BIST 2.444
DOLAR 16,76
EURO 17,50
ALTIN 976,03
HABER /  GÜNCEL

Taşeron işçilere kadro ne zaman 1 ay içinde...

Taşeron işçilere kadro düzenlemesi için geri sayım başladı. Meclis kulislerinden gelen taşeron kadro haberlerine göre taşeron kadro yasasında son rötuşlar yapılıyor. Taşeron işçiler kadro yasasının onaylanmasından 1 ay içinde başvuru yapacaklar.

Abone ol

Taşeron işçiler kadro için Meclis'ten gelecek son dakika haberlerine kilitlendi. Taşeron kadro haberlerine, taşeron işçilerin beklediği yasa tamamlanmak üzere. Meclis kulislerinde konuşulan taşeron kadro yasası detaylarına göre, taşeron asıl ve yardımcı işlerde çalışan 720 bin taşeron işçiye kadro için geri sayım başladı. Yapılacak yasal düzenleme için çalışmanın tamamlandığı, şu anda son rötuşlarının yapıldığı belirtiliyor.

TAŞERON KADRO YASASI NE ZAMAN MECLİS'E GELİYOR?

Taşeron işçiye kadro için hazırlanan yasa tasarısı, kısa süre içerisinde de Meclis'e sevk edilecek. Yasanın çıkmasıyla da taşeron işçilerin kamu çalışanı olması için süreç başlayacak.

Kapsama giren personel, yasa çıktıktan sonra 1 ay içinde kendi kurumlarına başvuruda bulunacak. Takvim'deki habere göre, Kamuya geçişte kişinin mesleği ve kamu hizmetini yapabilmesi için gerekli bilgi ve donanıma sahip olup olmadığını belirlemeye yönelik sınav yapılacak.

Taşeron işçinin çalışma süresi sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almaya hak kazanılan tarihe kadar olacak. Taşeron işçilerin yalnızca devlet memurluğu ile bağdaşmayan suçlar işleme durumunda işten çıkartılacak. Eski düzenlemede ise 3 yıllık sözleşme yenileme döneminde taşeron işçinin işten çıkarılma durumu vardı.

TAŞERON KADRO 35 YAŞ SINIRI KALKTI

Ayrıca taşeron işçilerin kadroya alınmasında 65 yaşını doldurmamış olmak ve emekli olmamak şartı aranacak. Eski düzenlemede 35 yaş üzerinde taşeron işçi kamuda kadroya geçemiyordu. Ayrıca yazılı ve sözlü sınavdan geçenler için ayrı ayrı 'pozisyon vizesi' verilecek. Dolayısıyla yer değiştirme olmayacak. 'Özel sözleşmeli personel' modelinde çalıştırılanlar devlette 4-C'lilerin haklarından yararlanacaklar. İşte Maliye Bakanlığı'nın uygulamayı planladığı düzenlemenin detayları:

TAŞERON İŞÇİLERE ÖZEL SÖZLEŞMELİ PERSONEL MODELİ

Taşeron işçiler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine tabi olmayacak. Yeni bir sözleşmeli personel çalıştırılma modeli olacak. Bu modelde personelin seçiminde aranacak şartlar ve uygulanacak sınav, ödenecek ücret, üç yılı geçmemek üzere yapılacak sözleşme süreleri, sözleşme usul ve esasları ile diğer hususlarBakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.

hangi taşeron işçiler kadroya alınacak

TAŞERON KADRO HANGİ KAMU KURUMLARINI KAPSAYACAK?

Taşeron işçi düzenlemesi, Genel ve özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli idareler, İl özel idareleri ve belediyeler ve bağlı kuruluşları, özel kanunlarla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları kapsayacak.

TAŞERON KADRO HANGİ İŞLERİ KAPSAYACAK ASIL İŞÇİ YARDIMCI İŞÇİ AYRIMI VAR MI?

Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili kanunlar kapsamında ve asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulduğu 'personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında' yer alan asıl ve yardımcı işleri kapsayacak, Süreklilik arz eden ve 12 ay süren hizmetlere ilişkin işler ile ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği işleri kapsayacak.

HANGİ TAŞERON İŞÇİLER KADROYA ALINACAK, TAŞERON KADRO ŞARTALRI NELER?

- Kurum ve iş açısından kapsamda olunan kurumlarda çalışanları,
- Tasarının TBMM'ye sevk edildiği tarih itibarıyla çalışanları,
- Kapsamdaki idarelerde 1 Kasım itibarıyla da çalışanları,
- Yaş hariç devlet memurluğuna atanmak için öngörülen genel şartları taşıyanları,
- Emekli aylığı almaya hak kazanmamış olanları,
- 65 yaşını doldurmamış olanları,
- Haftalık çalışma saatinin tamamında idareye ait işyerlerinde çalışanları,
- Dava açma dahil her türlü haklarından feragat etmiş olanları,
- Yapılacak yazılı ve veya sözlü sınavda başarılı olanları,
- Devletin güvenliğine karşı suçlar ile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlarla ilgili olarak hakkında herhangi bir soruşturma veya kovuşturma bulunmayanları kapsayacak.

Taşeron işçilere kadro ne zaman yasadan hemen sonra...

TAŞERON İŞÇİLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN İSTİHDAM TÜRÜ

- Özel Sözleşmeli Personel unvanlı pozisyona atanacak.
- İhale hak edişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birimde istihdam edilecek.
- Bu istihdamın usul ve esasları ile haklar ve yükümlülüklere ilişkin Bakanlar Kurulu kararıyla düzenleme yapılacak.
- Sözleşme dönemi üçer yıllık periyotlar olarak düzenlenecek.
- Sosyal güvenlik yönünden 4/a'lı olacak.
- Memur sendikaları kapsamında toplu sözleşme hakkı bulunacak

TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO SONRASI MALİ VE SOSYAL HAKLARI NE OLACAK?

