BIST 9.798
DOLAR 32,50
EURO 34,96
ALTIN 2.429,21
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI  /  MEMUR

Sözleşmlilere zam yapıldı

Bakanlar Kurulu, kamuda çalışanların ücretlerini yeniden düzenledi

Abone ol

Memurların katsayıları yeniden belirlenirken, sözleşmelilere kademeli zam yapıldı.

Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması"na ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0.04835, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı 0.62804, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise 0.01533 olarak yeniden belirlendi.

Yine 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3'üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin mevcut ücret tavanı, 2 bin 529 YTL'ye yükseltildi.

7/15754 sayılı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın değişik 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı, 2 bin 241 YTL'ye yükseltildi.

BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARININ SÖZLEŞME ÜCRET TUTARI 2610 YTL

84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları"nın 8'inci maddesinde yer alan unvanlardan en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 2 bin 610 YTL'ye yükseltildi.

97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 2007/11533 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretlerine artış oranları şöyle oldu:

-981 YTL'ye kadar olanlar için yüzde 4.

-981 YTL'den 1191 YTL'ye kadar olanlar için yüzde 3.8.

-1191 YTL'den 1533 YTL'ye kadar olanlar için yüzde 3.6.

-1533 YTL'den 2 bin 189 YTL'ye kadar olanlar için yüzde 3.4.

-2 bin 189 YTL'den 2 bin 843 YTL'ye kadar olanlar için yüzde 3.2.

-2 bin 843 YTL'den daha fazla olanlar için yüzde 3.VİZE EDİLMİŞ SÖZLEŞMELİLERVize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 2007/11533 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri, tavan ücretlerine zam oranları şöyle oldu:

-981 YTL'ye kadar olanlar için yüzde 4.

-981 YTL'den 1191 YTL'ye kadar olanlar için yüzde 3.8.

-1191 YTL'den 1533 YTL'ye kadar olanlar için yüzde 3.6.

-1533 YTL'den 2189 YTL'ye kadar olanlar için yüzde 3.4.

-2 bin 189 YTL'den 2 bin 843 YTL'ye kadar olanlar için yüzde 3.2.

-2 bin 843 YTL'den daha fazla olanlar için yüzde 3.ÇEŞİTLİ STATÜLERDEKİ SÖZLEŞMELİLERÇeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların mevcut brüt sözleşme ücretlerinin zam oranları şöyle oldu:

-981 YTL'ye kadar olanlar için yüzde 4.

-981 YTL'den 1191 YTL'ye kadar olanlar için yüzde 3.8.

-1191 YTL'den 1533 YTL'ye kadar olanlar için yüzde 3.6.

-1533 YTL'den 2 bin 189 YTL'ye kadar olanlar için yüzde 3.4.

-2 bin 189 YTL'den 2 bin 843 YTL'ye kadar olanlar için yüzde 3.2.

-2 bin 843 YTL'den daha fazla olanlar için yüzde 3.

Bu arada, 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) sayılı Cetvele Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi, Devlet Meteoroloji İşleri, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ve Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü eklendi.