YAZARLAR

Vatikanlı Ayetullah Siyonist FETÖ

Osmanlı Macaristan'a girmese, katolikler protestanları yok edip ortadan kaldıracaktı.

İsmail GÜZELiguzel@nestech.net

Osmanlı Macaristan'a girmese, katolikler protestanları yok ediportadan kaldıracaktı.

Bir bakıma Osmanlı olmasa büyük bir ihtimalle protestanlık yokolacaktı.

Osmanlı Devleti, katolik dünyasına karşı protestanlarıdestekledi, Vatikan'da, şii'leri Osmanlı'ya karşı destekleyerekintikam aldı.

Vatikan'ın tutumu bu yönde devam ediyor.  

Almanya ve Fransa'nın desteği ile Humeyni'nin İrana gelmesiniörgütleyen Vatikan'dır.

Zaman ayarlı onlarca Ayetullah'ların bugün bile Vatikan'da ikameedip hazır bulundurulduğu biliniyor.

Haçlı Siyonist işbirlikçisi ve hizmetinde olduğunu artıksaklamayan ve kendi ağzından sohbetleri sırasında "hizmetinizdeyimbeni Türk Devletine vermeyin" diyen FETÖ lideri çember daraldıkça"ben aslında Müslüman da değilim" dermi?

Öncülük ettiği "ılımlı İslam" ve "dinler arası diyalog"safsatalarıyla İslamiyeti protestanlaştırmak isteyen FETÖ'nün,ABD'de ki en büyük destekçilerinden olan siyonist evanjelistler,FETÖ'nün İsrail'e bağlılık konusunda memnuniyetlerini FETÖ'yü TürkDevletine vermeyerek göstermekte.

Evanjelizm, Amerika'da ki hristiyan toplumunun en radikal kanadıolarak ifade edilir.

Evanjelistler, yahudilerin Tanrı'nın seçilmiş milleti olduğu,kutsal toprakların (Arz-ı Mevud) yahudilerin malı olduğu inancınıtaşır.

Yahudilerin Amerika'da ki en büyük destekçileri ve ortağıevanjelistler, "Protestan" olmalarına rağmen hristiyanlığınsiyonistleri olarak adlandırılır. Arz-ı Mevud'un gerçekleşmesindensonra Hz.İsa'nın geleceğini öngörürler.

315 milyonluk ABD nüfusunun 70 milyonunu evanjelistleroluşturur.

İsrail'in hristiyan dünyasını tahrip ederek evanjelistleri kendiyanlarına çekmesi, Vatikan'da karşı denge olarak şii İran'laİsrail'e karşı Ortadoğu'da bir ittifak oluşturduğunusöyleyebiliriz.

Ortadoğu üzerine dengeler. Geçmişte Avrupa'da varolançelişkilerin Ortadoğu'ya taşındığı izliyoruz.

Geçmişten gelen hristiyan yahudi kavgasında, Vatikan'ınOrtadoğu'da ki şii müslüman yapıyı İsrail'e karşı kullanarakbölgede İsrail'in önünü kesmeye çalıştığı, İsrail'in de  ABDüzerinden sünnileri örgütleyerek İran'a ve şii yapıya karşı kullanması, bölgeye ne denli yaralar açtığını son yıllardaIrak ve Suriye'de izlemekteyiz.

Dinler çatışmasının cereyan ettiği Avrupa tarihinde mezhepsavaşları neredeyse içinde bulunduğumuz yüzyıla kadar devam etti.Endülüs üzerinden hristiyan ve müslüman savaşları, daha sonrayahudi ve hristiyan sonrası katolik protestan savaşlarısüregeldi.

Benzer şekilde bu savaşı Ortadoğu'ya taşıyarak burada yaşayanhalkların mağdur olmasına sebebiyet veriliyor.

Gelecekte Ortadoğu'da, Avrupa'da yaşanmış olan protestan katolikçekişmesi noktasında ki mezhep savaşını, Türkiye'ye ve Ortadoğu'yasünni şii çatışması olarak taşınmaya çalışıldığı gerçeği tecrübeedilmekte.

İslam dünyasındaki "Şii ve Sünni" çekişmesininarkasında "İsrail ve Vatikan" çekişmesi var. Buçekişme Türkiye'yi de içine çekiyor. Türkiye hiç haketmediği birnoktada mezhep savaşına çekiliyor.

Yorumlar2 yorum