-1/1/2016 tarihi itibarıyla ihale sözleşmesine göre ödenmekte olan ücret ve diğer mali haklar esas alınacak.
- 1/1/2016 tarihi itibarıyla mevcut mali hakları, atandığı tarihe kadarki dönemde 'sözleşmeli personel ücretinde meydana gelen artış oranı' kadar artırılarak güncellenecek.
- 4/B'li sözleşmeli personelin yararlandığı sosyal haklardan (aile ve yiyecek yardımları) aynen yararlanacak.
- İhale sözleşmesine göre, varsa fazla mesai ücreti ile sosyal hakları dikkate alınmayacak.

Kadroya alınan taşeron işçiler emekli oluncaya kadar çalışma garantisi elde edecek.

KAMUDA İSTİHDAM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Düzenlemeden itibaren otuz gün içinde çalışılan idareye yazılı olarak başvuracaklar. Başvuru süresinin bitiminden itibaren üç ay içinde idare, başvuruyu inceleyip, şartları taşıyıp taşımadığını tespit edecek. Tespiti izleyen üç ay içinde Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine atanacaklar için Maliye Bakanlığınca pozisyon ve isim vizesi, mahalli idarelerin şirketlerinde istihdam edilecekler için ise İçişleri Bakanlığınca isim vizesi yapılacak. Vize işlemi yapılanların bu süreyi izleyen iki ay içinde idarelerince yazılı ve / veya sözlü sınava tabi tutulacaklar. Yapılan sınavlarda başarılı olanların bir ay içinde vize edilen pozisyonlara atanacaklar.
 
İşte taşeron işçilerin kadroya alınma şartları

KADROYA GİREN TAŞERON İŞÇİLER İÇİN YER DEĞİŞTİRME OLMAYACAK

- Yer değiştirme imkanı verilmeyecek.
- Bu madde kapsamında yer alan kamu idarelerinde personel çalıştırmasına dayalı yeni hizmet alımı yapılamayacak.
- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına imkan sağlayan mevzuat hükümleri yürürlükten kaldırılacak.

TAŞERON KADRO YASASI BELEDİYELER, İL ÖZEL İDARELERİ VE BAĞLI KURULUŞLAR

Halen mahalli idarelerde alt işveren işçisi olarak çalışanlar mahalli idarelere ait şirketlerde işçi olarak istihdam edilecek. Mahalli idarelerin mevcut şirketlerinde çalışanlar aynen çalışmaya devam edecek. Bu şirketlere, personel çalıştırılmasına dayalı işler kapsamında verilecek işler 4734 sayılı Kanunun 22'nci maddesinde öngörülen limit ve şartlara tabi olmadan doğrudan temin yöntemiyle yapılacak.

GEÇİŞ SÜRECİ SONUNDA İHALELER FESHEDİLECEK

- Kamuya geçişte ilgili ihaleler öngörülen geçiş sürecinin sonunda feshedilecek.
- Fesih dolayısıyla uğranılacak zarar tazmin edilecek (İhale sözleşme bedelinin gerçekleştirilen kısmıyla sözleşme bedelinin %80'i arasındaki farkın %5'i kadar)
- Çalışma süresi, sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almaya hak kazanılan tarihe kadar olacak.
- Kişisel şartları taşımadığı için kamuya geçişi yapılamayanların, sözleşmenin sona erdiği tarihten sonra hakları ödenmek suretiyle işlerine son verilecek.
- Hizmet alım sözleşmeleri kapsamında kıdem tazminatına esas olacak süreler, iş sonu tazminatına ilişkin süreler ile izin sürelerinde dikkate alınacak.
- Herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar otomatik iptal edilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Ceyda Kırıcı bombası Kısmetse Olur'da son hali ile şaşırtacak
Ceyda Kırıcı bombası Kısmetse Olur'da son hali ile şaşırtacak
Sezgin Tanrıkulu Meclis'te gözyaşlarıyla anlattı!
Sezgin Tanrıkulu Meclis'te gözyaşlarıyla anlattı!
Kocasını öldüren kadın: Hep erkekler mi öldürecek!
Kocasını öldüren kadın: Hep erkekler mi öldürecek!
HDP'li Pervin Buldan hacca gidiyor bakın kim götürecek!
HDP'li Pervin Buldan hacca gidiyor bakın kim götürecek!
Baykal'ın neden yüzünün kızardığı belli oldu
Baykal'ın neden yüzünün kızardığı belli oldu
Başucu Kitabı ‘Ve Zarafet’’ Tüm Kitapçılarda….
Başucu Kitabı ‘Ve Zarafet’’ Tüm Kitapçılarda….
Muhteşem Yüzyıl Kösem 26. yeni bölüm fragmanı şehzadeler tehlikede!
Muhteşem Yüzyıl Kösem 26. yeni bölüm fragmanı şehzadeler tehlikede!
Turkcell T70 telefon ve tableti süper fiyatlarla satışa çıktı
Turkcell T70 telefon ve tableti süper fiyatlarla satışa çıktı
Akdoğan Kılıçdaroğlu'na adres gösterdi
Akdoğan Kılıçdaroğlu'na adres gösterdi
Yakalanan PKK Yüksekova sorumlusu böyle konuştu
Yakalanan PKK Yüksekova sorumlusu böyle konuştu