BIST 1.995
DOLAR 13,62
EURO 15,21
ALTIN 792,77
HABER /  POLİTİKA

Kamuda çalışanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Kamu kurumlarında çalışan memurların kurumlar arası geçici görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yönetmelik, hakim ve savcılar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak çalışan personeli kapsıyor.

Kadro ya da pozisyon bulunması şartı aranmayacak

Buna göre, kurum emrine geçici görevlendirmelerde, görevlendirmenin yapılacağı kurumda yürütülecek göreve ilişkin kadro ya da pozisyon bulunması şartı aranmayacak.

Geçici görevlendirilenler kurumlarından aylıklı/ücretli izinli sayılacak, mali, sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından almaya devam edecek, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkileri kendi kuramlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilecek.

Personelin geçici görevlendirilmesinde söz konusu kadro veya pozisyona asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil tüm şartları bir arada taşıması gerekecek. Görevlendirmeyi yapan kurum, personelin bu şartları sağlayıp sağlamadığının kontrolünden sorumlu olacak.

Geçici görevlendirmeyi yapmak isteyen kurum tarafından doldurulan form, öngörülen geçici görevlendirme başlangıç tarihinden en az bir ay önce muvafakat işlemlerinin tamamlanması için personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma gönderilecek.

Bu kapsamda geçici görevlendirme, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından verilecek muvafakat ile tekemmül edecek.

Daha sonra söz konusu form geçici görevlendirme yapılan kuruma gönderilecek ve ilgili personele görevlendirme başlangıç tarihinden en az 5 gün önce tebliğ edilecek. Formun bir örneği ise ilgili personelin özlük dosyasında saklanacak.

Geçici görevlendirme süresi uzatılabilecek

Geçici görevlendirmeye ilişkin onay işlemleri, bakanlıklarda bakan, diğer kuramlarda en üst yöneticilerin onayıyla tamamlanacak. Bakan veya en üst yönetici onay yetkisini alt makamlara devredebilecek.

Geçici görevlendirme en fazla bir yıl olarak yapılabilecek ve her defasında bir yılı geçmemek üzere uzatılabilecek.

Kesintili ya da kesintisiz olarak Yönetmelik kapsamında toplamda 6 ayı geçen geçici görevlendirmelerde personelin muvafakatinin alınması şart olacak.

Adaylık veya deneme süresinde olan personel ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler kapsamında istihdam edilenlerin memur kadrolarına atamaları yapılana kadar geçici olarak görevlendirilmesi yapılmayacak.

Ancak adaylık, stajyerlik ya da yardımcılık gibi yetişme ve yeterlik döneminde olan kariyer meslek personeli, geçici görevlendirme süresi dönem boyunca 6 ayı geçmemek ve görevlendirildikleri kurumda kendi uzmanlık alanıyla ilgili görevde çalıştırılmak üzere görevlendirilebilecek. Bu kişilerin geçici görevli oldukları süre, yetişme sürecindeki çalışma süresi şartından sayılacak.

Personelin özlük hakları devam edecek

Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin geçici görevlendirildiği sürelerin tamamı görevlendirildiği yerin bölge hizmetinden sayılacak.

Aylık/ücret ödenmesine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla geçici görevlendirilen personelin özlük hakları devam edecek ve geçici görevlendirme süreleri terfi ve emekliliklerinde hesaba katılacak. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılacak.

Bu kişilerin geçici görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri süreler kendi kurumlarında geçirilmiş sayılacak.

Geçici görevlendirilecekler sınav, kura veya kriterle belirlenebilecek

Geçici görevlendirilen personelin seçimi için kurumlarca en üst amirin onayı ile belirleme yapılması kaydıyla sınav, kura, kriter belirleme ve benzeri özel usuller öngörülebilecek.

Aynı veya farklı yere geçici görevlendirilen personel, formda belirtilen geçici görevlendirme başlangıç tarihinde, geçici görevlendirildiği kurumda göreve başlayacak.

Aynı veya farklı yere geçici görevlendirilen personel, geçici görevlendirme süresi bittiğinde, formda belirtilen geçici görevlendirme bitiş tarihini takip eden ilk iş günü, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurumda göreve başlayacak.

Görev süresi sona erenler bağlı bulunduğu kuruma dönecek

Geçici görevlendirme herhangi bir nedenle bitiş tarihinden önce sona erdirilmiş ise personel bu durumun kendisine tebliğ tarihini takip eden ilk iş günü kadro veya pozisyonun bulunduğu kurumda göreve başlayacak.

Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanlar hakkında, görevlendirildiği kurumca yapılacak bildirim üzerine, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından kadro veya pozisyonun tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

Bu kapsamda yapılan geçici görevlendirmelere ilişkin bilgi ve belgelerin bildirimi, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından Devlet Personel Başkanlığının internet sitesindeki "DPB e-Uygulama" kısmında yer alan ilgili formlardaki alanların tam ve eksiksiz olarak doldurmak suretiyle, personelin aylıklı/ücretli ya da aylıksız/ücretsiz izne ilişkin işlemlerin tamamlanmasını müteakip bir ay içerisinde gerçekleştirilecek.

Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında oluşacak tereddütlerin giderilmesinde ve kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanmasında, yönetmeliğe ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortama aktarılmasında Devlet Personel Başkanlığı görevli ve yetkili olacak.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25'inci maddesine göre yapılmış olan geçici görevlendirmeler, görevlendirme süresi bitene kadar geçerliliğini koruyacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Trakya bölgesinde zengin doğal gaz rezervi bulundu Büyük müjde
Trakya bölgesinde zengin doğal gaz rezervi bulundu Büyük müjde
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Futbolun süperleri ödülleri sahibini buldu işte yılın süper futbolcusu
Futbolun süperleri ödülleri sahibini buldu işte yılın süper futbolcusu
Şenol Güneş'ten Galatasaray-Beşiktaş derbisi yorumu
Şenol Güneş'ten Galatasaray-Beşiktaş derbisi yorumu
Canan Kaftancıoğlu'ndan çarpıcı İstanbul seçimi açıklaması
Canan Kaftancıoğlu'ndan çarpıcı İstanbul seçimi açıklaması
Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç istifa etti İşte ayrılma gerekçesi
Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç istifa etti İşte ayrılma gerekçesi
AK Parti'den muhtarlık seçimi için yeni öneri
AK Parti'den muhtarlık seçimi için yeni öneri
Deniz Kuvvetleri'nde operasyon! Aralarında aktif görevde olanlar var
Deniz Kuvvetleri'nde operasyon! Aralarında aktif görevde olanlar var
Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Mahkemedeki ilk ifadesi ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Mahkemedeki ilk ifadesi ortaya çıktı
HDP'li Başkan Ayhan Bilgen'den MHP'li Başkan Tolga Adıgüzel'e bomba iş teklifi
HDP'li Başkan Ayhan Bilgen'den MHP'li Başkan Tolga Adıgüzel'e bomba iş teklifi