HABER /  EKONOMİ

Sanal Ortamda İtibar Yönetimi

İnternet firmanızın itibarın için fırsat mı, tehdit mi?

Sanal Ortamda İtibar Yönetimi” isimli kitap kurumsal itibar kavramının internetteki yansımasını takip ederek; kurumsal itibar yönetimi ve internette kurumsal itibarı izlemenin, korumanın ve güçlendirmenin yollarını gözler önüne seriyor.

İnternetteki hızlı gelişmeler ile ortaya çıkan “sosyal medya” olgusu çeşitlenerek ve yaygınlaşarak geleneksel medya tahtını sarsıyor. Sosyal medya araçlarıyla artık sanal platformlarda insanlar şirketler ile ilgili olumlu olumsuz düşüncelerini giderek de daha fazla paylaşmakta ürün ve hizmetler ilgili çeşitli konuları tartışmakta ve tepkilerini anında gösterebiliyor. Böyle bir ortamda artık şirketler, sanal ortamı ve sanal ortamda itibarın nasıl yönetilebileceğini bilmek zorundalar.

Sanal ortamda itibar genel olarak iki şekilde düşünmek mümkündür. Birincisi, kurumun itibarını güçlendirici çalışmalar yapması ve bunu sanal ortamda yansıtmasıdır. İkincisi ise kurumun sadece sanal ortama has itibar çalışmaları yapmasıdır.

Gamze Er’in yazdığı “Sanal Ortamda İtibar Yönetimi” isimli kitap kurumsal itibar, kurumsal itibar yönetimi, sanal ortamda itibar, sanal ortam araçları (kurumsal web sitesi, e-bülten, e-mail, gruplar, forumlar, bloglar, sosyal ağ siteleri, wikiler, sözlükler, podcasting vb.) ve sanal ortamda itibar yönetimi konularını ayrıntılı olarak ele alıyor.


Kitaptan...

* İtibar, kurum içindeki, kurum dışındaki, yöneticiler, piyasalar, analistler, medya, yani tüm paydaşlar ve izleyiciler nezdindeki algılama ile ilgilidir.

* İtibar, yaratılması zaman alan, satın alınamayan ve kolaylıkla zarar görebilen bir kaynaktır.

* İnternet, yaşamı, süreklilik arz eden bir kitlesel işbirliği haline getirmektedir ve bu, yeni kuşağın hoşuna gitmektedir.

* İnternet, bilgiye olağanüstü erişim sağlayarak halka “süper farkındalık” yaratmıştır.

* Sanal ortamda itibarı etkileyecek etkenlerin birçoğu tüketicilerin bilgisayarlarına ulaşmadan önce şikâyetlerini giderecek planların yapılmasıyla önlenebilir.

* Sosyal medya, internet kullanıcılarının içeriğe katkıda bulunabildikleri, görüş ve önerilerini paylaşabildikleri, iş ve keyif amaçlı bağlanabildikleri sanal ortam araçları ve platformlardır.

* Televizyon, radyo ve gazete gibi geleneksel medya araçlarında tüketici, kendine sunulan içeriğe pasif bir şekilde maruz bırakılmaktaydı. Sosyal medya ortamlarında ise tüketicinin kendi seçimleri doğrultusunda ve interaktif olarak hareket edebildiği görülmektedir. Sosyal medya ile kontrol, kurumlardan çok bireylerin eline geçmiştir.

* Sosyal medyanın gücünü ortaya koyan unsurlardan biri, insanların kendilerine benzeyen kişilerin görüş ve deneyimlerine daha çok kulak verdikleri gerçeğidir.

* Bilgi, bloglar aracılığıyla habercilik hizmetleriyle dağıtıma nazaran daha hızlı bir şekilde yayılır.

* Sosyal ağ sitelerinde bulunan çeşitli mesaj, resim, video paylaşım özelikler nedeniyle kişiler ve şirketlere ile ilgili bilgilerin ve söylentilerin üyeler arasında hızla yayılması mümkündür.

* İnternetin itibar üzerindeki etkisi yadsınamayacak derecededir.

* Kurum yöneticileri ve çalışanları, bilgi çağında iletişim, tüketicilerin değişen beklentileri ve davranışları, aktif internet kullanıcıları ve sanal ortamı kullanma şekilleri hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar.

* Sanal ortamı itibar için tamamen bir tehdit unsuru olarak görmek, internete korkuyla yaklaşmak yersizdir. Bunun yerine öncelikle itibar güçlendirici çalışmaları devam ettirmek ve sanal ortamı iyice tanımaya çalışarak fırsatlardan yararlanmak gerekmektedir.

* Kurumla ilgili sanal ortamda nelerin yazıldığı ve kurumun web sitesinin arama motorlarındaki görünürlüğü, itibar açısından önemlidir.

* Kurumun sansal ortam faaliyetlerinin ve iletişiminin tutarlı, görünür, gerçek, şeffaf ve ayırt edilebilir olması, kurumun internet kullanıcılarının sorunlarını yanıtlayabilir durumda olması önemlidir.

Kimler Okumalı?…
“Sanal Ortamda İtibar Yönetimi” isimli kitabı öncelikle; kurumların itibarından sorumlu olan CEO ve genel müdür gibi üst yöneticilerinin, kurumsal iletişim sorumluları ve halkla ilişkiler uzmanlarının okuyarak sanal dünyayı ve sanal dünyadaki itibar kavramını anlamaları yararlı olacaktır.

İnternetle ve özellikle Web 2.0, PR 2.0 konularıyla ilgilenenlerin ve pazarlama alanında çalışanların da “Sanal Ortamda İtibar Yönetimi” isimli kitabı okumalarında yarar var.

ÖNCEKİ HABERLER
Tam beyaz eşya alma zamanı
Küçük: Herşey modern Esenköy için
Soyunma kabininde gizli çekim
Belediye binasını üniversiteye verdi
BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu Edirnede
Kulak ağrısı neden olur nasıl kolay geçer?
Yorumlar