BIST 4.996
DOLAR 18,81
EURO 20,36
ALTIN 1.153,75
HABER /  EKONOMİ

Ziraat Bankası pandemi döneminde de çiftçilerin yanında oldu

Ziraat Bankası’nın tarım kredileri 2020 yılında %24 artarken, son 5 yılda tarımsal üreticilere kullandırdığı kredi hacmi 202 milyar TL’yi aştı.

Abone ol

Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf  2020 yılında bankanın tarım kredilerindeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Ziraat Bankası’nın son 5 yılda doğrudan tarımsal üreticilere kullandırdığı tarım kredilerinin hacminin 202 milyar TL’yi; kredi kullandırılan üretici sayısının ise 2,3 milyon kişiyi aştığını belirten Ferhat Pişmaf, “Halen kredileri devam eden yaklaşık 685 bin üreticimizin Bankamızdaki tarım kredisi miktarı 80 milyar TL’nin üzerindedir. Bu kredilerin yaklaşık %77’si Hazine ve Maliye Bakanlığımızın faiz desteği uyguladığı kredilerden oluşuyor” dedi.

Yatırım kredilerimizdeki artış daha yüksek
Tarım kredilerinin 2019 yılsonuna göre %24 oranında arttığını belirten Pişmaf, “Toplam tarım kredilerimiz 80 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu dönemde kısa vadeli işletme kredilerimizdeki artış %22 düzeyinde gerçekleşirken; uzun vadeli yatırım kredilerimizdeki artış %28 oldu. Yatırım kredilerinin bu dönemde daha yüksek oranda artmasını ülke tarımının geleceğine duyulan güven ve umudun bir göstergesi olması açısından önemsiyoruz. Bu yatırımlar bir iki yıl içerisinde bizlere üretim ve verim artışı olarak geri dönecektir” dedi.

Takipteki kredi rakamı da takipteki üretici sayısı da azaldı
Pandemi sürecinin yaşandığı son bir yılda zaman zaman eksik bilgi ile sunulanların aksine tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi miktarının ve takipteki üretici sayısının azaldığını ifade eden Ferhat Pişmaf, “2020 yılında takipteki kredilerimiz %5,4; kredileri takip hesaplarında izlenen üretici sayımız ise %2,3 oranında azaldı. Tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi (TOA) oranımız da son bir yılda %2,05’ten %1,57’ye geriledi. Bu yönüyle Bankamızın tarım kredileri sektördeki kredilerden önemli ölçüde ayrışmaktadır.” dedi.

Ödeme güçlüğüne düşen çiftçilerimize alternatif çözümler
Genel yapıda görülen iyileşmeye rağmen bireysel olarak ödeme güçlüğüne düşen üreticiler için alternatif çözümler sunduklarını belirten Ferhat Pişmaf, “Sübvansiyonlu tarım kredisi kullanan üreticilerimiz, ürünlerinin doğal afetlerden zarar görmesi halinde 2020/2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında kredilerinin ilgili kısmını 1 yıla kadar erteleyebiliyor veya 5 yıla kadar taksitlendirebiliyorlar. Bu durumda 1 yıla kadar ertelemelerde faizin %25’ini, 5 yıla kadar taksitlendirmelerde faizin %20’sini Hazine ve Maliye Bakanlığı çiftçi adına karşılıyor.
Ayrıca kredinin sübvansiyonlu ya da sübvansiyonsuz olduğuna bakılmaksızın, herhangi bir nedenle nakit akışı bozulan ve ödeme güçlüğüne düşen üreticilerimizin kredileri, Bankamız uygulamaları kapsamında 5 yıla kadar taksitlendirilebiliyor.

Halihazırda 25 bini sübvansiyon uygulamaları, 122 bini de Bankamız uygulamaları kapsamında olmak üzere yaklaşık 145 bin üreticimiz bu imkanlardan faydalanmış durumdadır. Hem bu kapsama alınan kredilerin geçen sürede tahsil edilerek azalması, hem de aynı dönemde takibe intikal eden tarım kredilerindeki düşüş, bu uygulamaların ne kadar olumlu sonuçlar verdiğini açıkça göstermektedir” dedi.

Faiz değişiklikleri küçük üreticileri etkilemiyor
Piyasa koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak tarım kredilerine uygulanan faiz oranlarının da zaman zaman aşağı ya da yukarı yönlü güncellendiğini belirten Ferhat Pişmaf, “Bankamızca kullandırılan tarım kredilerinin %77’si Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faiz desteği uyguladığı kredilerden oluşmaktadır. Bu kapsamda küçük ölçekli üreticilerimizin yararlandığı geleneksel bitkisel üretim konusunda 50 bin TL’ye kadar; geleneksel hayvansal üretimde ise 100 bin TL’ye kadar olan kredilerde %100 faiz sübvansiyonu (desteği) uygulanmakta ve faizin tamamı Devlet tarafından karşılanmaktadır. Bitkisel üretimde üreticilerin %64’ü; hayvansal üretimde ise %75’i belirtilen sınırların altında kredi kullanan üreticilerden oluşuyor. Dolayısıyla bu sınırların altında kredi kullanan üreticiler, % 100 faiz desteği sağlandığı için herhangi bir şekilde faiz değişikliklerinden etkilenmiyor.
2021 yılının başından itibaren sübvansiyonlu tarım kredisi kullanacak üreticilerimize yansıyan en yüksek faiz oranı yıllık %12,75 düzeyinde olup, piyasadaki faiz oranlarının oldukça altındadır. Üretim konularına ve belirlenen kriterlerin sağlanmasına bağlı olarak bu oran % 0’a kadar inebilmektedir” dedi.

Çiftçilerimize teşekkür borçluyuz
Pandemi sürecinde üretime ara vermeyerek ülkemizin gıda güvenliği açısından hiçbir sorun yaşamadan bu dönemi yönetmesine önemli katkı sunan Anadolu’nun dört bir yanındaki çiftçilerimize hepimizin teşekkür borçlu olduğunu belirten Ferhat Pişmaf, “Kuruluşundan itibaren ülke tarımının en büyük finans kaynağı olan Ziraat Bankası önümüzdeki dönemde de uygun koşullarla sağladığı kredilerle ve hayata geçireceği yeni uygulamalarla ülkemiz tarımını, üreticilerimizi ve tarladan sofraya kadar olan sürecin tamamını bugüne kadar olduğu gibi, “bir bankadan daha fazlası” olarak desteklemeye devam edecektir” diyerek sözlerini tamamladı.