BIST 1.441
DOLAR 8,25
EURO 10,04
ALTIN 486,00
YAZARLAR

Yeni nesil terör örgütü; FETÖ

Ancak 15 Temmuz'da Türkiye en kritik kurumu olan TSK içinde FETÖ’nün oluşturduğu gizli yapının gerçek boyutunu kavrayabildi.

İsmail GÜZELiguzel@nestech.net

2016 yılındaki ölümcül FETÖ darbe girişiminden bu yana, Türkiye terör örgütüne karşı yurt içinde ve yurt dışında aktif bir mücadele yürütmektedir.
 
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ülkenin şimdiye kadar yaşadığı en iğrenç ve en ölümcül terör saldırısıydı.. Bu girişim FETÖ terör örgütünün Türkiye'ye getirdiği ciddi tehdidi ortaya çıkardı.
 
Darbe (işgal) girişiminde 251 vatandaşımız katledildi ve 2000'den fazla kişi yaralandı.
 
Darbe girişimi sırasında bu korkunç tehdide karşı duran Türk halkı, hararetle ve cesaretle dünyaya kendi iradeleri üzerinde hiçbir güç tanımadıklarını ve devletlerini ve demokratik sistemlerini korumak için hayatlarını feda etmeye hazır olduklarını gösterdi.
 
Darbe girişimi, onlarca yıl içinde FETÖ tarafından kurulan okullardan başlayan karanlık ağı ortaya çıkardı.
 
Örgüt, eğitim faaliyetlerinin gizliliği altında okullarda çocukların beyinlerini yıkadı ve radikal takipçileri kuruluşun talimatlarını yerine getirdiler ve tüm yasal ve ahlaki normları ihlal ettiler.
 
FETÖ, Devletin kaynaklarını ve otoritesini kuruluşun aşağılık menfaatleri için kötüye kullanarak ekonomik ve politik etkisini güçlendirdi, ancak 15 Temmuz'da Türkiye, en kritik kurumu olan TSK içinde FETÖ’nün oluşturduğu gizli yapının gerçek boyutunu kavrayabildi. 
 
Son 4 yılda Türkiye, hukukun üstünlüğü çerçevesinde darbe girişiminin faillerini adalet önüne çıkardı ve çıkarmaya devam ediyor.
 
Kamu kurumları içindeki FETÖ organizasyon yapısı açıklanmış, üyelerine karşı idari ve adli işlemler başlatılmış ve paralel devlet yapısı ortadan kaldırılmıştır.
 
Terör örgütünü, başta eğitim, medya ve bankacılık sektörlerinde olmak üzere gölge kurumları aracılığıyla ekonominin tüm alanlarına yayılma girişimleri bertaraf edilmiştir.
 
Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesi sırasında ortaya çıkan fotoğraf, FETÖ'nün aktif kaldığı diğer ülkelerin güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu kanıtlamaktır.
 
Türkiye'de omurgasını kaybeden organizasyon, yurtdışındaki yapısından yararlanarak hayatta kalmaya çalışıyor.
 
Yurtdışındaki FETÖ yapılarına karşı mücadele, Dışişleri Bakanlığı'nın en önemli öncelikleri arasında yer aldı.
 
Yıllar boyunca uluslararası toplum, FETÖ'nün kendini tasvir etmeye çalışma biçiminin aksine, eğitim ve hayırseverlikle uğraşan bir toplumsal hareket değil, politik ve ekonomik istekleri olan karanlık ve sinsi bir örgüt olduğunu yavaş yavaş anlıyor.
 
FETÖ, çeşitli ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından terör örgütü ilan edildi.  43. konsey dışişleri bakanları oturumunda İslam Konferansı Teşkilatı FETÖ'yü terör örgütü ilan etti.
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Pakistan Yüksek Mahkemesi de 28 Aralık 2018'de verilen kararla FETÖ'yü terör örgütü ilan etti.
 
Faaliyet gösterdikleri ülkelerden kaçmaya çalışan FETÖ üyesi sayısı, özellikle Afrika'da ve Türkiye'de artmaktadır.
 
Örgüt hala mevcut medya kuruluşlarını kullanarak temelsiz haberlere başvurarak mağduriyet hikayeleri oluşturmaya çalışıyor.
 
Halkla ilişkiler ve lobi yöntemlerini kullanarak Türkiye'ye düşman çevrelerle işbirliğini güçlendirmeye çalışmaktadır.
 
Türkiye, FETÖ'nün yurtdışındaki yapılarını ortadan kaldırmak için uzun vadeli bir mücadele için çaba sarf etmektedir.
 
Devam edelim.
 
