YAZARLAR

Artık düşün Reis'in yakasından!..

Reis belediyelere ve teşkilatlara ilk kez açık ve dedi ki; Artık tasfiye zamanı.. Biz demeden, siz gerekeni yapın..

Osman DİYADİNo.diyadin@hotmail.com

Reis "Yeter artık"dedi..

2019 öncesi 'Erken kalkan erken yol alır"anlayışı ile AK Parti’de yerel yönetimler ve  belediyelere yönelik  köklü birdeğişim için düğmeye bastı..

Kimlerin gideceği, yani tasfiye edileceği  listesi bilehazır hale getirildi.

Son  grup toplantısı sözün bittiği yerdi adata..

“Teşkilatlar, belediyeler eğer bizim dava idraki ilehareket etmiyorsa bize zarar veriyorlar ve zarar verenkardeşlerimizi de uyarıyorum kusura bakmasınlar, biz uyarmadankendileri bu uyarıyı yapsınlar ve adımı atsınlar”

Mesaj net;

“BİZ GEREKENİYAPMADAN SİZ GEREKENİ                               YAPIP GÖREVİ BIRAKIN”

Açık ve net mesaj;.

Çünkü bütün varlıklarını Reis’e borçlu olup  kendilerinibulunmaz hind kumaşı gibi  görüp "3Y" ilemücadele yolundan sapanların hizmet treninin den indirilmesigerektiği kaçınılmaz hale geldi..

Reis  yerel yönetimlerin ne kadar önemli olduğunubiliyor..

Kendisini  bu ülkede efsaneleştiren ,milletingözünde ‘REİS, MİLLETİN ADAMI' yapan  makamın İstanbulBüyükşehir Belediye Başkanlığı  koltuğunda yaptığı hizmetlerletarih yazması olduğunu çok iyi biliyor...

O başarının ardından  kurduğu parti ilemilletin kalbinde 15 yıldır tek başına iktidar olarak Türk siyasettarihinde görülmemiş bir başarıya imza atmasınıda...

O nedenle;

AK Parti’nin 2019 seçimlerinde kaderini belirleyecek en önemlietkenin de yerel yönetimler ve teşkilatlar olduğunu ve sondönemlerde oluşan yapının partiye zarar verdiğini çok iyi görerekhamle yapmaya başladı.

Yani bundan sonra duygusallık yok!

AK Parti'de birileri için deniz bitti artık!

Reis;

15 yıldır kendi  omuzlarında koltuklardaoturanların 2019 seçimlerine doğru titreyip kendilerine gelmeleriartık bir kenara partinin önünü açmaları ve kenara çekilmelerininkaçınılmaz bir gerçek haline geldiğini görüyor..

Artık hantallaşan, millet için değil kendi ikballeriiçin siyaset yapmaya başlayan, halka tepeden bakan, kendilerinin veçevrelerinin zenginleşmesinden başka bir şey düşünmeyen bir imajyaratan ve uyarılara kulak vermeyen belediyeler ve teşkilatlara durdeme zamanı geldiğini resmen anlatıyor...

Bu noktada  son grup toplantısında verdiği mesajlar herşeyi anlatıyor..

Ne diyor;

“Verdiğimiz mücadelenin kesintiye uğramaması içinöncelikle AK Parti olarak kendimizi yenilememiz gerekir. Fakatburada bir şeyi ifade etmem gerekiyor: Önce şu hareketin, kendiiçinde birbirini sevmesi gerekir, birbiri ile dayanışmaiçerisinde olması gerekir. Bize ne oluyor ki kendi içimizdebirbirimize karşı çalım atıyoruz? Bize ne oluyor ki birbirimizekarşı farklı nazarlarla bakıyoruz?”

Reis 15 yıldır  ilk kez böyle konuşuyor..

Belediyelere, teşkilatlara yönelik  ilk kez böylesinekamuoyu önünde mesaj yolluyor..

Bitmedi..

Devam ediyor Reis;

 “Biz nefsin hakimiyeti altında yaşayamayız.Yunus'un 'Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası' ifadesindeolduğu gibi, biz sürekli yeniden doğarak kendimizi tazelersekmilletimizin desteğini hiçbir zaman kaybetmeyiz. Bunu böylebilesiniz. Ne zaman ki statükoya teslim olursak, metalyorgunluğunun üstesinden gelecek gücü kendimizde bulamazsak, işte ozaman yolun sonuna geldik demektir."

