BIST 1.441
DOLAR 8,46
EURO 10,27
ALTIN 501,15
HABER /  GÜNCEL

Hükümet KEPi yeniledi

Hükümet Katılım Öncesi Ekonomik Programı (KEP) basına duyurdu.

Abone ol

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından Avrupa Birliği'ne (AB) katılım öncesi mali izleme süreci kapsamında her yıl hazırlanan Katılım Öncesi Ekonomik Program (KEP) Yüksek Planlama Kurulundan (YPK) çıktı.

Makro ekonomik göstergeleri kapsayacak şekilde hazırlanan programa göre, yüksek oranda faiz dışı fazla verme politikasına devam edilecek.

Son yıllarda uygulanan istikrar odaklı makroekonomik politikaların genel çerçevesi, 2007 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Program döneminde de korunacak. Mevcut politika çerçevesinde maliye politikası ikili bir rol üstlenmeye devam edecek.

Bir taraftan kamu dengelerini iyileştirecek borç stokunun azaltılması gözetilirken diğer taraftan da dezenflasyon süreci desteklenecek. Bu çerçevede maliye politikasının temel hedefleri, ''kamu borç stokunun milli gelire oranını ve kamu açıklarını kalıcı bir biçimde azaltmak, dengeli bir bütçe yapısına ulaşmak ve enflasyonla mücadeleyi desteklemek'' olacak. Bu hedeflere ulaşmak üzere yüksek oranda faiz dışı fazla verme politikasına devam edilecek.

AÇIK ENFLASYON HEDEFLEMESİ

Para politikasının temel amacının fiyat istikrarı olduğundan hareketle, 2007 yılı KEP döneminde, para politikası 2006 yılı başında Merkez Bankası'nın uygulamaya koyduğu açık enflasyon hedeflemesi çerçevesinde yürütülecek. Bu çerçevede, Merkez Bankası kısa vadeli faiz oranlarını temel politika aracı olarak kullanmaya devam edecek. Ekonomideki yapısal dönüşüm, yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş ve gelişmiş ülkelere yakınsama süreci göz önüne alınarak, orta vadede yüzde 4 civarında bir enflasyon hedefi uygun görülüyor. Enflasyon hedefine ulaşılabilmesi açısından para politikası, maliye politikası, gelirler politikası ve yapısal reformlar ile desteklenmeye devam edilecek.

DALGALI KURA DEVAM

2001 yılından bu yana uygulanmakta olan dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasına 2007 yılı KEP döneminde de devam edilecektir. Önceki yıllarda olduğu gibi döviz kurları, piyasadaki arz ve talep koşullarınca belirlenecek, ancak Merkez Bankası kurlarda görülen ya da görülmesi muhtemel aşırı dalgalanmaları önlemek amacıyla döviz piyasasına müdahale edebilecek.

Ayrıca Merkez Bankası, ödemeler dengesi ve para ikamesiyle ilgili gelişmeleri dikkate alarak, önceden duyurulan bir program çerçevesinde rezerv biriktirme amaçlı döviz alım ihaleleri düzenlemeye bu dönemde de devam edebilecek. Son dönemde kararlılıkla sürdürülen yapısal reformlara, 2008-2010 döneminde de devam edilecek.

Bu yapısal reformlar; piyasa mekanizmasının güçlendirilmesine, rekabet gücünün artırılmasına, kamunun ekonomideki ağırlığının özelleştirme yoluyla azaltılmasına, düzenleyici ve denetleyici kurumların işlevlerinin güçlendirilmesine, mali sektörün aracılık kapasitesinin reel sektörün kaynak ihtiyacını karşılayacak şekilde geliştirilmesine, işgücünün niteliklerinin günümüz koşullarının gerektirdiği şekilde artırılmasına, işgücü piyasası ile eğitim sistemi arasındaki ilişkinin kuvvetlendirilmesine, kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılmasına, sağlık-sosyal güvenlik alanındaki eksikliklerin giderilmesine, Ar-Ge faaliyetlerinin ve yenilikçiliğin artırılmasına,ulaştırma ve enerji altyapılarının iyileştirilmesine, bölgesel gelişmenin sağlanmasına ve tarım sektöründe verimliliğin artırılmasına hizmet edecek.

KEP NEDİR?

Katılım Öncesi Ekonomik Program (KEP), aday ülkelerin Kopenhag ekonomik kriterlerini sağlamak üzere, uygulayacakları ekonomi politikası ve yapısal reformları içeriyor. Katılım öncesi mali izleme süreci kapsamında, aday ülkeler her yıl Katılım Öncesi Ekonomik Program hazırlıyor. Bu doküman cari yıla ilave olarak, ileriye yönelik 3 yıllık bir perspektif ile hazırlanıyor ve her yıl da güncelleştiriliyor.

NEYİ KAPSIYOR?

Programda, öncelikle büyüme, istihdam, ödemeler dengesi, para ve kur politikası, mali sektör, enflasyon ve kamu maliyesi alanındaki mevcut durum ortaya konuyor. Ardından, makro ekonomik çerçeve altında, istihdam, büyüme, enflasyon, para ve kur politikası ile ödemeler dengesi alanında öngörüler belirtiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kekilliye ölürüm tazminatı!
Bülent Uyguna küfür
Kartalın gözü şampiyonlukta
Hidayet dolu dizgin
Sarıyerin gururu sporcu
Bonus Card Romanyada
En TUTUMLU otomobiller
Ankaraya zincirli radyo
Mecliste sıcak tokalaşma
Alkışlar Orkuna
Yorumlar