BIST 10.899
DOLAR 32,19
EURO 34,92
ALTIN 2.473,48
HABER /  GÜNCEL

Kamuda esnek çalışma ve uzaktan çalışma detayları belli oldu! Şimşek duyurmuştu

Kamuda beklenen esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle ilgili hazırlanan yönetmelikten ilk bilgiler sızdı. Çeşitli koşullara göre mesai saatleri beş saate kadar düşebilecek. Akademik çalışma, aile bakımı gibi gerekçeler sebep gösterilebilecek.

Abone ol

Memurlar için beklenen esnek ve uzaktan çalışma modellerinin çalışma taslağı ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modelleri geliştireceğiz" açıklamasıyla merak edilen maddeler yayınlandı.

Hazırlanan yönetmelikte bakıma muhtaç aileye yardım, akademik çalışma gibi gerekçeler göstererek esnek çalışmayı talep edilebilecek.

MADDE 6- (1) Esnek zamanlı çalışmada memurlar, çalışmalarını kurumları tarafından esnek zaman ve çekirdek zaman olarak iki kısma ayrılan çalışma günü süresi içerisinde yürütür. Memurların çekirdek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunmaları zorunlu iken, esnek zaman içerisinde bu zorunluluk yoktur.
(2) Çekirdek zaman, kanuni günlük çalışma süresi içerisinde en fazla beş saat olacak şekilde; esnek zaman ise çalışma günü süresi içerisinde çekirdek zaman ve öğle dinlenme süresi dışında kalan süreleri kapsayacak şekilde kurumlar tarafından belirlenir. Ancak öğle dinlenme süresi de esnek zaman olarak belirlenebilir. Günlük çalışma süresinin içerisine öğle dinlenme süresinin dahil edilip edilmeyeceği Kurumun tercihine bağlıdır.

Günlük çalışma süreleri

MADDE 7- (1) Günlük çalışma süresi günlük sekiz saat olup, kanuni günlük çalışma süresinin başlama saatinden iki saat önce başlar ve bitme saatinden üç saat sonra sona erer.
(2) Memurlar çalışma günü süresi içerisinde her halde en fazla on saat çalışabilir.
(3) Esnek zamanlı çalışma şeklinde kurumlar memurlara günlük çalışma sürelerinin başlangıcını ve bitişini belirlemede serbestlik gibi tanıyabildikleri gibi memurlardan bu süreleri sabitlemelerini de isteyebilirler. Çalışma saatleri sabitlenen memurlar bir sonraki sözleşme dönemine kadar bu süreleri değiştiremezler. Çalışma saatlerinin başlangıcı ve bitişi her çalışma günü için aynı olmalıdır. Sabit zaman uygulamasında çalışma saatleri çizelgesi doldurulması zorunlu iken, serbest zaman uygulamasında bu zorunluluk yoktur.

Çalışma saatlerinin değişmesi

MADDE 8- (1) İşin gerektirdiği hallerde Kurum memurun işe daha erken gelmesini veya işten daha geç çıkmasını isteyebilir.

(2) Çekirdek zaman ve esnek zaman kurumlar tarafından bir yıl içerisinde çalışma yoğunluğu, hizmet gerekleri ve personel durumu dikkate alınarak en fazla iki defa değiştirilebilir.

Madde 12- (1) Değişken zamanlı çalışmada memurlar, çalışmalarını kurumları tarafından esnek zaman ve çekirdek zaman olarak iki kısma ayrılan günlük çalışma süresi içerisinde yürütür. Memurların çekirdek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunmaları zorunlu iken, esnek zaman içerisinde bu zorunluluk yoktur.
(2) Çekirdek zaman, kanuni günlük çalışma süresi içerisinde en fazla beş saat olacak şekilde; esnek zaman ise çalışma günü süresi içerisinde çekirdek zaman ve öğle dinlenme süresi dışında kalan süreleri kapsayacak şekilde kurumlar tarafından belirlenir. Ancak, öğle dinlenme süresi de esnek zaman olarak belirlenebilir. Günlük çalışma süresinin içerisine öğle dinlenme süresinin dahil edilip edilmeyeceği Kurumun tercihine bağlıdır.
(3) Değişken zamanlı çalışma şeklinde esnek zaman içerisinde günlük çalışma başlangıç ve bitiş saatleri ile çalışma süreleri sabit olmadığı için memurlar "Çalışma Saatleri Çizelgesi" doldurmaz.

Günlük çalışma süresi

MADDE 13- (1) Günlük çalışma süresi kanuni günlük çalışma süresinin başlama saatinden iki saat önce başlar ve bitme saatinden üç saat sonra sona erer.
(2) Memurlar kanuni çalışma süresi kadar çalışmakla birlikte kanuni günlük çalışma süresi kadar çalışmak zorunda değildir. En az çekirdek zaman kadar, en fazla ise on saat olmak üzere memurlar günlük çalışma sürelerini belirleyebilirler.

Çalışma saatlerinin değişmesi

MADDE 14- (1) İşin gerektirdiği hallerde Kurum memurun işe daha erken gelmesini veya işten daha geç çıkmasını isteyebilir.
(2) Çekirdek zaman ve esnek zaman kurumlar tarafından bir yıl içerisinde çalışma yoğunluğu, hizmet gerekleri ve personel durumu dikkate alınarak en fazla iki defa değiştirilebilir.

Şahsi işlemler

MADDE 15- (1) Memurlar çekirdek saati içerisinde kurumda bulunmak zorunda olup, doktor randevularını, banka, fatura ve benzeri şahsi işlemlerini esnek zaman içerisinde gerçekleştirmek zorundadır.
"Göreve geç gelmek" ile "görevden erken ayrılmak" fiillerinin tespiti
MADDE 16 – (1) Kanunun 125 inci maddesinin (A) bendinin (b) alt bendinin uygulanmasında "göreve geç gelmek" fiilinin tespitinde çekirdek zamanın başlangıç saatine, "görevden erken ayrılmak" fiilinin tespitinde çekirdek zamanın bitme saatine ve "görev mahallini terk etmek" fiilinin tespitinde çekirdek zaman dilimine göre değerlendirme yapılır.

Günlük çalışma süresi

MADDE 18- (1) Yoğunlaştırılmış çalışmada günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi Kanunun 100 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca tespit edilir.
(2) Memurlar bir günde en fazla on saat çalışabilirler. Memurların günlük çalışma süreleri eşit olabileceği gibi farklı da olabilir.
(3) Yoğunlaştırılmış çalışma şeklinde çalışma saatlerinin başlangıcı ve bitişi her çalışma günü için aynı olmalıdır. Çalışma saatleri sabitlenen memurlar bir sonraki sözleşme dönemine kadar bu süreleri değiştiremezler ve "Çalışma Saatleri Çizelgesi" doldurulması zorunludur.

MADDE 19- (1) Hesaplama dönemi haftalık veya iki haftalık olmak üzere memurların seçebilecekleri yoğunlaştırılmış çalışma şekilleri sırasıyla şunlardır:
a) 9/80 çalışma saati: Memurun iki haftada dokuz gün seksen saat çalışıp, ikinci haftada bir günü izin olarak kullanmasıdır.
b) 4/40 çalışma saati: Memurun haftada dört gün kırk saat çalışıp, bir günü izin olarak kullanabilmesidir.
c) 4/36-1/4 çalışma saati: Memurun haftada dört günü günde dokuz saatten otuz altı saat ve bir yarım günü dört saat çalışarak kalan yarım günü izin olarak kullanabilmesidir.