Bu terörist grubun faaliyetlerine daha fazla ışık tutmak amacıyla, geçtiğimiz yıllarda Emniyet Genel Müdürlüğü, bu tehdide karşı mücadeleye katılan akademisyenler, politikacılar, idari aktörler ve hukukçular gibi ilgili paydaşların katılımını içeren bir çalıştay düzenledi.
 
Ortaya çıkan tartışmalar, görüşler ve öneriler bu raporda kaydedildi.
 
İlk olarak FETÖ üyelerinin radikalleşme süreci bilimsel bir bakış açısıyla ele alındı. Örgütün üyeleri üzerinde psikolojik bir hakimiyet kurduğu bilinmektedir.  
 
FETÖ, kendi “kutsal” değerlerini ve referanslarını empoze etmenin yanı sıra, güçlendirme ve cezalandırma yöntemlerini kullanarak üyelerinin yaşamlarının tüm yönlerine nüfuz eder.  
 
Bu nedenle, bu kontrolün kapsamını ve araçlarını ve örgütü destekleyenlerin zihniyetini nasıl ortadan kaldıracağını veya dönüştüreceğini analiz etmek çok önemlidir.  
 
FETÖ'nün dini anlayışı da çalıştay sırasında, örgütün dini terminolojiyi ve değerleri kendi çıkarlarına göre nasıl yeniden kullandığına değinerek tartışıldı.  
 
40 yıllık geçmişine bakıldığında, FETÖ'nün kendisini örgütlemeye ve meşrulaştırmaya çalışırken çoğu zaman dini değerleri kullandığı görülebilir. 
 
Örgüt kendisini dini bir cemaat olarak göstermeye çalışır. Ancak gerçekte FETÖ daha çok ezoterik ve modern bir tarikattır.
 
Gerçekten de benzer sosyo-psikolojik bir örgütle ve FETÖ'nün benzer eylemleriyle faaliyet gösteren birçok örgütün her zaman olduğu bilinmektedir.  
 
Bilgi elde etmek için kullanılan diğer alışılmadık yöntemlerle etki eden FETÖ elebaşı, Tasavvuf terminolojisi ve değerlerini kullanarak gücünü pekiştiriyor.  
 
Örgüt kendisini hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda insana bağladı.
 
Çalıştayda, FETÖ’nün güvenlik bürokrasisi, eğitim ve ekonomi sektörlerine sızması da ele alındı.  
 
Örgütün siyasi sistemi ele geçirmek için askeri, polis ve yargı sistemine sızdığı iyi bilinmektedir.
 
Güvenlik bürokrasisine sızması sonucunda FETÖ silahlı bir terör örgütüne dönüştü.  
 
Dahası, örgüt kendi üyelerini bürokrasinin tüm seviyelerine başarıyla yerleştirmeyi başardı.  
 
İnceleme sorularını çalarak ve mevcut bürokratları yasadışı ve gayri meşru yöntemlerle yerinden ederek, örgüt devlet içinde paralel bir devlet kurdu.
 
FETÖ’nün eğitim faaliyetleri insan kaynakları sağlama ve mali güç sağlamada ön plana çıkmıştır.  
 
Örgüt, eğitim faaliyetleri yoluyla üyelerini eğitmiş, öğrencileri hedeflenen kurumlara yerleştirmiş ve okulları, hazırlık okulları ve eğitim materyalleri aracılığıyla milyarlarca gelir elde etmiştir.  
 
FETÖ'nün, tüm hazırlık okullarının kapatılacağını ilan ettikten sonra dönemin başbakanını hedefe koydukları düşünüldüğünde, eğitim sektörünün terör örgütü için önemini göstermektedir.
 
Diğer tüm terör örgütlerine benzeyen FETÖ, güçlü bir finansal yapıya sahiptir.
 
FETÖ’nün mali mekanizması, üyelerinin maaşlarından toplanan himmete doğrudan kuruma bağlı eğitim, ticaret veya hayır kurumlarından elde edilen gelirlere ve devlet organlarına sızan FETÖ üyelerinin aktardığı kamu kaynaklarına dayanır.
 
Çalıştayda FETÖ'ye karşı siyasi, idari ve hukuki savaşlar da tartışıldı. Yasal boyutun nesnel ölçütleri, devletin terör örgütüne karşı titiz bir yasal çerçeve oluşturduğunu göstermektedir.  
 
Bu bağlamda, yargı mensuplarının bir kişinin FETÖ'ye bağlı olup olmadığını veya herhangi bir terörist faaliyete katılıp katılmadığını belirlemede açık standartlara sahip olduğu anlaşılabilir.
 
Son olarak.
 
FETÖ lideri Fetullah Gülen, 15 Temmuz 2016'daki alçak darbe girişimini düzenledi ve 251 kişi şehit düştü ve yaklaşık 2.200 kişi yaralandı. 
 
15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız.
 

Yorumlar 1 yorum