Anlamayan var mı ?

Bundan net uyarı olabilir mi?

Reis 15 yıldır  ilk kez partisinin grup toplantısındaböylesine mesaj veriyor...

Ey!

Yerel yöneticiler…

Belediye başkanları…

Teşkilatlar!

Bürokratlar…

Var mı anlamayan!

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük idealler, büyük mücadeleler peşindekoşarken  küçük hesaplar yapan kendi ikballeri için uğraşan,millete tepeden bakıp emanete ihanet edenler için denizbitti!..

Ama reisin sözleri daha  bitmedi…

Devam;

 “Teşkilatlar, belediyeler eğer 'bizim dava'idrakiyle hareket etmiyorsa bize zarar veriyor demektir. Zararveren kardeşlerimizi de uyarıyorum. Kusura bakmasınlar, bizuyarmadan kendileri bu uyarıyı yapsınlar ve adımı da atsınlar. Ziraartık yanlışlara, hele hele bedeli ödenemeyecek yanlışlaratahammülümüz yok. Çünkü 2019 kırılma noktasıdır, bunu böylebilesiniz. Parlamenter demokraside bizim için seçim kazanmakleblebi çekirdekti. Ama biz şimdi hedefi büyük koyduk. Bu hedefteyüzde 50 artı bir almak durumundasın.”

Var mı anlamayan?

Mesaj net;

Biz görevden almadan,"Bırakın" demeden sizgerekeni yapın partinin önüne açın..

Yani reis bugünkü teşkilat ve belediyeler anlayışıile 2019 se çimlerinde başarıyı yakalamanın zor olduğunu görüyor.2019’da başarıyı yakalamak için değişimden öte köklü biroperasyonun  kaçınılmaz olduğunun mesajınıveriyor…

Reis şunu net şekilde görüyor;

Kendisini ve partisini Türk siyasetinde  efsaneyapan yerel yönetimlerdeki başarı öyküsü, bugünkü teşkilat vebelediye yönetim anlayışları ile  2019'da ters bir rüzgara döner!

O nedenle nereye doğru gidildiğinin farkında açık ve netkonuşuyor..

‘Nasılsa Recep Tayyip Erdoğan var, sırtımız yeregelmez’ diyerek partiyi babalarının malı gibi kullanan,belediye koltuklarında "Astığım astık, kestiğim kestik" diye saltanat süren, herkese tepeden bakan,milletten kopan ve gözlerden uzak zenginleşenlerin listesi önündeneşteri vurmaya hazırlanıyor..

Ne dedi;

"Ey il, ilçe başkanları, yönetimleri, Ey BelediyeBaşkanları karne notunuz önümde sizin önünüze koymadan siz  gerekeni yapıp kenara çekilin"

Bakın 2002'den 2017'ye kadar geçen süreçte görüldü ki  AKParti’de Recep Tayyip Erdoğan dışında hiç kimse vazgeçilmezdeğildir…

Reis varsa güçlü bir AK Parti var!..

Tek başına yükü sırtlayan, milletin ona sevgisi ve umudunedeniyle AK Parti’ye oyunu verdiği  davanın lideri artık"YETER ARTIK" deme noktasına gelmiş,“nasılsa görmüyor” diyerek  davaya ihanet edenlere veda edileceğini apaçık şekilde ortayakoymuştur..

Yani Reis her şeyin farkında...

Neler yaşandı...

Neler yaşıyor…

Neler gördü…

Neler görüyor…

Genel Merkeze bir gitsin belediye başkanları, il ve ilçebaşkanları. Kendilerine yönelik gelen ve Reis'e dosya halinde sunulan şikayet mektuplarınıbelgeleri ile görsünler!..

 O nedenle son grup toplantısında verilen net mesaj düğmeyebasıldığını apaçık şekilde ortaya koydu!..

İşte  önümüzdeki süreçte başlayacak teşkilatkongreleri sürecinde bu büyük değişimi göreceğiz...

Ardından Belediye Başkanlarında...

Sonrada Milletvekili kadrosunda..

Bakın neler olacak?

