BIST 4.907
DOLAR 19,02
EURO 20,50
ALTIN 1.188,95
HABER /  GÜNCEL

Safer ayı duası ve namazı var mı safer ayında okunacak duanın türkçesi

Hicri takvimin 2. ayı olan Safer ayı bugün yani 8 Eylül Çarşamba günü başladı. Halk arasında bela ayı olarak anılan Safer ayı Hz. Muhammed'in hastalandığı aydır. Peki Safer ayı ne demek, safer ayı ibadetleri ve duası nedir? Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli var mı?

Abone ol

Muharrem ayının ardından gelen ve Hicri takvimin 2. ayı olan Safer ayı bugün yani 8 Eylül Çarşamba günü başlıyor. Safer ayı 6 Ekim'de sona erecek. Halk arasında Hz. Muhammed'in hastalandığı ay olduğu için bela ayı olarak bilinen Safer ayından nasıl ibadet edilir, safer ayına özel dua ya da namaz var mıdır?

Hicri takvimin 2. ayı olan Safer ayı bugün başladı ve 6 Ekim'de sona erecek. Peki Safer ayında hasıl ibadet edilmemli, safer ayı duası v zikirleri nasIldır, Safer ayında oruç tutulur mu nasıl niyet ediliyor? Safer ayı hakkında bir başka merak edilen konu ise Safer ayına neden 'bela ayı' dendiğidir. Hz. Muhammed'in hastalandığı ay olan Safer ayı cahiliye döneminde bela ayı olarak nitelenmiştir. Fakar Hz. Muhammed hadisleri ile bu ayın mübarek bir ay olduğunu söylemiştir. İşte Safer ayı hakkında merak edilenler.. ibadetleri..

Safer ayı, cahiliye Arapları tarafından uğursuz ve kötülüklerin gerçekleştiği bir ay olarak görülür ve Safer ayında Umre yapılması haram olarak görmektedir. Ancak Peygamber Efendimiz (s.a.s) Umre ibadetlerinin her zaman helal olduğunu hadisi şerifinde nakletmektedir. Yaygın bilinen Safer ayının bela ve uğursuz olduğu inancı Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in hadisleriyle ortadan kaldırılır. Her ne kadar Peygamber Efendimiz (s.a.s)Safer ayıyla ilgili yaygın bilinen yanlışları düzeltmeye çalışsa da günümüzde de hala bu düşünce yaygındır.

Hadislere göre Safer ayı : Safer ayında herhangi bir uğursuzluk, kötülük ve şanssızlığın olmadığın Peygamber Efendimiz farklı hadisleriyle nakletmektedir. Ancak günümüzde dahi birçok Müslüman Safer ayının kötü işlerin gerçekleştiğini ve şanssızlığın olduğu inancındadır. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in Safer ayı ile ilgili bazı naklettiği bazı hadisler şöyledir: 1- Eşya da uğursuzluk yoktur, Safer ayında uğursuzluk yoktur, baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur. 2- İslam'da taşeüm (uğursuz sayma, kötüye yorma) yoktur; en iyisi tefeül (iyiye yorma) dır.

Safer ayında yapılması gereken dua ve zikirler neler?
Safer ayının normal aylardan olduğunu tespit ettikten sonra; her ne kadar güvenilir kaynaklarla teyit edilmese de, burada, Safer ayında yapılması uygun bulunan şu duâyı zikredebiliriz:

“Bismillâhirrahmânirrahîm: Allah’ım; hamd ve şükür Sana mahsustur! Minnetim Sana’dır! Ben Senin kulunum; ve ben bundan dolayı huzurluyum! Nefsimi, dînimi, dünyamı, âhiretimi, işlerimin sonunu ve amelimi Sana emânet ediyorum. Bütün Muhammed (asm) ümmetini Senin gücünün, havlinin, kudretinin ve kuvvetinin şiddetinden, Sana emânet ediyorum! Muhakkak Sen, emâneti koruyansın; hükmü nâfiz olansın; kazâsı gâlib olansın!"

"Yâ Ahkeme’l-Hâkimîn ve yâ Esrae’l-Hâsibîn ve yâ Ekrame me’mûlin ve ecvede mes’ûlin yâ Hayyu yâ Kayyûmu yâ Kadîmü yâ Ferdu yâ Vitru yâ Ehadu yâ Samedu yâ men lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehû küfüven ehad! Yâ Azîzu Yâ Vehhâbu Salla’llâhu alâ hayr-i halkıhî Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma’în! Âmin!”

Safer ayında yapılacak ibadetler neler: Hicri takvimin ikincisi olan Safer ayı, her ay ve günde olduğu gibi Allah rızası için ibadetle geçirilmesi önerilir. İmkanı olanın oruç tutarak namaza başlaması, borç namazlarının kazasını kılması tavsiye edilir. Bunlar dışında Safer ayında okunması iyi olan dualar bulunmaktadır. Safer Ayında Okunacak Du

Okunuşu: Bi’smi’llahir-rahmani’rrahîm E‘ûzü bi’llâhi min şerri hâzâ’z-zamâni ve este‘îzu bihi min şürûri sâiri’zzamâni ve e‘ûzu bi-celâli vechike ve cemâli kudsike en tücîranî mine’l-belâi fî hâzihi’s-seneti ve kınâ min şerri mâ-kadayte fîhâ ve ekrimnâ fî’s-saferi yâ ekreme’l-ekramîn. Ezhir vahtim hâzihi’ş-şuhûra ‘aleyye bi’s-selâmeti ve’s-sa‘âdeti ve li-ehli beytî ve li-‘akribâî ve li-cemî‘i ümmeti Muhammedin ‘aleyhi’s-salâtü ve’sselâmu bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîn. Allâhümme ferricnâ bi-duhûli’ssaferi vahtim lenâ bi’l-hayri ve’z-zafer.

