BIST 9.617
DOLAR 32,53
EURO 34,68
ALTIN 2.496,33
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Sendikalı işçilere baskı meclis gündeminde!

CHP Manisa Milletvekili Sakine Öz, sendikaya üye olarak hak arayan, taşeron usulle çalışan farklı sektördeki işçilere uygulanan baskı, yıldırma ve işten çıkarma iddialarının araştırılması için bir Meclis Araştırma önergesi verdi.

Abone ol

NESRİN YILMAZ
İNTERNETHABER-ANKARA Manisa Milletvekili Sakine Öz, sendikalı ve taşeron usulle çalışan işçilere zorunlu tutulan ek mesailerin ödenmemesinin, kıdem ve ihbar tazminatlarının geciktirilmesinin, yıllık izinlerinin kullandırılmamasının ve tüm bunları talep eden işçilere farklı yollarla taciz, yıldırma ve baskı uygulanarak sendika üyeliğinden ayrılmaya zorlanması iddialarının araştırılmasını önerdi.

Sakine Öz’ün araştırma önergesinde, Manisa’daki çalışma yaşamına dair sorunlardan örnekler de yer buldu.

CHP Milletvekili Öz, güvenceli bir çalışma yaşamının oluşturulmasına dair yasal ve idari çözümlerin saptanması için Meclis’in sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savundu.

Araştırma önergesinin ayrıntılarını paylaşan CHP Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün açıklaması şöyle:

SENDİKA ÜYELERİ BASKI GÖRÜYOR

Sendika üyesi olan ya da taşeron usulle istihdam edilen binlerce çalışanımız, kıdem, ihbar tazminatı ve yıllık izin haklarını talep ederken, taşeron çalışma ilişkilerine itiraz ederek örgütlenme ve dayanışma mücadelesinde bulunurken karşı karşıya kaldıkları işveren baskısını bize ulaştırmaktadır. Yaptığımız ziyaretlerde de bu gibi sorunları dinliyoruz. İşçilerimiz, yıldırma, taciz ve işten çıkarma sorunlarıyla karşı karşıya kalarak mağduriyet yaşamaktadır.

Tepkilerini sendika üyesi olarak gündeme taşımak isteyen çalışanlarımız olduğu gibi; kamuda ve özel sektörde taşeron çalışma ilişkilerine, kıdem, ihbar tazminatları ile yıllık izin haklarını bireysel mücadeleleri yoluyla duyurmaya yönelen emekçilerimiz de uğradıkları baskıdan, daha zor koşullar altında çalışmaya zorlanmaktan yakınmaktadır.

TAZMİNAT VE İZİN HAKKI GÖRMEZDEN GELİNİYOR

Kamuda ve özel sektördeki birçok firmada çalıştırılan personelin sözleşmeleri, maaş, kıdem ve ihbar tazminatlarında kayıp yaratacak biçimde düzenlenmektedir. Çalışanların yıllık izin haklarına ve mesai saatlerine uygun bir çalışma düzeni getirilmezken, bu çalışma ilişkilerine karşı çıkarak hakkını arayan çalışanlar ya evlerinden oldukça uzak yerlerde görevlendirilmekte ya da hukuka aykırı nedenlerle işten çıkarılmakta, özlük hakları kanunun zorunlu tuttuğu ölçüde tanınmamakta ve tazminatları zamanında ödenmemektedir.

İŞTEN ÇIKARMALAR VE TACİZLER DAYANILMAZ BOYUTLARDA

Yasal haklarını aradıkları için işlerinden muğlak ve hukuka aykırı gerekçelerle çıkarılmaktan yakınan işçilerimiz, -özellikle taşeron usulüyle istihdamda- işverenlerin “uyumsuzluk”, “yasadışı eyleme katılmak”, “izin hakkını hesaplatmak için iş müfettişlerine başvurmak”, “iş yerinde uygunsuz ilişkilere girmek” gibi gerekçelere sığındığını belirtmektedir.

Çalıştıkları dönemde birikmiş alacakları (ücret, izin, tazminat vb.) konusunda bağlı olduğu firmayla zaten sorun yaşayan birçok personel, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devrolan işletmelerden olan alacaklarında daha büyük sorunlarla karşılaşmakta ve mağduriyetleri artmaktadır.

MAĞDURİYET BÜYÜYOR

Sendikalara üye olarak hakkını aramak isteyen ya da iş müfettişleri marifetiyle durumunu belgeleyen birçok işçimize ise, işverenleri tarafından zorluk çıkarılmaktadır. İşçilerimizin önemli bölümü, işten çıkarılma tehdidiyle birçok yaptırımla karşılaştıklarını, kendilerine zorla evrak imzalatıldığını ya da doğrudan işten çıkarıldıklarını savunmaktadır. Örneğin; Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 200’ün üzerindeki işletmede çalışan toplam 37 bin 500 civarındaki işçimizin ancak 5 bine yakını örgütlenebilmiştir. Manisa’da faaliyetini sürdüren bazı özel maden ocaklarının, Sanpan, Standart Profil, Tek Kablo vb. firmaların, işçilerin sendikalara üye olmalarının önüne geçmeye dönük eylem ve işlemler yürüttüğüne dair bilgi ve iddialar da hak arama ve örgütlenme özgürlüğünün kısıtlanmaya çalışıldığının örneklerindendir. İşçilerin sendika üyeliğinin kontrolü ve üyelik iptali için e-devlet şifrelerinin firma yönetimi tarafından işçilerden zorla talep edildiğine dair iddialar basına da yansımıştır.

İŞYERİNDE KADINLARA YÖNELİK TACİZ VE BASKININ ÜZERİNE GİDİLMELİ

Kadın çalışanların karşılaştıkları taciz, yıldırma (mobbing) vakaları ise, yaşanan çalışma sorunlarını dayanılmaz boyutlara vardırmıştır. İzin hakkını kullanma sorunu yaşayan, kıdem ve ihbar tazminatları gecikmeli ödenen ya da hiç ödenmeyen kadın çalışanlar, sendikalı olup yaşadıkları sorunları iş müfettişlerine bildirdiklerinde “iş yerine uyumsuzluk” gibi muğlak gerekçelerle işten atılmaktan dolayı mağdur olmuştur. Ayrıca, Manisa’daki gibi, iş yerlerinde sürekli kendilerine doğrultulmuş kameralarla izlenen kadınların, hamile kalmaları halinde işten çıkarılacağı yönünde uyarıldıklarına dair iddialar da mevcuttur.

MECLİS ÇALIŞMA SORUNLARINA DUYARLI OLMALI

Çalışanların iş yerlerinde yaşadıkları bu gibi örgütlenme ve özlük hakkı sorunlarının yerinde araştırılarak, taşeron çalışma usulleri başta olmak üzere, güvenceli istihdamın önündeki tüm engellerin aşılmasına dair yasal ve idari çözümlerin saptanması amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasında yarar vardır.