YAZARLAR

Yunanistan ne istiyor?

Osmanlı Devletinin parçalanmasıyla, toprakları üzerinde meydana getirilen 30’a yakın devletten biriside Yunanistan’dır.

İsmail GÜZELiguzel@nestech.net

Osmanlı Devletinin parçalanmasıyla, toprakları üzerinde meydanagetirilen 30’a yakın devletten biriside Yunanistan’dır.

Propaganda gücüyle kuruluş tarihi olan 1830’dan bu ana kadarbizim aleyhimize 12 kat genişlemiş olan bu devlet, Amerika’nın veAvrupa devletlerinin şımarık çocuğu olarak, bir zamanlar bütünülkemizi zaptetme arzusundaydı...

Kendi toprakları içinde bulunan Türkleri, Arnavutları, Pomaklarıçeşitli bahanelerle ortadan kaldırmak istemiş, dış ülkelere dehepsinin Yunan toplulukları olduğunu ileri sürmüştü…

Her ne kadar son yıllarda ekonomik çöküntü içinde olsada, AB veAmerika’nın şamar oğlanına çevirdiği, ileri karakolu niteliğindeolan Yunanistan, bu devletlerin şemsiyesi altında ülkemize hakimolmak için her türlü çalışmalarına milli politikaları icabıkesintisiz devam etmekte...

1920’lerde, Yunanlılar, Anadolu’yu zaptetmek üzere İzmir’eçıkarken şu planı ortaya koyuyordu;

Anadolu Rumlarını ve özellikle “Pontus” bölgesi dedikleri DoğuKaradeniz Rum halkını, Türklere karşı ayaklandırıp tümden bir zafersağlayacaklardı...

Rumlar Sakarya’ya gelene kadar milyonlarca masum Türk’ü Rumeşkiyaya boğazlatarak bu amaçlarının bir kısmınıgerçekleştirdiler...

Türkiye’yi yıllarca Yunanistan ile oyalayan batı, Yunanistan’ınbatmasına göz yumarak ileri karakolları haline getirmiş…. Her nekadar Ekonomik olarak iflasını vermiş olsada bugün halen Yunandevletinin topraklarımıza karşı niyeti değişmiş değildir.

Yunanistanın Kızıl Elması; Megalo İdea...

Megalo idea fikri ilk defa Filistinli bir papaz olan RigosFerreros adlı bir Rum tarafından gündeme getilmiştir...

İlke olarak; İstanbul tekrar ele geçirilecek, Yunanistan, Girit,Rodos, Kıbrıs, Ege Adaları, Anadolu ve Büyük İskenderin fethettiğiİskenderiye’ye kadar olan topraklar işgal edilecektir...

Helen İmparatorluğu olarak kabul edilen büyük Bizansİmparatorluğu, tekrar kurulacak ve bu büyük imparatorluğun başkentiİstanbul olacaktır...

Bu düşünceden hareketle; 1791-1796 yılları arasında, Bükreş’teilk defa “Megalo İdea” haritası hazırlanmıştır.... Sonradan 12sayfa olarak harita Viyana’da bastırılmıştır.

Megalo İdea’nın gerçekleşmesi için teşkilat kurma çalışmaşarını,ortadoks kiliseleri ve ortadoks kiliselerinin büyük bir bölümümünmerkezi olan Cihan Patrikhanesi ( Fener/İstanbul) sürdürmeyebaşlamış, “kardeşlik ve kuzenler” adı altında Osmanlıİmparatorluğun sınırları içerisinde yaşayan hıristiyanları Megaloİdea (Büyük İdeal) fikrine yaklaştırmaya çalışmışlardır...

Patrikhanenin ve kiliselerin bu çalışmalarına başta İngiltere veRusya olmak üzere, batılı ülkeler her zaman destek vermiştir...

Enosis.

Megalo İdea (Büyük İdeal) hedefleri içerisinde bulunan Kıbrısadasının Yunanistan’a ilhakının bir bakıma sembolleştirilmişparolasıda diyebiliriz...

Bu da demek oluyor ki, Kıbrıs ilk Megalo İdea haritasınınçizilmeye başlandığı 1791 yılından beri Rumlarıngündemindedir...

Yunanistan’a bağımısızlık verecek olan Londra anlaşmasında (16Kasım 1828) bir ay önce; 18 Ekim 1828’de İngiltere, Fransa veRusya’ya bir nota veren Yunanistan, ilk defa resmen “Enosis fikriniortaya atmış ve adanın Yunanistan’a bağlanmasını istemiştir...

Ortadoks Patriği ve kiliseler, Kıbrıs kilisesi dahil, Megaloİdea ile birlikte Enosis’inde desteklenmesi için Hıristiyan alemide Kıbrıs’ta yıllar boyu uğraşmışlardır...

Megalo İdea’nın gerçekleşmesi için 12 Şubat 1821’de başlatılanMora isyanına paralel olarak 19 Haziran 1821’de, “FilikiEterya’nın” liderlerinden Kostantin Konaris Kıbrısa uğrayarakisyana teşvik edici bildiriler dağıttı...

Mora isyancılarına götürmek üzere para, silah ve yiyecektopladı... İsyana hazırlık olmak üzere Kıbrıs Baş-piskoposuKiprianos Kıbrıs’da ki kiliseleri birer silah deposu halinegetirdi... İsyanın nasıl yapılacağını anlatan mektupları kiliselerebildirdi...

Dimitri adındaki bir Rum, Osmanlı Valisi Küçük Mehmet Paşa’yayazdığı mektupla isyanı ihbar eder... Vali bu ihbar üzerinekiliseleri basarak isyan için depolanan silahlara el koyar...

Baş-piskopos ve diğer isyancı elebaşlar idam edilir.. İsyanböylelikle genişleyip yayılmadan bastırılmış olur.

Dimitri’nin ihbar mektubunun önemli bölümleri; “Top atışıbaşladığında, bütün Hıristiyanlar silahlarıyla her taraftan hücumedeceklerdir... Lefkoşa be bütün adayı ele geçirip sonraMüslümanların hepsini katledip ortadan kaldıracaklardır.”

1821 yılında sonrada, Enosis uğruna, 1895, 1912, 1930, 1955,1974 yıllarında Türklere karşı saldırı ve katliamlar devamedecektir...

Yorumlar4 yorum