BIST 9.680
DOLAR 32,41
EURO 34,50
ALTIN 2.470,25
HABER /  EKONOMİ

Bakan Lütfi Elvan açıkladı: Varlık yönetim şirketlerinin kapasitesi artıyor

Bakan Elvan, "Varlık yönetim şirketlerinin kapasitesini artıracak çeşitli adımlar atılacak, altyapı çalışmaları devam ediyor." dedi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Finansal Kurumlar Birliğinin 9. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Finansal Kurumlar Birliği yapmış olduğu çalışmalarla, banka dışı mali  kuruluşlarımızın gelişmesine ve bu yolla finansal piyasalarımızın  derinleşmesine katkı sunuyor.

Birliğe üye finansal kiralama, faktoring, tüketici finansman  şirketleri ile bu çatı altına yeni giren tasarruf finansman ve varlık  yönetim şirketleri kritik bir fonksiyon üstleniyor.

Bu şirketler bankacılık sektörü kaynaklarına erişimde zorluk yaşayan  kesimlere nefes oluyor. Buradan sağlanan fonlar özellikle KOBİ'lerimizin  işlerini  büyütmelerine, istihdamı artırmalarına ve ekonomiye katma değer  oluşturmalarına imkan tanıyor.

Malumunuz finansal istikrarın korunmasının en önemli koşullarından  birisi de etkin şekilde çalışan kredi piyasasının varlığıdır.  Böyle bir piyasada, uzmanlaşmış kuruluşlar tarafından sunulan finansal  hizmetler, ekonomin sağlıklı bir şekilde işlemesine de doğrudan katkı  sağlar.

Bu anlamda banka dışı mali kuruluşların varlığı ve etkinliği elzemdir.  Finansal çeşitliliği sağlamak adına önemli adımlar atılsa da, maalesef  hala arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadık.

Mali piyasalarımızda, büyük ağırlığı hala ticari bankalar alıyor. Hatta burada bile belirli sayıda büyük bankada yoğunlaşma söz konusu. Örneğin bankacılık sektörümüzde en büyük 5 bankanın aktif toplamı,  sektörün yaklaşık yüzde 55'ini oluşturuyor.

Banka dışı mali kesimin payına baktığımızda ise oldukça zayıf bir  performans görüyoruz. 2020 yılsonu itibariyle banka dışı mali kuruluşların finansal  sektördeki payı yalnızca yüzde 2,2 düzeyinde gerçekleşti.

Bahsettiğim bu görünüm arzu ettiğimiz bir finansal piyasa yapısı  değildir. Bizim beklentimiz banka dışı mali kuruşlarımızın, hem pazar payı hem  de ürün çeşitliliği bakımından çok daha etkin olmasıdır.

Buradan hareketle  banka dışı mali kuruluşların etkinliğini artırmak  için Ekonomi Reform Paketinde de bir dizi politikaya yer verdik. Kredi piyasamızın aktif kalitesinin daha da güçlendirilmesi amacıyla, Varlık Yönetim Şirketlerinin kapasitesini artıracak çeşitli adımlar  atılacak.

Bu kuruluşlarımızın daha sağlıklı bir mevzuat altyapısına sahip olması  konusundaki çalışmalarımız devam ediyor.

Şunu çok net ifade etmek istiyorum. Banka dışı mali kuruluşlar tali  bir rol üstlenmemelidir. Finansal sektörün asli ve tamamlayıcı bir unsuru haline gelmelidirler.

Ancak bu şekilde, sektörde rekabetin, inovasyonun ve verimliliğin  artması mümkün olacaktır. Şirketlerimizin en önemli sorunlarının zayıf sermaye yapısı ve dış  kaynaklara erişim zorluğu olduğunu biliyoruz.

Kaynak sıkıntısının giderilmesinde, sermaye piyasaları mutlaka ciddi  bir alternatif olarak değerlendirilmeli. Şirketlerimiz, varlığa dayalı menkul kıymet ihracı yoluyla fon elde  etme imkânlarını denemeliler.

Şimdiye kadar genellikle bankalarımızın kaynak sağladığı bu yöntemi  banka dışı mali kuruluşlarımızın da uygulamasını temenni ediyoruz. Bu noktada mevzuat altyapımızda bir eksiklik bulunmuyor.

Ancak gerekli olması halinde her türlü tedbiri hızlı bir şekilde  almaya da hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Özellikle sürdürülebilirlik kavramının öne çıktığı günümüzde, yeşil  finansman olarak tanımlanan faaliyetler için uluslararası piyasalar  önemli fırsatlar sunmaktadır.

Küresel sürdürülebilir finans piyasasının önümüzdeki dönemlerde yıllık 7 trilyon ABD doları bir büyüklüğe erişeceği tahmin ediliyor.

Buralardan elde edilecek düşük maliyetli fonlar  hem banka dışı finans  sektörünün gelişimine katkıda bulunacak hem de reel sektörümüzün  sürdürülebilir iş modellerine geçişini hızlandıracaktır.

Bugün bazı bankalarımız söz konusu piyasalarda yeşil tahvil ve sukuk  ihracını başarıyla gerçekleştiriyor. Benzer şekilde banka dışı mali kuruluşlarımızın da bu piyasadan  faydalanmasını amaçlıyoruz.

Banka dışı mali sektörde  rekabetin gelişmesi, müşteri haklarının  korunması ve ekonomik etkinliğe katkının sağlanması açısından etkin  bir düzenleme ve denetim çerçevesinin olması büyük önem arz ediyor.

Bu kapsamda, BDDK aracılığıyla bu kuruluşlarımız için uluslararası  standartlara uygun bir düzenleme ve denetim altyapısı oluşturduk.

Fakat kamu tarafından yapılan düzenlemelerin yanında sektörün de  kendini geliştirmek için daha fazla çaba göstermesi gerekiyor.

Sektör karşılaştığı fırsatları değerlendirmeli, yenilikçi-yaratıcı bir  vizyon benimsemelidir. Özellikle pandemi ile birlikte yaygınlaşan dijital uygulamalar  finansal hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulması için bir avantaj  sağlıyor.

Mart ayında yürürlüğe giren kanun değişikliği, banka dışı mali  kuruluşlarımızın uzaktan erişim imkânlarıyla müşterileriyle sözleşme  imzalamasını mümkün kıldı.

Gerekli alt düzenlemelerin tamamlanmasıyla şirketlerimiz  daha esnek  hizmet kanallarına kavuşacak, hizmet kalitelerini ve verimliliklerini  arttıracaktır.