BIST 9.530
DOLAR 32,47
EURO 34,69
ALTIN 2.481,63
HABER /  GÜNCEL

LGS puan hesaplama robotu 2019 katsayı puanına göre yüzdelik dilimler

27 Haziran'da LGS sınav sonuçlarını öğrenen öğrencileri şimdi de hayalindeki liseye girmek için gerekli olan LGS puan hesaplama heyecanı sardı. Peki MEB LGS sonuçlarına göre puan hesaplama nasıl olur, işte ağırlıklı standart puanı ve katsayıya göre LGS puan hesaplama formülü

Abone ol

LGS sınav sonuçlarının MEB tarafından öğrencilere duyurulmasının ardından şimdi de LGS puan hesaplama nasıl olur ve yüzdelik dilim hesaplama robotu nasıl araştırmaları başladı. Sözel ve sayısal bölüm baz alınarak katsayıya ve ağırlıklı standart puanına göre LGS puan hesaplama işlemi detayı haberimizde. 

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
1- Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
2- Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
3- Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
4- Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
5- Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP),o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
6- Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

7- Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

8- Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
9- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
10- Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

SINAV KAPSAMI: Merkezî Sınavda Tablo-1’de belirtilen alanlardan soruların yer aldığı testler uygulanacaktır.Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.

Ağırlıklı Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları