YAZARLAR

Yargılayın dünya ajan mı rahip mi görsün!

Türkiye ajan olduğu belgelendirilmiş ABD'li sözde rahip Brunson davasını acil bir şekilde öne alarak dünyanın gözü önünde yargılamalı.Hodri meydan budur.

Osman DİYADİNo.diyadin@hotmail.com

Trump efendi tehdit etmeye devam ediyor…

Türk milletinin desteğini arkasına alan Başkan Erdoğan isedik duruşundan ödün vermeyerek  ’Hodri meydan’çekiyor…

ABD hiç te alışık olmadığı bir kayaya çarpmanın krizini yaşıyor….

Çünkü Türkiye eski Türkiye,

Türkiye’yi yöneten liderde  eski liderlerdendeğil….

ABD ile  gerilim sürerken ülkede hiçbir siyasihesap yapmadan “Bu dava ülkemizindavası” diyerek örnek tavır ortaya koyan ve bu sürecegörüşleri ile katkı sağlayan önemli isimleri görmek mutluediyor..

O isimlerden biri Türkiye Barolar BirliğiBaşkanı Metin Feyzioğlu

Sosyal medya hesabından “Herkesle bunupaylaşın” diyerek görüntülü olarak paylaştığı mesajıönemli gördüğüm için sizlerle paylaşmak istedim..

Peki neler söylüyor..

                                                  ***

ABD, Türkiye’yi akla zarar bir şekilde tehdit ediyor vebir sonuç almayı bekliyor.

Hayır, o sonucu alamayacak ABD.

Türkiye doğru olan neyse onu yapacak.

ABD Türkiye’ye karşı kabadayılık yapıyor.

Olmaz, yapamaz. Uluslararası hukuku, bir devletinegemenlik hakkını ve müttefiklik hukukunu ihlal ediyor. Bunukabul etmemiz mümkün değil.

ABD kendi seçimlerine, kendi içdinamiklerine oynuyor. Trump ve başkan yardımcısına karşıgelişen görevden alma,Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesi vebu müdahaleyi araştıran özel görevli soruşturmacının Trumptarafından görevden alınmak istenmesini Türkiye’ye yönelik busaldırıyla kapatmaya çalışıyorlar.

Türkiye Cumhuriyeti egemen bir devlettir.

Egemen devlete bir başka devlet ne olursa olsun buültimatomu veremez. Türkiye Cumhuriyeti, anayasasına görebir hukuk devletidir.

Doğrudur sorunlarımız, sıkıntılarımız vardır amaülkemize hiçbir devlet ve ABD nükleer silahına, ekonomikgücüne, altınına,dolarına dayanarak talimatveremez nokta!

Bu kadar basit.

Ve herkes bunu bu kadar açık söyleyecek.

ABD çok ciddi bir tehdide başlamıştır. 81 milyon bir olursakbu işi çözeriz. Şu  anda da bir olma zamanıdır. İçeride birhata yaptıklarında çekinmeden her zaman söyleriz ama TürkiyeCumhuriyeti devletinin başını yemeye kalkanlara sözümüz çoksert olur.

Gelinen bu nokta iktidarın eseri, diyenlervar.

Bunları ben yıllardır söyleyen bir insanım ama şu anTürkiye’yi ekonomik ve askeri anlamda bir süper güçtehdit ediyor mu, ediyor.

O yüzden aynı gemideyiz ve benim gidecek başka birgemim yok, ben bu gemide yaşıyorum.

O sebeple Türkiye Cumhuriyeti devletine dimdik sahipçıkacağız. Bunu anladığımız zaman 81 milyonuz.

Bunu anlamazsak yüzdelere bölünür, parçalanırgideriz.

Bundan sonra ne yapmamız lazım?

Bir kere derhal bu  duruşma açılacak.

Aleni olarak Amerikan sefaretinin, konsolosluğununyetkilileri de gelecek. Tüm senatörleri,milletvekilleri gelsin. Gelsinler otursunlar,hepsine Türk yargısının en az ABD kadargüvenilir yargılama yaptığını ispatlayacağız.

Avukatlar sanığı savunacak. Savcı neden suçlu olduğunuanlatacak ve dünyanın gelişmiş adil yargılamakurallarına göre bir yargılama yapılacak ve oyargılamaya göre de sonuç verilecek, beraat, tahliye yada tutuklama.

Bugüne kadar AK Parti’ye muhalefet yapan  önemli birisim olarak Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu bunlarısöylüyor…

Hem çok anlamlı hem de örnek bir milli duruş..

Başkan Feyzioğlu örnek olacak tarihi bir olayıanlatıyor..

***

“Yıl 1926. 

Bozkurt gemisi Türk gemisidir, Lotus gemisi Fransızgemisi. Midilli açıklarında çarpışırlar. Lotus daha büyük birgemidir ve Bozkurt’u batırır. Türk denizcisi,Midilli açıklarında boğularak ölür. Lotus yoluna devameder ve İstanbul’a gelir.

