BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24
HABER /  GÜNCEL

İrticaya en çarpıcı cevap MGKdan

Sağlık-İş Sendikası’nın çeşitli kurumlara sonduğu “İrtica nedir” sorusuna tek yanıt geldi.

Abone ol

Sağlık-İş Sendikası’nın çeşitli kurumlara sonduğu “İrtica nedir” sorusuna tek yanıt Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan geldi. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) Genel Başkanı Mustafa Başoğlu, Bilgi Edinme Kanunu gereğince Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık, Genelkurmay, MGK, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yargıtay, Danıştay, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ Rektörlüğü olmak üzere bazı kurum ve kuruluşlara sorduğu “İrtica nedir-İrtica suç mudur-Suç ise kimler bu suçtan yargılanmıştır” sorularına, ilgili makamların verdikleri cevapları, düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.

Türkiye’de irtica tehdidi bulunmadığını öne süren Başoğlu, “Bu değerlendirme irticadan yakınan makamların bana verdiği yazılı cevaplarla kesinlik kazanmıştır” dedi. Başoğlu, İslam’ın laikliğin rakibi olmadığını ifade ederek, Atatürk ve laikliğin arkasına sığınarak örtülü İslam düşmanlığı yapıldığını kaydetti.

İRTİCA SORUSUNUN CEVAPLARI
İrtica nedir sorusuna kurumlardan gelen cevaplar şöyle: “

Cumhurbaşkanlığı: Devletin ve yürütme organının başı olan, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Ulusu’nun birliğini temsil eden Cumhurbaşkanı’nın, bu konumu nedeniyle 4982 sayılı yasa yönünden ‘kamu kurumu’ kapsamında olmadığı, yasa kapsamındaki kamu kurumunun, yine yukarıdaki madde ve gerekçelere göre, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği olduğu açıktır. Bu nedenle, Sayın Cumhurbaşkanı’nın çeşitli yerlerde kendi takdirleri ile yaptıkları konuşmalarındaki söylemleri için 4982 sayılı yasa kapsamında yapılacak bir işlem bulunmamaktadır,

Başbakanlık: Müracaatınızın durumunu BİMER tarih ve sayısını www.basbakanlik.gov.tr adresindeki BİMER logosunu tıklamak suretiyle ulaşabileceğiniz sorgu ekranına girerek veya ALO 150 hattını arayarak öğrenebilirsiniz,

MGK: Talebinizin, irticanın genel tanımı gibi geniş kapsamlı bir konuda genel ve soyut nitelikte olduğu görülmektedir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Uygulanma Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesinin 9’uncu fıkrası gereği soyut ve genel nitelikteki başvurular işleme konulamaz.

Diyanet: İrtica klasik kaynaklarda tanım ve izahı yapılmış bir terim değildir. Türkiye’nin dışında nadiren kullanılmakla beraber, Arapça kökenli bir kelime olup ‘geriye dönmek’ anlamına gelen ‘Rucü’ mastarından türetilmiştir. Türkçe’de eş anlamlı olarak gericilik tabiri ile birlikte kullanılmaktadır. Terakkinin zıddı olan irtica kelimesi, Türkçe’mizde, toplumda yeniliklere değer vermeyip, her yönüyle eskiyi özlemek veya eski düzeni getirmeye çalışmak anlamını ifade eder. İrtica kavramı psikoloji, sosyoloji vb. alanlarda kullanıldığı gibi dini alanda da farklı biçimlerde algılanmaktadır. Bir yönüyle dinden sapmak, tekrar cehalet ve şirk hayatına dönmektir.

Diğer yönüyle irtica, dinin özünden uzaklaşmak ve dini, temel ilkelerine aykırı olarak algılamak ve yorumlamaktır. Buna göre irtica, kendini dindar sanan kimselerin bilerek veya bilmeyerek din kurallarından uzaklaşması, dinin özünü bir tarafa atıp örfi şekline sarılmasıdır. İslam’ın zahirine sıkı sıkıya bağlı kalmanın esas olduğunu ileri sürüp, bu esasa riayet etmen insanları dışlayan, onlara hayat hakkı tanımayan Haricilerin hareketi bu konuda tipik bir örnek teşkil etmektedir.

Yargıtay: 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 2. maddesine göre, yargı organları anılan yasanın kapsamı dışında bırakılmıştır. İsteminizle ilgili olarak; taraf olmayanlara karar örneği verilmesi yasal olarak mümkün değildir. Yargıtay kararları tarafların isimleri çıkartıldıktan sonra sürekli güncellenen Kurumumuzun yayını olan dergide yer almaktadır. Ayrıca Yargıtay’ın internet sitesinde ücretsiz olarak emsal kararlara ulaşılmaktadır. Kitapevlerinde, kütüphanelerde, internet sitelerinde belirtilen konularda pek çok hukuk yayını mevcuttur. Yargıtay Birinci Başkanlığımızca yapılacak işlem yoktur.

İçişleri Bakanlığı: Belirtmiş olduğunuz hususlarla ilgili olarak, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda irtica suçu mevcut olmadığından ve irtica suçları” kavramından hangi suçların ifade edildiği anlaşılamadığından dilekçenizde talep ettiğiniz konulara cevap verilememiştir

Adalet Bakanlığı: 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 7. maddesinin 2’nci fıkrasında, ‘Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler’ hükmü yer almaktadır. Bu nedenle ayrı ve özel bir çalışma, araştırma, inceleme ve analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgiye yönelik başvurunuza cevap verilememiştir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: İlgi yazı ve eki kapsamında yapılan hazırlık bilgisayar kayıtlarımızın tetkikinden konuya ilişkin olarak herhangi bir hazırlık kaydı tespit edilememiştir

CEVAP VERMEYEN KAMU KURUMLARI
Başoğlu, bu kapsamda başvuruda bulunulan Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Danıştay, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi Rektörlükleri’nden henüz bir cevap gelmediğini bildirdi.

(ANKA)

ÖNCEKİ HABERLER
Demirelden en baba imza jesti!
Demirelden en baba imza jesti!
Cem Uzan vekil avına çıkmadı
Cem Uzan vekil avına çıkmadı
İsrailde sular durulmuyor
İsrailde sular durulmuyor
Şahin bu fotoğrafa ne diyecek?
Şahin bu fotoğrafa ne diyecek?
Kaçırılan uçakta güzeller vardı
Kaçırılan uçakta güzeller vardı
Reha Kapsal istifa ettti
Reha Kapsal istifa ettti
Büyükelçi Wilsondan komutanlara
Büyükelçi Wilsondan komutanlara
287 bin dizüstü bilgisayar geri çağrıldı
287 bin dizüstü bilgisayar geri çağrıldı
Bor madeninde ciddi yenilikler var
Bor madeninde ciddi yenilikler var
Futbol nereden nereye geldi
Futbol nereden nereye geldi