarafından finanse edildiğini söylemekte ama bunun detayını veremiyor.

Üstelik Tele1 sitesinde son 3 yıldır yayınlanan ‘TELE 1 DESTEK HATTI  sayfası apar topar 4 Eylül 2020 tarihinde yayından kaldırıldı, uçuruldu!!.

Bu sayfada Merdan Yanardağ’ın 2017’de çektiği bir yardım videosu çağrısı ve çeşitli hesap numaraları bulunmaktaydı. Ancak ne olduysa 3 Eylül’ü 4 Eylül’e bağlayan gece bu sayfa siteden kaldırıldı ve yerine böyle bir sayfa geldi 

https://tele1.com.tr/destek-cig-gibi-buyuyor-antarktikadan-imamogluna-destek-senin-icin-gelecegiz-58646/

Tele 1 hesabı yerine Merdan Yanardağ adına açılan kişisel hesaplar

2.SORU; Üç yıldır yayında bulunan Tele 1 Destek Çağrısı sayfası neden yayından kaldırıldı?

Bu sorunun cevabı tam 3 yıldır bu sayfalarda olanlarda gizli… Sayfayı ilk açtığınızda karışınıza böyle bir metin geliyordu. 

Sadece bu metin ile yetinilmemiş Merdan Yanardağ 3 kasım 2017 yılında bir video doldurarak yardım çağrısında bulunmuştu.

https://www.youtube.com/watch?v=8Or8rULK6iU&feature=emb_logo

Bu reklam ve sponsorluk çağrısında bulunan bir yardım kampanyası çağrısıydı.

Merdan Yanardağ adına ‘Halkın Finansmanı’ olarak tanımladığı bir model geliştirdiğini söylüyor ve sistemin nasıl işleyeceğini tek tek anlatıyordu. 

İşin en ilginç yanı yardım kampanyası için verilen hesaplardı. Yardım kampanyalarına katılacaklar  TL, Dolar ve Euro olarak katkıda bulunabileceklerdi. Ancak Tele 1 hesabı yerine Merdan Yanardağ adına açılan kişisel hesaplar verilmişti. 

Yani Tele1 adında kurumsal bir şirkete yardım kampanyası Merdan Yanardağ’ın kişisel hesapları üzerinden işleyecekti!

Yardım kampanyası bitti mi?

3.SORU ) Yardım kampanyası bitti mi? Hesaplar kapatıldı mı? Bu neyin paniği? Bunun cevabı 3 Eylül gecesi gazeteci Hadi Özışık’ın YouTube kanalında yayınladığı bu videoda gizli!

https://www.youtube.com/watch?v=JE6nJ-CpBmk

Hadi Özışık bu videoda 34.20 sn’de Merdan Yanardağ’a özel hesap numaralarını vererek nasıl para topladığını soruyordu.

Hadi Özışık’ın bu sorusu Yanardağ’ı paniğe sürükleyecek kadar önemliydi. Zira Türkiye’de ve dünyada bu tür yardım toplama faaliyetlerinin istismar edilmemesi için kurallar konulmuş kamu çıkarı adına devletler tarafından düzenlenmiştir. Bu tür faaliyetlerde amaç ne olursa olsun kişisel çıkar için bu yardım kampanyalarının istismar edilmesini engellemek, yolsuzluk yapılmasına  mani olmaktır.  

Türkiye’de kimin nasıl yardım kampanyası düzenleyeceği de yasalar çerçevesinde düzenlenmiştir.

i) 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu (“Kanun”)

ii) Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”)

iii) İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2005/38 sayılı Yardım Toplama Mevzuatı ve Uygulamaları Genelgesi (“Genelge”)

Makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tabi tutulmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplanması mümkündür.

Yardım toplamayla ilgili kanun ne diyor?

Kanun diyor ki; 

‘Yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisinden, bir ilçenin sınırları içinde ise o ilçenin kaymakamından izin alınır. Yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınır ve izni veren valilik tarafından ilgili valiliklere ve İçişleri Bakanlığına bilgi verilir.’

Bu kadar da değil. Yardımların suistimal edilmemesi için bir de 3 kişilik tüzel kurul kurmak gerekir. Bunun de özel bir nedeni var. Yardım toplama faaliyeti için başvuru, oluşturulacak sorumlu kurul tarafından yapılır. Gerçek kişiler, yardım toplama faaliyeti için en az üç kişiden ibaret sorumlu kurul oluşturmak zorundadırlar. Tüzelkişilerin sorumlu kurulu, yönetim organlarıdır. Sorumlu kurulda görev alanlar ile değişikliklerin, izin veren makama on gün içinde bildirilmesi gerekir.

