YAZARLAR

Tuncay Özkan ve Selahattin Demirtaş'ın elindeki kir!

Siyasetinde sahici kelimeler olmayan, teröre ve teröristlere karşı sahici cümleler kuramayan Selahattin Demirtaş, aynı türkünün değişik bir versiyonunu söylemiş Tuncay Özkan'a...

6-7 Ekim (2014) olayları YasinBörü'nün de içinde olduğu 50 insanımızı yuttu. Buolayların müsebbibi, CHP'li Tuncay Özkan'ın cezaevindeziyaret edip sahiplendiği Selahattin Demirtaş'tan başkasıdeğildi. 

Tuncay Özkan, Yasin Börü'nün ailesi başta olmaküzere,göz pınarları hâlâ ıslak olan50kişinin anne babasına, oğluna kızına, kocasınanişanlısına... herkese 6-7 Ekim'deki o acıyı yenidenyaşattı...

Demirtaş ziyaretine bir çok bahane varTuncay Bey'in cebinde...

En dikkat çekeni ise...
"insanlık" ve "merhamet..."

Sormak lazım...
Kanla beslenmek midir insanlık?
Teröriste arka çıkmak mıdır insanlık?
Taziye çadırı kurup, 28 kişinin canını alan bir teröristinarkasından ağlamak mıdır insanlık?
İnsanları öldürüp, ocakları söndürmek midirinsanlık?

Bakın şu fotoğrafa...
Anaların dünyalarıdolduran feryatları karşısında sağırlaşan HDP'liler,milletle bir olmak yerine, teröristlerinkalbini okşuyor. Tuncay Özkan'ın avukatlığına soyunduğuSelahattin Demirtaş ve arkadaşları, milyonların nasıl kanağladığını ve ne ölçüde yandığını görmek yerine, fotoğraftagördüğünüz gibi, eli kanlı bir katilin yok oluşunayanıyor.

Siyasetinde sahici kelimeler olmayan, teröre ve teröristlerekarşı sahici cümleler kuramayan Selahattin Demirtaş, aynıtürkünün değişik bir versiyonunu söylemiş TuncayÖzkan'a...  

Tuncay Özkan da, gece boyunca, "masumiyettürküleri" çığırdı ekranda. Hem de,gözyaşlarını kimselere göstermeden kalbine içirenanaların, babaların, kardeşlerin...eşlerin kulaklarını sağır edercesine...

Demirtaş'ın elindeki kiri temizlemeye kalkıştıkısaca...

Beynimize şimşek şimşek ağrılar saplandı TuncayÖzkan'ı dinlerken. Selahattin Demirtaş'ıakladıkça, kalplerimiz burkuldu.

Şaşkın bir kafa...
Bulanık bir vicdan vardı ekranda...
İsyan ile dolup taştık gece boyunca...

Suçu, suç olmaktan çıkaran heyecanlı bir dil kullanıyorduçünkü.

İnsanlığı katleden teröristlerin alnındanöpen Demirtaş ve arkadaşlarının suçunu soruyorduinsanlık adına... 

Kana, bombaya,mayına, kahpe kurşunlara... hertürlü vahşete merhamet istiyordu! Kalbinin sesinikısmış halde, Demirtaş'tan mesajlar tebliğ ediyordubize. 

"Bu insanları dinleyin" diyordu ısrarla...

Sevgili Tuncay Özkan, milletçe 7 Haziran öncesinde bunlarıdinledik.
Kalbimize inat ettik, dinledik...
Vicdanımıza inat ettik, dinledik...
Saz çaldılar, kardeşlik türkülerisöylediler...
Teröre çözüm olsunlar istedik...
Akan kana çare olsunlar istedik. 
Türkiye'nin yüzde 13'ü bu yüzden umuda oyattı... 

Sonra ne oldu?

Oylarımızı aldıktan sonra, gurur duyulacak, saygı gösterilecek birdavranış sergilemediler. Yüzde 13'ü alır almaz, ilkişleri APO posterinin önünde boy göstermek oldu. Yüzde13'ün sahiplerine teşekkür edeceklerine, İmralı'ya selamsarkıttılar.. 

Yetmedi...

"Hendek siyaseti"ne soyundular...
Barış sürecinde yaptıkları yığınaklarla, ülkemizi cehennemeçevirmek istediler.. Huzur dolu sokakları çukura çevirdiler..

"Türkiye Partisi" yalanıyla kandırdılarhepimizi. 

7 Haziran'da bunların içindeki celladı ne yazık kigörmedik...

6-7 Ekime rağmen görmedik... 
50 kişinin katledilmesine rağmen görmedik...

Ya da...
Görmezden geldik...
Terör son bulsun diye...

Demirtaş'ı sahiplenmemizi isteyen Tuncay Özkan, sıfırdan birsayı elde etmemizi istiyor..
Sıfırı milyonla çarp sonuç yine sıfırdır.
Tuncay Özkan'ın bunu görmemesi için akli melekelerininkanatlarını kırmış olması gerekiyor. 

Hakaret değil amacım; aklıma başka bir şey gelmiyor!

Twitter:

Facebook:

Instagram:

Yorumlar11 yorum