BIST 11.156
DOLAR 33,04
EURO 35,94
ALTIN 2.551,00
HABER /  GÜNCEL

Satış işlemleri sil baştan değişti! Yeni dönem başladı uygulamaya geçiyor

Adalet Bakanlığı'nın geçtiğimiz Mart ayında pilot uygulamasıyla Ankara Batı İcra Dairesi’nde başlattığı hacizli malların elektronik ortamda açık artırmayla satışı yöntemi, 8 Mart 2023’e kadar Türkiye çapında uygulamaya geçirilecek.

Abone ol

Hacizli malların satışı artık mezat salonlarında gerçekleşmeyecek. Geçtiğimiz Mart ayında Ankara'da başlayan pilot uygulama, Mart 2023'te Türkiye çapında uygulamaya konacak. Hacizli malların satış işlemlerinin tamamen elektronik ortamda yapılmasıyla, mezat salonuna gelme ve teklifleri takip etme gereksinimi ortadan kalkarken, hacizli mal veya hak rayiç değerinden veya daha üzerinden satılabilecek. Bu uygulamayla alacaklının da borçlunun da menfaatinin korunması hedefleniyor.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, yapılacak olan yeni uygulamada, icra satışlarının elektronik ortamda yapılmasıyla açık artırmalara internete erişim olan her yerden çok daha fazla kişi katılabilecek.

Teklifte kolaylık

İsteyen herkesin açık artırmada kolayca teklif verebildiği uygulamada, mezat salonuna gelme ve teklifleri takip etme gereksinimi ortadan kalkarken, hacizli mal veya hak rayiç değerinden veya daha üzerinden satılabilicek. Böylece, alacaklının da borçlunun da menfaati en üst düzeyde korunuyor.

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik 8 Mart 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle, ilan edilen hacizli malların elektronik ortamdan satışı 15 Mart’ta Ankara Batı İcra Dairesi’nde pilot olarak başlatıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın onayıyla elektronik ortamda açık artırmayla satış işleminin yapıldığı icra dairelerinin ve illerin sayısı artırıldı. 1 Haziran’dan itibaren Ankara, Bursa ve Kayseri il merkezleri ile bu şehirlerin ilçelerinde ilanı yapılacak satışlar elektronik ortamda gerçekleştirilmeye başlandı. 8 Mart 2023’e kadar Türkiye çapında hacizli malların açık artırmayla e-satışına geçilecek.

Elektronik satışa istatikler 

Bakanlık istatistiklerine göre, elektronik satış uygulamasına başlanıldığı 15 Mart’tan, 30 Kasım tarihine kadar fiziki olarak, 10 bin 915 taşınmaz satışı, 5 bin 632 taşıt satışı ve bin 359 taşınır satışı yapıldı. Fiziki satışlarda taşınmazların yüzde 20’sinin, taşıtların yüzde 26’sının, taşınırların ise yüzde 9’unun muhammen bedelin üzerinde teklif verilmek suretiyle sonuçlandı. Elektronik satış uygulamasına geçildikten sonra aynı tarihlerde 2 bin 259 taşınmaz satışı, bin 127 taşıt satışı, 333 taşınır satışı elektronik ortamda yapıldı. Bu satışlardan taşınmazların yüzde 73’ü, taşıtların yüzde 58’i, taşınırların ise yüzde 36’sının muhammen bedelin üzerinde teklif verilmek sureti ile gerçekleştirildi.

Satışlar nasıl yapılacak

Açık arttırmayla satış işlemlerinde, taşınırın açık arttırma şartnamesi, taşınır ya da taşınmazların elektronik satış ortamında açık arttırma ilanı, açık arttırma şartnamesi, gazete ilanı ve artırma sonuç tutanağının kullanımında zorunluluk bulunuyor.

Şartnamede, taşınır ya da taşınmazların temel bilgileri yer alacak ve arttırmaya katılacakların muhammen kıymetinin yüzde 10’u oranında nakit teminat veya banka teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği yazılıyor. Arttırmaya katılabilmek için hacizli malın değerinin yüzde 10’unu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç arttırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması zorunlu.

Portalda yapılan açık arttırmada teklif verme süresi 7 gün olarak belirlenirken, elektronik ortamda teklif verebilmek için Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan sözleşmenin katılımcılar tarafından kabul edilmesi gerekli. Açık artırmada, teklif verenlerin kişisel bilgileri, artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten kamu görevlileri hariç hiç kimse tarafından görülemeyecek.