YAZARLAR

TRT'de neler olacak neler?

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in onaylattığı söylenen öyle radikal kararlar var ki TRT'de bütün taşlar yerinden oynayacak. Bekleyin...

Osman DİYADİNo.diyadin@hotmail.com

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birliktebürokraside de büyük değişimler yaşanacağının ilk işareti TRT’dengeldi.

Çünkü bu değişime imza atmaya hazır  işini çokiyi bilen dersini çok iyi çalışan hedefini belirleyen bir GenelMüdür, bir Yönetim Kurulu Başkanı var

TRT her zaman bir tartışma konusu haline gelmiştir…

Devletin resmi kanalı olması nedeniyle hiç kuşkusuz her dönem iktidarların elinin üzerinde olması bu eleştiriselboyutunu gündemden düşmedi.

Ama bugün kim ne derse desin TRT’yi bir dünya markası yapmakiçin  çehresini değiştirmeye  çalışan  ve bu yöndeönemli projeler ortaya koyan  bir Genel Müdür bir YönetimKurulu Başkanı var…

O  Genel Müdür, o başkan ; İbrahimEren…

Henüz Genel Müdürlük makamına atanmasının ardından 1 yılgeçti..

Ama az zamanda büyük işlerin altına imza attı …

Son derece başarılı, idealist, koltukta oturmayı sevmeyen,sürekli daha iyisi peşinde koşan, “TRT NEDEN BİR BBCOLMASIN” diyerek kolları sıvayan ülkemizin yetiştirdiğigenç ve başarılı isimlerden biri....

Artık  dünyanın  takip ettiği  uluslararasıhaber kanalı “TRT World “ bizzat onun eseri…

Çocuğu gibi büyütüyor…

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hızlı karar alma şansınıçok iyi değerlendirip TRT’yi “Küçülerek büyütme”projesi ile gerçek anlamda dünya markası haline getirmekistiyor..

İBRAHİM EREN DAMGASI

Kimdir İbrahim Eren…

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararasıİlişkiler bölümü mezunu.Çalışma hayatına kültür sanat alanındaçeşitli firmalarda görev alarak başlamış…

Daha  sonra medya prodüksiyon sektöründe ulusal veuluslararası belgeseller, animasyonlar, tanıtım filmleri vereklamlar olmak üzere birçok programın yapımcılığınıüstlenmiş

Londra’da bulunan University of Westminster’danmedya yöneticiliği alanında yüksek lisans derecesinesahip ..

2008 yılında Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki ATV’de görevebaşladı ATV İngiltere Temsilciğini yaptıktan sonra 2010 yılındanitibaren sırasıyla; ATV Avrupa’nın Genel Müdürlüğü ve ATV’ninGenel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiş..

Özellikle  iç yapımların etkin ve verimli halegetirilmesi, kanalın yeniden yapılandırılma stratejilerininbelirlenmesi süreçlerini yöneterek damga vurmuş…

2013 yılı Temmuz ayında   TRT kurumunda GenelMüdür Yardımcılığı görevine getirilmiş.2017 yılında Genel Müdür veYönetim Kurulu Başkanı olarak atanmış..

Hem  alaylı hem mektepli..
TRT’de göreve başlaması ile beraber Diriliş, PayitahtAbdülhamit, Filinta, Sevda Kuşun Kanadında, Yedi Güzel Adam,Seddülbahir 32 Saat ve Büyük Sürgün Kafkasya gibi milliprojelere imza attı...

TRT millileşti Eren ile...

Sadece Türk milletinin  gözünün değil Balkanların,Ortadoğu’nun ve Kafkasların gözünün yeniden TRT’ye çevrilmesine neden oldu.

Türkiye’nin ilk uluslararası haber kanalı TRT World’ünkuruluşunu gerçekleştirmesi ise ne denli bir vizyon sahibi olduğunuortaya koydu…

Yani söz konusu liyakat ise 10 numara  VizyonerGenel müdür, lider bir Yönetim Kurulu başkanı..

Peki Eren ne yapmak istiyor…

Bir kere şunu belirtelim Genel Müdür Eren konuşmayı sevmeyensadece yaptığı işlerin  takdir edilmesinden gurur duyan birisim…

Karargahına girdiğimizde en büyük  hayalinin neolduğunu öğreniyoruz…

YENİ TRT  GELİYOR..

Yazımızın konusu da işte bu…

Genel Müdür Eren’in hayali  “BBC gibiTRT”

Bütün  çalışmalarını, mekanizmayı , kadroyapılaşmasını  BBC modeli üzerine kurmuşdurumda…

TRT World bu projenin en önemli ayağı..

Eren’in ‘YENİ TRT’ ideali ile yapmayıdüşündüğü  radikal değişikler konusunda  Başkan RecepTayyip Erdoğan’a sunduğu projeye olur aldığını öğrendik..

Peki TRT’de neler olacak?

Neler  olmayacak ki!..

Bir kere TRT’de ‘Acı bir reçete” ortayakoyulacak…

Bazı insanların canı yanacak..

Çünkü uzun yıllardır değişmeyen düzendeğişecek…

TRT iş bulma merkezi olmaktankurtulacak…

Önüne gelenin program yaptığı kanal olmayacak..

Peki küçülerek büyümek nasıl olacak?

Tarihi dönüşümler yaşanacak…

Bakın neler olacak?

İŞTEEREN’İN  RADİKALKARARLARI

1-TRT Genel Müdürlüğü Ankara’dan İstanbul’ataşınacak…

Yani Merkez İstanbul olacak..

Ankara’da sadece iki stüdyokalacak…

Radikal bir karar;

2-TRT’nin Anadolu’da bulunan  iki yılönce  sözde il müdürlüklerine dönüştürülen Bölge Müdürlükleriişlevi bu kez resmen ortadankalkacak. Ankara ve İzmir dışındaBölge Müdürlüğü kalmayacak…

3-TRT’nin halen bünyesinde çalışan 8000'ünüzerindeki persenol  3.500’e düşürülecek. Sözleşmeli personelgündeme gelecek.

Nasıl olacak?

4-Emeklilikleri gelenler emekli olacak.Bu hedefleemeklilik vakti gelene yüzde 50,emekliliğine 5 yıl kalana yüzde 30 ek tazminat verilerek emekliliğeteşvik edilecek…

Peki kapatılacak bölge müdürlüklerindeki  emekliolmayacak olan personel  ne olacak?

Hepsi bir havuza alınıp oradan uygun ve boş olandevlet kadrolarına dağıtılacak.

Devam edelim radikal kararlara...

5-TRT bünyesinde bulunan  bütün müşavirlik kadroları kaldırılacak…

6-TRT’nin sahibi olduğu lojman gibitaşınmazlar  satılacak.Yani BölgeMüdürlüğü binaları ile birlikte Antalya Lara’daki TRT Tatil Köyü desatılacak...

7-TRT bünyesindeki 13 olan kanal sayısı düşürülecek…

8-TRT’de bankamatik memur devribitirilecek…

9-TRT Devlete yük olmayacak,yükü devletin üzerindenalacak...

10- Liyakatlı kadrolaroluşturulacak...

Yani temizlik yapılacak..

                                          ***

Evet sevgili okurlar…

TRT Genel Müdür,Yönetim Kurulu Başkanı  İbrahimEren ile  bütün taşların yerinden oynayacağı üzerindeki bütünhantal yapıyı ortadan kaldırıcak gerçek bir devrim ilebuluşacak..

Her bir kararı hiç tartışmasız çok ses getirecek..

Kısacası 'YENİ TRT' ye hazırolun..

Yorumlar21 yorum