eposta yazdır zoom+ zoom-

İmar barışının şartları neler imar affından kim yararlanacak?

İmar barışının şartları neler imar affından kim yararlanacak?

İmar barışı nedir, kimler imar barışından yararlanacak ve imar affı ile arasındaki fark ne soruları Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Meclis'e gönderilen kanun tasarısı kapsamında ruhsatsız ve kaçak yapılar kayıt altına alınacak. Düzenlemeden yararlanmak isteyen apartman veya siteler, malik sayısından bir fazlasıyla karar alıp, bakanlığa müracat edecek.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-05-2018 11:10 - Güncelleme: 03-05-2018 11:10

İmar barışı nedir, imar barışı kimleri kapsayacak, imar barışından kimler yararlanacak soruları milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Milyonlarca yapıyı ilgilendiren imar barışına ilişkin yasa tasarısı Bakanlar Kurulu tarafından Meclis'e gönderildi. Tasarının gerekçesinde ruhsatsız ve imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınmasının amaçlanıyor.

İmar barışından elde edilecek gelir, genel bütçeye aktarılacak ve şehirlerin yeniden imarında kullanılacak. 

Maddenin tam metni şöyle:

MADDE 16- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 16- Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara 31/12/2018 tarihine kadar başvurulması ve bu maddedeki şartların yerine getirilmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Başvuruya konu'yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.

Yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde üç oranında alınacak kayıt bedeli başvuru sahibi tarafından genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. 6306 sayılı Kanun kapsamında kullanılmak üzere kaydedilen gelirler karşılığı Bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılarak kullanılır. Kayıt bedeline ilişkin oranı iki katma kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, ayrıca bölgelere göre kademelendirmeye ve başvuru süresini bir yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Yapı Kayıt Belgesi yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.

YIKIM KARARI DURDURALABİLİR Mİ: Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.

Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesinin ve maliklerin yarısının muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir. Bu durumda, ikinci fıkrada belirtilen bedelin iki katı ödenir.

Beşinci fıkra uyarınca kat mülkiyetine geçilmiş olması 6306 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Birinci fıkrada belirtilen yapılarda kentsel dönüşüm yapılması halinde Yapı Kayıt Belgesi aranır.

HANGİ YAPILARA KAYIT BELGESİ ALINACAK: Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hâzineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir. Yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşırtmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Bu durumda elde edilen gelirler bu maddenin ikinci fıkrasına göre genel bütçeye gelir kaydedilir. Ayrıca bu gelirler hakkında 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hâzineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

KAYIT BELGESİ NEDİR: Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.”

PAYLAŞ tw fb gp

YORUM YAZIN İmar barışının şartları neler imar affından kim yararlanacak? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM
  • Misafir 20 Eylül 2018 15:43 İMAR İZNİ VE YAPI KULLANIM BELGESİ VAR YANİ HER SEYİ TAM FAKAT BEN DUKKAN USTUNDEKİ DAİREMİ BİRBİRİNE BAGLAMAK ISTIYORUM BURASI 7500 MT INSAAT ALANI OLAN YER BINANIN TUM ALTI İŞYERIDIR NE YAPABILIRIM İŞ YERİM 130 METRE DAİREM 170 MT FAYDALANABILIRMIYIM

    CEVAP YAZ 0 0

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro