BIST 8.009
DOLAR 28,92
EURO 31,77
ALTIN 1.901,18
HABER /  POLİTİKA

Meclisi sallayan skandal hata!

TBMM öyle bir hata yaptı ki Cumhuriyet tarihine geçti! Yeni yasa rüşvetçi ve hırsız genel sekreter arıyor..!

Abone ol

Kanun yazımındaki bir maddi hata, TBMM'yi skandalın tam ortasına attı! Yapılan bir kanun değişikliği, oda ve borsada genel sekreter olabilmek için ’zimmet, kaçakçılık, rüşvet, hırsızlık’ gibi çok sayıda suçtan mahkum olmuş olmayı şart koşuyor! 

TÜRKİYE’nin yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yaptığı bir kanun değişikliğinde tarihe geçecek bir maddi hataya imza attı. 23 Ocak 2008’de 5174 Sayılı TOBB ile Odalar ve Borsalar (TOBB) Kanunu’nun 74’üncü Maddesi (d) bendinde değişiklik yapan TBMM’nin maddi hatası fark edilmedi. Resmi Gazete’de yayınlanan kanun yürürlüğe girdi. Kanundaki yeni maddeye göre; bundan böyle TOBB ve TOBB’a bağlı Türkiye genelindeki 365 oda ver borsanın genel sekreterlerinin ’zimmet, kaçakçılık, rüşvet, hırsızlık, casusluk’ gibi çok sayıda suçu daha önce işlemiş ve mahkum olmuş olması şart.

Aylık yayınlanan Terazi Hukuk Dergisi yazarı Remzi Özmen’in fark ettiği ’kanundaki maddi hata’ söz konusu kanunda oda ve borsalara atanacak genel sekreterlerin niteliklerinin belirlendiği maddede yapıldı. Kanunun eski halinde suçlar sayıldıktan sonra ’hükümlü bulunmamak’ ibaresi yer alırken, yeni halinde suçlar sayıldıktan sonra ’hapis cezasına mahkum olanlar’ deniliyor.

Aranan özellikler
5174’ün 74’üncü maddesi "Genel Sekreterin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olması gerekir" diye başlıyor ve sonra "a- Türk vatandaşı olmak, b- Kamu haklarından mahrum olmamak, c- Askerlikle ilişiği bulunmamak ve d-" diye devam ediyor. İşte bu (d) bendinin yeni hali her şeyi tersine çeviriyor. Çünkü 08.02.2008 tarih ve 2681 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23.01.2008 tarih ve 5728 Sayılı Kanun’un 538’inci Maddesi ile değişik d) bendi (74’ün d bendi) olarak şöyle devam ediyor: "Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesi’nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olanlar."

’Olmamak olmak’ olunca suç listesi tavan yaptı
ODA ve borsalardaki genel sekreterlerin niteliklerini düzenleyen 74’üncü madde (d) bendinde oda ve borsalara genel sekreter olabileceklerin sahip olması gereken nitelikler sayılırken suç ve sabıka faslında sıralanan suçların sonundaki ’olmamak’ fiili, değişiklikten sonra ’olmak’ olunca, genel sekreter adaylarının eski metinde sayılan ve işlememiş olmaları gereken suçlara göre yeni metinde çok daha fazla suçu işlemiş olması şart oluyor. Çünkü yeni düzenlemeyle genel sektereter olabilmenin şartları ağırlaştırılmak istendi ve önceki düzenlemede olmayan suçlardan mahkumiyetler de kapsama alındı. Yani yapılmak istenen tam tersi gerçekleşti. Bu maddi hata sonucu hükümlülüğün kapsamına para cezaları ve diğer yaptırımlar dahil olurken, hapis cezaları ise kapsam dışına çıkarılmış oldu.

Bu yanlış acilen düzeltilmeli
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, söz konusu kanundaki ’maddi’ hatanın bir an önce düzeltilmesi gerektiğini söyledi ve şöyle konuştu: "Bu kanun şu anda yürürlükte. Çünkü Resmi Gazete’de de yayınlandı. Eğer bu kanun bu haldeyken TOBB’a ya da oda ve borsalara denetim için bir müfettiş gitse, yaptığı inceleme sonucu genel sekreterlerimizin her hangi birinin bu suçlardan birini işlememiş olduğunu görse, hemen ceza verebilir. Bu ceza da ’kanuna bariz uyulmadığı için’ oda yönetim kurullarını bile görevden alabilir." TOBB Başkanı, TOBB, oda ve borsalarla ilgili daha önceki kanun değişikliklerinde kendilerine de görüş sorulduğunu ancak bu değişiklikten haberleri olmadığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Herhalde bir torba yasa dğişikliği olarak geçmiş. Bizimle görüş alışverişi olsaydı böyle bir hata olmazdı" diye konuştu.