BIST 9.693
DOLAR 32,59
EURO 34,81
ALTIN 2.508,15
HABER /  GÜNCEL

AFAD açılımı nedir AFAD görevleri nelerdir?

İZMİR'de yaşanan ve onlarca can alan büyük depremin ardından enkaz çalışmalarına katılan AFAD merak konusu oldu. Peki AFAD nedir, açılımı nedir, AFAD'a nasıl üye olunur şartları neler?

Abone ol

Afet ve acil durumlarda genel destek kurumu olan AFAD özellikle depremlerde vatandaşların en yakınındaki isim oluyor. Vatandaşların hakkında aramalar yaptığı AFAD nedir? AFAD açılımı nedir? soruları sıkça soruluyor. İşte AFAD hakkında merak edilenler haberimizde…

AFAD nedir:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili kurum olup, bir şemsiye kurum anlayışıyla afet ve acil durumun niteliği ve büyüklüğüne göre gerek Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı vb. ilgili diğer bakanlıklar ile gerekse sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

AFAD açılımı nedir:
AFAD'ın açılımı, Afet ve Acil Durum Yönetimi'dir.

AFAD hakkında: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD; 29 Mayıs 2009 tarih ve 5902 sayılı kanunun 17 Haziran 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla; İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü (SSGM) ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY) yerine kurulan afet ve acil durum yönetimi kurumudur. Kurum Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadır. Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmek, kurumun temel görev ve amacıdır.Her ilde valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bulunmakla beraber; bazı illerde bulunan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri, bu kuruma bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedirler.

AFAD'ın görevleri neler:
Eğitim modülleri, ders kitapları, yardımcı kitaplar, elektronik kitap ve ders içerik standartlarını hazırlamak veya hazırlatmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve STK'lar ile bu konularda müzakerelerde bulunmak, ders kitapları ve eğitim araç-gereçleri ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak,

MEB ile müfredata konulacak afet ve acil durum ile ilgili konuların belirlenmesi ve uygulaması çalışmalarını yürütmek,

Afet ve Acil Durum eğitim konularını güçlendirecek politika ve stratejileri geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, kamu kurumları ile özel kuruluşların personeline verilecek eğitimleri planlamak, koordine etmek ve uygulanmasını sağlamak. Eğitim planı dışında oluşabilecek eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, uygulanmasını sağlamak,

AFAD personelinin mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve hizmet içi eğitim konu ve planlarını hazırlamak, hizmet içi eğitim materyalleri hazırlamak ve hazırlatmak,

Afet ve acil durum süreçlerinin yönetiminde görev alan İtfaiye ve arama kurtarma gibi personel ile sürecin tanıtımında görev yapan eğitici personeli eğitmek,

Mesleki gelişimle ilgili güncel bilgileri takip etmek ve bunlarla ilgili seminerler ve çalıştaylar düzenlemek,

İlgili kurumlar ve üniversiteler ile işbirliği içinde hizmet içi eğitimlerle ilgili AR-GE projeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamak.

Devam eden Afet ve Acil Durum Eğitim Öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,

Mevcut Afet ve Acil Durum Öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek ve değerlendirmek, süreçlere ilişkin sorunları ve çözüm önerileri geliştirmek.

Eğitim ile ilgili akreditasyon esaslarını belirlemek ve afet ve acil duruma ilişkin eğitim hizmetleri veren tüm paydaşların akreditasyonunu sağlamak,

Kamu kurum ve kuruluşları ile Ulusal meslek odaları, üniversiteler, STK' lar, özel sektör tarafından yapılan Afet ve acil durum eğitim hizmetlerini izlemek, değerlendirmek,

Eğitim çalışmaları ile ilgili her türlü istatistikî bilgiyi düzenlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.

Yurtdışı eğitim öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, uluslararası afet ve acil durumlara ilişkin eğitim veren kuruluşlarla işbirliği yapılarak eğitim ve ARGE projeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamak,

Afet ve Acil Durum eğitim konusunda AFAD'ın uluslararası stratejisini belirlemek ve belirlenen stratejinin uygulamasını sağlamak,

Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetleriyle ilgili konferanslar düzenlemek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak,

Mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek üzere, kendi yönergesi hükümlerine göre faaliyetlerini sürdürmek.

Başvuru koşulları neler: 1) AFAD Gönüllüsü olmaya istekli 18 yaş ve üzeri olan herkes gönüllü olabilir.

2) AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.

3) AFAD Gönüllülük eğitimlerine/ görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.

AFAD'a nasıl üye olunur: 
AFAD Gönüllülük Sistemine başvurular e-devlet üzerinden alınmakta olup başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla portala (https://gonullu.afad.gov.tr) yönlendirileceklerdir. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir.