İSMAİL GÜZEL / TÜM YAZILARI
İsmail GÜZELiguzel@nestech.net
TÜM YAZILARI
Ortadoğu'yu bekleyen tehlike Yüzeysel bakıldığında, pek çok Arap devleti bu iki fırtınayı atlatmış gibi görünüyor... Ama ileride daha fazla türbülans olacağı kanaatindeyim.
Ters operasyon İngiliz derin devleti, gene azınlıkları hedef almış, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde derin bir yara olan 6-7 Eylül 1955 olayları bu şekilde patlak vermişti...
Derin uyumsuzluk... İkinci Dünya Savaşı bitiminden beri süre gelen uluslararası siyaseti biçimlendiren düzen kırılıyor. Çin ve Rusya gibi revizyonist güçler, küresel kuralları kendi avantajlarına göre yeniden şekillendirmek istiyor.
Biz kimiz Devletin varlığı, can ve mal güvenliği demek... Devletimizin bekası önemli. Devlet kavramının ortadan kalkmasının kimseye fayda sağlamayacağı gibi, aksine böyle bir durumda güvenli ortamın ortadan kalkacağı...
Büyük veri Modern ekonominin yakıtı. Satın alınabilen ve satılan değerli bir meta, ülkeler için stratejik bir kaynaktır. Gerçekten de, dijital varlıklar artık fiziksel olanlardan çok daha önemli.
13 aile ve CİA Dünyanın en güçlü aileleri servetin yüzde 99'una sahipler. Dünyanın geri kalanının birbirleriyle savaşması için yüzde 1'ini bırakıyorlar.
Andersen’den politik masallar Demokrasi, Medeniyet, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Çevre Örgütleri, Ekonomik Örgütler, Askeri yani NATO vb. kelimeler ya da yapılar aslında batının kendilerinden olmayan ülkelere sattığı ve üzerinden gerçekleştirdiği...