Kampanya süresi 1 yılı geçemez

Bu da yeterli değildir. Başvuru yapmak için de kanunda şartlar belirtilmiştir.

a- Gerçek kişilerden; yardım toplamanın amacı, şekli, süresi, ne miktarda yardım toplanacağı ve bu faaliyette çalıştırılacak kişi sayısını belirten bilgileri ihtiva eden dilekçe,

b- Tüzel kişilerden; yardım toplamanın amacı, şekli, süresi, faaliyet alanı, ne miktarda yardım toplanacağı ve faaliyette görevlendirileceklerin isimlerini ihtiva eden yönetim kurulu kararının da ekleneceği dilekçe,

c- Faaliyette görevlendirileceklerin nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah ilmuhaberleri, sabıka kayıt belgeleri ve ikişer adet vesikalık fotoğrafları,

d- Toplanacak yardım miktarını belirlemeye yarayacak rapor ve keşif özeti gibi belgeler,

Üstelik bu kampanyalarda süre kısıtlaması da getirilimiştir. Bu SÜRE 1 YILI GEÇEMEZ. Kampanyanın süresi uzatılacaksa her yıl tekrar RESMİ olarak uzatılması gerekir.  

Ayrıca toplanan yardımların hedeflenen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığı da denetime tabiidir. 

Memurlar ya da dışarıdan görevlendirilen denetçiler 10 gün içinde bu yardım kampanyasını sonuçlandırıp kamuoyunu bilgilendirir.

Burada da kurallar bellidir.

a) Yardım toplama faaliyetinin brüt gelir, b) Yardım toplama faaliyeti için yapılan gider, c) Yardım toplama faaliyeti sonunda sağlanan net gelir, d) Bu gelirin amacı gerçekleştirmede yeterli olup olamayacağı konusundaki bilgi, e) İzin veren makamca incelenmesi istenen hususlarla ilgili açıklamalar.

Bütün bu kurallara uymayıp tamamen kendi kafalarına göre yardım kampanyası yapma ihtimaline karşı yasada ilginç bir düzenleme yapılmış.

Yardım toplama faaliyetinden elde edilen mal ve paraları zimmetine geçiren kişi, kamu görevlisi olup olmadığına bakılmaksızın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun zimmet suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılacaktır (Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen zimmet suçu, esasen yalnızca kamu görevlileri tarafından işlenebilecek bir suçtur. Ancak ilgili düzenlemeyle TCK’da belirlenen fail tanımının kapsamı genişletilmiştir).
Yani bu kurallara uymadan yardım düzenleyenlere 5-7,5 yıl hapis cezası verilebilir anlamına gelmektedir.

Bu bilgiler ışığında Merdan Yanardağ 3 yılın yardım kampanyasının hesabını vermeli ve laf kalabalığına getirmeden bu sorulara madde madde cevap vermelidir. 

4.SORU; Merdan Yanardağ Tele 1 adına kendi özel hesap numaralarını verip 3 yıldır para toplarken bu şartlardan herhangi birini yerine getirmiş midir? 

5.SORU; Bu 3 yılda kendi hesaplarına ne kadar para toplanmıştır?

6.SORU; Bu paraların ne kadarı özel hesabından Tele1 hesabına transfer edilmiştir?

7.SORU; Yardımda bulunan kişilere makbuz, fatura, invoice verilmiş bu yardımlar mali disiplin altında beyan edilmiş midir? Edilmişse %18’lik KDV olarak mı yoksa hizmet gösterilip %35’lik Stopaj vergisi olarak mı gösterilmiştir?

8.SORU; Merdan Yanardağ’ın son üç yıldaki mal varlığında artış olmuş mudur? 

Bu sorulara Merdan Yanardağ sadece kamuoyunun önünde değil kanunların önünde de hesap vermek zorundadır.

Bu sorulara cevap vermek yerine laf kalabalığı yapmanın, başkalarına iftira atmak Merdan Yanardağ’ı bu yolsuzluk iddiasından kurtarmaya yetmeyecektir.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Trump 'askere hakaret' iddialarını reddetti: Hangi hayvan bunu yapar?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Hulusi Akar: Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız
MHP milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun annesi trafik kazasında hayatını kaybetti
Emekli Tümgeneral Karataş'tan çarpıcı sözler! F-35'leri almamamız Allah'ın bir lütfu
Bu mesajı sakın açmayın! Bir 'tık'la banka hesabını boşaltıyorlar
Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye olamadı! Boğazına bıçak dayadı 'hepinizi doğrayacağım
Ünlü aktör Robert Pattinson koronavirüse yakalandı
Uyuşturucu taciri firari hükümlü ağaç kovuğunda yakalandı
PSG’de 3 oyuncu daha korona virüse yakalandı
Yorumlar 19 yorum