Türkçe Meali: Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Bu zamanın ve diğer zamanların şerrinden Allâh’a sığınıyorum. Senin celâlin ve cemâline sığınıyorum. Bu yılın belâlarından ve o yıl içerisinde hükmettiğin sıkıntılardan sana sığınıyorum. Ey ikramı bol olan Allah’ım! Bize Safer ayında ikram et. Ey merhametlilerin en merhametlisi, merhametin hürmetine bu ayları bize, ailemize, akrabamıza ve tüm ümmeti Muhammed (s.a.v.)’e bereket ve aydınlık kıl. Allah’ım! Safer’in gelişini bize rahatlık kıl. Hayır ve zaferle bitmesini kıl

Okunuşu: Bi’smi’llahi’r-rahmani’r-rahim. 'Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resûlike ve ‘alâ âlihi ve bârik ve sellim. Allâhümme innî e’ûzü bike min şerri hâze’l yevmi ve min külli şirretin ve belâin ve beliyyetin-i’lletî fîhi ve yekûnü fi ‘ilmike yâ Dehru, yâ Deyhâru, yâ Keynânü, yâ Keynûnü, yâ Evvelü, yâ Ebedü, yâ Mübdiü, yâ Mu’îdü, yâ Ze’l-celâli ve ikrâm. Yâ Ze’l-arşi’l mecîdi ente tef’alü mâ türîdü. Allâhümma’hrüsnî bi-‘aynike’lletî lâ-tenâmü fi nefsî ve mâlî ve evlâdî ve dînî ve dünyâye’lleti’btelânî bisuhbetihim bi-hurmeti’l ebrâri ve’l- ahyâri birahmetike yâ Azîzü, yâ Ğaffâru, yâ Kerîmü, yâ Settâru, bi-rahmetike yâ Erhame’r Râhimîn. Allâhümme şedîdü’l kuvâ yâ Şedîdü, yâ Azîzü, yâ Kerîmü, yâ Kebîru, yâ Müte’âlü! Zelleltü bi-‘ızzetike, cemî’ı halkike yâ Muhsinü, yâ

Mücmilü, yâ Mütefaddılü, yâ Mün’ımü, yâ Mükrimü lâilâhe illâ ente. Allâhümme yâ Latîfü letafte bi-halki’s semâvâti ve’l-ardı ültuf binâ fi kadâike ve ‘âfinâ min belâike ve lâ- havle ve lâ- kuvvete illâ bike bi-rahmetike yâ Erhame’r Râhimin. Hasbüna’llâhü ve ni’mel vekil lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ bi’llâhi’l Aliyyi’l Azîm. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihi ve sahbihî ve sellim.'

Türkçe Meali: Rahman ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla. 'Ey Allâhım! Peygamberin, Resûlün ve kulun olan Muhammed’e ve âline salât, bereket ve selâm olsun. Ey Allâhım! İlm-i ezelînde kayıtlı olan ve içinde belâ bulunan bugünün şerrinden ve bütün kötülük ve musibetlerden sana sığınırım. Ey Dehr, ey Deyhâr, ey Keynân, ey Keynûn, ey Evvel, ey Ebep, ey Mübdi’, ey Muid, ey Celâl ve İkrâm Sahibi, ey Arş-i Mecid’in Sâhibi Sen dilediğini gerçekleştirirsin. Ey Allâh’ım dînim, evlâdım, malım ve canım husûsunda uyumayan gözden, arkadaşlığı ile mübtelâ kıldığın dünyânın şerrinden mübârek ve hayırlı kimselerin hurmetine beni rahmetinle muhâfaza eyle, ey Azîz, ey Ğaffâr, ey Kerîm, ey Settâr merhametinle ey Merhametlilerin en Merhametlisi. Ey Allâhım! Kuvveti şiddetli olan ey Şedîd, ey Azîz, ey Kerîm, ey Kebîr, ey Müte‘âl! İzzetinle titredim. Ey bütün yarattıklarına İhsan eden, ey Mücmil, ey Mütefaddil, ey Mün‘im, ey Mükrim Senden başka İlâh yok. Ey Allâhım ey Latîf, yerleri ve gökleri yaratmakla ne büyük lütuf ettin. Bir şeye karar verdiğinde de bize güzellikte bulun, bize güzellikler ihsân et, belâlarından bizi kurtar.

Senin iznin dışında hiçbir hâl ve kuvvet söz konusu olamaz. Rahmetinle muamele eyle ey Merhametlilerin en Merhametlisi. Allâh’ı noksan sıfatlardan tenzih ederiz, O ne güzel Vekîl’dir. Aliyyü’l Azîm olan Allâh’ın izni dışında hiçbir hâl ve kuvvet yoktur. Ve Muhammed sallallâhü aleyhi veselleme, âline ve ashâbına salât eyle onları selâmette kıl.' Amin. SAFER

Safer ayı ne zaman bitiyor: Safer ayı 2021 yılında 8 Eylül çarşamba günü başlayıp 6 Ekim akşamı sona erecektir