BIST 9.645
DOLAR 32,57
EURO 34,81
ALTIN 2.445,61
HABER /  POLİTİKA

Vekiller bu hafta yorulacak

Sezer'in, bazı maddelerinin bir kez daha görüşülmesi iade ettiği Türk Petrol Kanunu bu hafta ele alınacak.

Abone ol

Türk Petrol Kanunu'nun dışında, belediyelerin, TOKİ'nin izniyle gecekondu ıslah ve tasfiye sahalarındaki özel arazileri satın almasına olanak sağlayan yasa tasarısı ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Tasarısı bu hafta Genel Kurul'da ele alınacak.

Genel Kurul, salı günü Cumhurbaşkanı Sezer'in 4 maddesini iade ettiği Türk Petrol Kanunu'nu görüşecek.

Kanunun iade edilen 2’nci maddesi tanımları içerirken, 4’üncü maddesi yasaklar ve özel hükümleri düzenliyor. Buna göre, araştırma izni, arama ruhsatnamesi ve işletme ruhsatnamesi alınmadan; arama, üretim ile yurtiçinde üretilen petrolün satılması gibi konularda hiç bir petrol işlemi yapılamayacak.

Petrol işlemi sona eren petrol hakkı sahibi, bu işlem için kullandığı araziyi 3 ay içinde ıslah edecek ve araziye verdiği zararları karşılayacak.

Sermaye şirketi veya yabancı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi niteliğinde olan tüzel kişilere, araştırma izni, arama ve işletme ruhsatnameleri verilecek. Bu izinlerin verilmesi ruhsatname sahibine, girilmesi veya bulunulması yasak yerlere girme veya o yerde bulunma hakkı vermeyecek.

Araştırma izni ve ruhsatnamelerin alınmasından önce, petrol işlemleri sırasında doğabilecek zararları karşılamak üzere teminat alınacak. Petrol işlemini tehdit eden şartlar oluştuğunda, petrol hakkı sahibi Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü ve diğer petrol hakkı sahiplerini derhal haberdar edecek.

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, yerli ve yabancı girişimcilerin yatırım yapmalarını özendirecek. Genel Müdürlük, yerli ve yabancı yatırımcıların petrol arama ve üretim yatırımlarını, bir program dahilinde, rekabetçi, şeffaf, güvenli ve istikrarlı bir ortam içinde yapmalarını temin edecek.

Devlet Hissesi

İade edilen ''devlet hissesi'' başlıklı 19’uncu madde ise devlet hissesinin, üretim miktarlarına, üretimin cinsine, kara ve deniz sahalarına ve su derinliğine, gravitesine ve üretim metoduna göre kademeli ve indirimli olarak düzenlenmesini öngörüyor.

Petrol üreticisinin ödeyeceği devlet hissesi nakden ödenecek.

Geçici 1’inci madde ise kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan ruhsatların kullanım sürelerini düzenliyor.

Kanunun, petrolün çıktığı illere yüzde 50 devlet payı aktarılmasını öngören hükmü, TBMM Sanayi Komisyonu’nda kanun metninden çıkarılmıştı. Meclis Salı günü, Türk Petrol Kanununun ardından Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Tasarısını görüşecek.

Kaçakçılıkla mücadele

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Tasarısı, ihracatın aracı şirket üzerinden gerçekleştirilmesi halinde, iştirake ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, ceza yaptırımının imalatçı veya tedarikçi ihracatçılar hakkında uygulanmasını öngörüyor.

Buna göre, nezaret görevini yerine getirmeyen aracı şirket yetkililerine, malın gümrüklenmiş değerinin yarısı kadar idari para cezası verilecek.

Kaçak eşyaya el koyanlara yılda en fazla 2 bin 685 YTL olarak verilen ikramiye, 5 bin 369 YTL'ye çıkarılacak.

Gümrük bölgelerinde uyarılara, silahla karşılığa yeltenilmesi ve meşru müdafaa durumuna düşülmesi halinde; memurlar, saldırıyı etkisiz kılacak oranda doğrudan hedefe ateş edebilecek.

Gümrük idaresi, 1 Ocak 2009'a kadar kaçak eşya depoları kuracak.

Gecekondular

Meclis, 21 Mart Çarşamba günü Gecekondu Kanunu’nda değişiklik öngören kanun tasarısını ele alacak. Tasarıya göre, belediyeler, TOKİ'nin izniyle gecekondu ıslah ve tasfiye sahalarındaki özel arazileri satın alabilecek veya kamulaştırabilecek.

TOKİ tarafından tespit edilecek sürede, gecekondu ıslah bölgelerindeki bütün yapılar, hava fotoğrafları, haritalar veya ölçekli krokilerde gösterilecek.

Islaha muhtaç veya tasfiyesi gereken gecekondu bölgeleri ile yeniden halk konutu veya nüve konut yapımına tahsis edilecek sahaların seçimi, haritaların hazırlanması, imar ve ıslah planlarının düzenlenmesi, TOKİ'nin denetimi altında ilgili belediyelerce yapılacak veya yaptırılacak.

Islah ve tasfiyenin yapılacağı şehir ve kasabalar ile buralardaki ıslah ve tasfiye bölgelerinin program ve öncelik sırasını, TOKİ belirleyecek.

TBMM Genel Kurulu’nda 22 Mart Perşembe günü ise gündemde bulunan uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarılarını ele alacak.

Meclis, bu hafta da salı günü 15.00-22.00, çarşamba günü 14.00-22.00, perşembe günü ise 14.00-20.00 saatleri arasında çalışacak.

Komisyonlar

TBMM Adalet Komisyonu, 20 Mart Salı günü Türk Ticaret Kanunu tasarısının görüşmelerine devam edecek.

TBMM İçişleri Komisyonu, 21 Mart Çarşamba günü Hasankeyf ilçe merkezinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısını ele alacak. Meclis Araştırma Komisyonları da çalışmalarını bu hafta da sürdürecek.