Teşkilatlarda önemli isimler görev alacak, Belediyeleriçin nasıl sürpriz ve güçlü isimler belirlenecek, Milletvekilikadroları nasıl değişime uğrayacak..

Öyle konuşulan isimler var ki!..

Yani  AK Parti'de hiç bir şey eskisi gibi olmayacak.

Reis  adeta AK Parti teşkilatların, belediyelerinküllerinden yeniden doğması için düğmeye basmışdurumda...

Tıpkı ilk günkü gibi!..

Böyle bir değişimin Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti’ yi 2019'da en daha yukarılara 5 puanlık daha yükselişetaşıyacağını söylemek zor değil..

Çünkü AK Parti tabanı  yakasilkelediği ‘İllallah’ dediği teşkilat vebelediyelere yönelik böyle bir değişimi bekliyor...

Reis işte o işareti aldı!..

Recep Tayyip Erdoğan’ın değerini ‘Ben varsam bilirimyoksam bilmem’ düşüncesiyle  hareket ederekpartide  kendi ikballeri  için  uğraşanlara...

Hiçbir risk almadan, hiç bir mücadele girmeden, girse bile gözboyamak için giren partiyi babalarının malı gibi görüpkullananlara...

Güle güle deme zamanıdır..

Yoksa, bugünler dahi çok aranır…

Yani;

AK Parti’de Reis’in sırtından geçinme  dönemi bitmiş, yükehep birlikte omuz verecek samimi, sadakat ve millete hizmet içinheyecan dolu insanların göreve getirilme zamanı geldiğinin işaretfişeği atıldı...

Ey AK Partili yöneticiler;

Şöyle son 15 yıla bir bakalım;.

Bakın 17 yılönceki fotoğraf.Ceza evinden çıktıktan sonra Rize'ye baba ocağıRize'nin Güneysu ilçesine  dinlenmeye geldiği zaman Trabzonhava limanı da  Recep Tayyip Erdoğan'ı  10-15 kişi olarakböyle karşılamıştık.Nereden,nereye değilmi?

Hanginizin yüzünde  Reis'in yüzündeki o  kalınçizgiler böylesine oluştu..

Hanginiz yüzünde onun  her gün yüzündeokunan yorgunluk izleri belirlendi..

Hanginiz onun gibi uykusuz geceler geçirdiniz, kefenielinde gezdiniz?

Hep sırtına bindiniz!

Hep ondan beklediniz!..

Gezi' dede, 17/25'dede,15 Temmuz darbe girişiminde de hepuzaktan seyrettiniz! Örneğin kaç Belediye Başkanı, kaç teşkilatbaşkanı ve yönetimi samimi bir şekilde FETÖ ile mücadele etti veediyor!,,

Göstermelik bir iki demeç o kadar!..

Varsa,yoksa Recep Tayyip Erdoğan!..

O nedenle artık düşün Reisin yakasından!..

AK Parti' nin önemli bir kan değişikliklerine ve davayasözde değil özde sadakat dolu insanlara ihtiyacı olmayabaşladı...

AK Parti' yi iktidara taşıyan "3Y"ye ihanet edenler kapıyakonmazsa yarın AK Parti kalmaz!..

Sesleri geliyor mu bilmem ama  AK Parti tabanı bunuseslendiriyor!..

Bugün makam,mevki peşinde koşup istediklerini alamayınca Reis'eküsenler,davaya ihanet etme noktasına gelenler bilsinler ki yarın AK Parti rozeti ile hava atmayı bile  ararlar!..

Söyleyeceğim söz şudur ki;

Sadece ülkesi için değil Arap ülkelerinin birliği içindemücadele eden dur durak demeden koşan Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'ı en iyi  Hazreti Mevlana’ nın şugüzel sözü anlatıyor;

“Dua sız üşürmüş yürekler bil, 

Sana bir dua eden olsun,

Senin de bir dua ettiğin

Bilmezsin hangi kırık gönlün duasıdır karanlıklarınıaydınlatan, sana  ummadık  kapılar açan.

Bilmezsin kimin için ettiğin duadır. Seni böyle ayaktatutan”

Son söz şudur;

2019'da ya 17 yıllık hizmet  yürüyüşü taçlandırılacak yada17 yıllık bu hizmet yürüyüşü heba edilecek!

Yorumlar12 yorum