İstanbul’a yükünü indirirken İstanbul savcısıderhal gözaltına alır Lotus’un nöbetçi kaptanını, subayını veİstanbul’da hakim de kişiyi tutuklar.

Fransa kıyameti kopartır. Lozan Antlaşması yapılmıştır.Kapitülasyonlar çöpe atılmıştır. Türkiye’de Fransızlarısadece Fransız konsolosluk mahkemelerininyargılayabildiği dönemler çoktan bitmiştir.

Osmanlının yerine Türkiye Cumhuriyeti vardır.

Milli Mücadele kazanılmıştır ama buna rağmen Fransa derki; ‘Benimkaptanımı yargılayamazsın.’

Türkiye der ki; ‘Niye yargılayamıyım, benim bağımsız mahkemelerim var, sen kimoluyorsun? Benim gemimi batırdın ve sorumlusunyargılayacağım.’

Fransa dünyayı ayağa kaldırır.

Bu sırada birileri daha ayağa kalkar.

İstanbul işgal altındayken mütareke basını vardır. Bumütareke basını İngilizlerin önüne paspas olmuştur.Bugününyetmez ama evetçiilerinin atalarıdırbunlar. ‘Aman efendim verelim gitsin. Fransa gibibüyük devletle niçin kötü olalım’ diyemanşetler atar İstanbul basını.

Ama Mustafa Kemal Atatürk Türk yargısınagüvenmektedir.

Ve Aydın’da bir delikanlı çıkar Mahmut Esat Bozkurtadında. Der ki;

‘Biz bu Milli Mücadele’yi niye verdik paşam?Biz Lozan’da kapitülasyonları çöpe atmak için niçinuğraştık paşam?’

Daha 30 yaşında yoktur.

Mustafa Kemal sorar, ‘Neyapabiliriz’ diye.

Bozkurt ‘Ben bu davayı Milletler Cemiyeti’ndeuluslararası divanın önüne getireceğim’ der.

Mustafa Kemal ‘Kazanabilirmisin’ diye sorar.

Cevaba ve kararlılığa bir bakın!

‘Kazanamazsam ülkeme dönmem ama haklıyız vekazanacağım.’

Mustafa Kemal ‘İnşallah kazanırsın amasende bu vatan sevdası varken Türk milleti bütün gücüyleson ferdine kadar senin arkandadır Mahmut Esat Bey. Gitve bu davayı kazan’ der.

Türkiye, Fransa’yı Yüksek Adalet Divanı’na götürür vedava eder. Fransa dünyanın en meşhur hukukprofesörlerinden birini tutar.

Şımarık avukatın savunması şöyledir:

‘İngiltere olsaydı karşımızda problem değildi.İngiltere zaten hukukuna güvendiğimiz, yargısıtarafsız bir ülkedir. Türkiye kimdir ki? Kendi yargısıolmayan, eğitimsiz, orta çağda yaşayan bir ülkedir.Türkiye’ye bir Fransız vatandaşınınyargılanmasında güvenemeyiz. Bu sebeple Türkiyehaksızdır. Ve Türkiye vatandaşımı iade etmekzorundadır.’

Mahmut Esat mükemmel Fransızca bilmektedir.Uluslararası hukukta tam bir uzmandır. Öyle bir savunma yaparki...

‘Sizin kanunlarınız neyse bizimki de odur.Türkiye cumhuriyet devrimini yaşamıştır vemahkemelerini tarafsız ve bağımsız kılmıştır.Ceza muhakemeleri usulüyle dünyanın en ileri kanunudur.Türk Ceza Kanunu dünyanın en ileri kanunudur.Almanya’da, İtalya’da hangi seviyedeyse Türkiye’de de oseviyedeyiz’ der.

Bunun üzerine Uluslararası AdaletDivanı; ‘Türkiye’de 1926 yılındayargı bağımsızdır ve tarafsızdır. Türkiye’nin kanunlarıen ileri kanunlardır ve bu Fransız’ı elbetteTürkiye Cumhuriyeti yargılayacaktır’diyerek Türkiye’ye hak verir.”

                                                   ***

Sevgili okurlar Feyvioğlu’ nun gündeme getirdiği tarihi olaybugünler için çok şey anlatıyor.

Diyeceğim şu ki  Feyzioğlu’nun dediği gibi  ABD’yekarşı  kısa vadede yapmamız gereken açık ve netbellidir… 

Derhal bu davayı öne alalım…

‘Sözde Rahip özde Ajan’ olduğu belgelerle belli olanBrunson duruşmasını acilen başlatalım...

Haki önünü çıkarılalım..

Dünyanın en ileri seviyesindeörnek gösterilecek yargılamayı dünyanın gözü önündeyapalım..

Bütün dünyaya Türkiye’de ülkemiz aleyhineyaptığı bugün yargının elinde olan  bütün casuslukgirişimlerini tek tek belgeleri ile ortayakoyalım..

Rahip midir,ajan mıdır dünya  görsün!..

Hodri meydan budur…

 

Yorumlar1 yorum