BIST 4.771
DOLAR 18,83
EURO 20,28
ALTIN 1.133,04
HABER /  POLİTİKA

Yeni Anayasa'da bir uzlaşı daha!

TBMM Anayasa Yazım Komisyonu, 'Devletin temel amaç ve görevleri' maddesinde mutabakat sağladı.

Abone ol

TBMM Anayasa Yazım Komisyonu , ''Devletin temel amaç ve görevleri'' maddesinde mutabakat sağladı. Komisyon, mevcut anayasadaki devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılan ''Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini korumak'' ibaresini, ''Milletin bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, kültürel çoğulculuğu'' olarak değiştirdi.

Komisyon, CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen 'in başkanlığında yaptığı toplantıda, ''Devletin temel amaç ve görevleri'' ile ''Egemenlik'' başlıklı maddeleri ele aldı.

Komisyon, ''Devletin temel amaç ve görevleri'' başlıklı maddede mutabakat sağladı. Komisyon, mevcut anayasadaki devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılan ''Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini korumak'' ibaresini, ''Milletin bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, kültürel çoğulculuğu'' olarak değiştirdi, Cumhuriyeti ve demokrasiyi koruma ibaresi korundu.

Devletin temel amaç ve görevleri arasına, yeni metinde, ''insan onurunu korumak; temel hak ve özgürlükleri güvence altına almak; huzur, refah ve güvenliği sağlamak'' da eklendi.

Komisyonda, bu madde başlığı, ''Devletin temel amaç ve görevleri, insan onurunu korumak; temel hak ve özgürlükleri güvence altına almak; kişinin önündeki sosyal adalet ilkesi ile bağdaşmayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak, maddi ve manevi varlığını geliştirmesi için gerekli koşulları hazırlamak, huzur, refah ve güvenliğini sağlamak; milletin bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, kültürel çoğulculuğu Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumaktır'' şeklinde kabul edildi.

Ancak MHP , ''milletin bütünlüğü'' ibaresinin, ''Türk milletinin'' olarak önerdi.

BDP ise ''milletin bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini'' kavramlarının, bu maddede yer almasını gerekli görmedi, ''ülke bütünlüğünün'' 2. maddede önerildiğini anımsattı.

EGEMENLİK

Egemenlik maddesinde ise komisyon, mevcut anayasadaki egemenliğin, kayıtsız şartsız milletin olduğuna yönelik hükmü ''egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir'' şeklinde değiştirdi. BDP, ''Türkiye halkı, iktidarın yegane kaynağıdır'' önerisini getirdi.

Egemenliğin kullanılmasının hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamayacağı hükmü de mevcut anayasadaki gibi korundu ancak bu madde başlığı altında partilerin diğer fıkralara ilişkin farklı önerileri oldu.

AK Parti, ''Türk Milleti, egemenliğini seçtiği temsilcileri aracılığıyla ve halk oylaması yoluyla kullanır'', CHP ve MHP, ''Türk milleti, egemenliğini, anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır'' ve ''Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz'', BDP, ''Halk, iktidarını, esasları kanunlarla gösterilmiş olan seçimler, halk oylaması ve halk inisiyatifi aracılığıyla ve anayasanın koyduğu esaslar dahilinde yasama, yürütme ve yargı organları eliyle kullanır'', CHP ve BDP, ''Ulusalüstü yetkileri bulunan kuruluşlara üyeliği gerektiren uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır'' önerilerinde bulundu.