BIST 1.542
DOLAR 7,55
EURO 9,00
ALTIN 412,53
YAZARLAR

Vakıf üniversitelerine müjdeli haber!

Ülkemizde işverenlere yönelik önemli prim teşvikleri var. Bazı teşvikler tüm ülkede ve tüm çalışanlara uygulanırken bazıları ise engelli, kadın, genç işçi, İş-Kur’a kayıtlı işsiz gibi bazı spesifik kesimleri istihdam etmeniz halinde uygulanıyor...

Ülkemizde işverenlere yönelik önemli prim teşvikleri var. Bazı teşvikler tüm ülkede ve tüm çalışanlara uygulanırken bazıları ise engelli, kadın, genç işçi, İş-Kur’a kayıtlı işsiz gibi bazı spesifik kesimleri istihdam etmeniz halinde uygulanıyor...

Teşviklerin temel amacı istihdamın arttırılması, bazı çalışanların istihdamının özendirilmesi ve piyasanın devlet eliyle desteklenmesi...

Bu teşviklerden en önemlisi ise halk arasında “5 Puanlık Teşvik” olarak bilinen teşvik. Bakmayız beş puan dediğine sigorta priminden yüzde 25’i gecik indirim sağlayan bir teşvik bu…

Şimdiye kadar müstahdem çalıştıran okul aile birlikleri ile özel üniversiteler 5 puanlık teşvikten yararlanamıyordu. Şimdi bu değiştirildi, artık bunlar da 5 puanlık teşvik alabilecekler…

Beş puanlık teşvik nasıl uygulanıyor, okul aile birlikleri ve vakıf üniversiteleri nasıl faydalanabilecek? Ayrıntılı olarak açıklayalım…

BEŞ PUANLIK TEŞVİK NEDİR?

5 Puanlık Teşvik yalnızca hizmet akdiyle (yeni tabirle 4/1-a’lı) işçi çalıştıran özel sektör işyerlerine verilen ve tüm Türkiye’deki işverenleri kapsayan bir teşvik.

5 Puanlık Prim Teşviki malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece işveren adına SGK’ya ödenmesi şeklinde uygulanıyor.

Bilindiği üzere malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20’si. Bunun % 9’u sigortalı hissesi, % 11’i işveren hissesi.

İşte bu 11 puanlık işveren hissesinin 5 Puanı Hazine tarafından karşılanıyor.

Adı 5 Puan olsa da 5 Puanlık Teşvik totalde %25’i geçen oranda ciddi bir indirim demek.

Dahası 5 Puanlık Teşvik ile başka bir sigorta prim desteğinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, 5 Puanlık Teşvik önce olmak üzere her ikisi de uygulanabiliyor. Yani işverenin avantajı çok daha yüksek oranlara çıkabiliyor.

YARARLANMAK İÇİN ŞARTLAR VAR!

5 Puanlık teşvikten yararlanarak priminizin bir kısmının Hazine tarafından ödenmesi hakkında yararlanmak için gerekli olan şartlar ise şunlar:

- Çalıştırdığınız sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerinin her ay en geç yasal süresi olan 23’ü gece yarısına kadar SGK’ya gönderilmesi.

- Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden miktarının ve Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait miktarın yasal süresi olan ay sonuna kadar önemesi, geciktirilmemesi

- Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunuzun bulunmaması.

Bu şartlardan özellikle kayıtdışı istihdama tevessül edilmemesi büyük önem arz ediyor… Zira sigortasız birini çalıştırırsanız teşvik hakkınızı bir yıl boyunca kaybediyorsunuz…

SGK'YA BORCU OLANLARIN DURUMU

Genel kural olarak diğer teşviklerde de olduğu gibi SGK’ya borcu bulunan 5 Puanlık Teşvikten de yararlanamıyor.

Ancak SGK’ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını SGK’ya başvurup tecil ettirmiş veya taksitlendirmiş olanlar bu yapılandırmaları veya tecilleri bozulmadıkça teşvikten yararlanıyor.

Yani borcunuz olsa bile yapılandırmanız bozulmadığı sürece 5 Puanlık Prim Teşviki imkânından yararlanabiliyorsunuz, primlerinizi düşük ödüyorsunuz…

Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamıyor.

HANGİ İŞ VERENLER KAPSAMDA DEĞİL?

5 Puanlık Teşvikin yalnızca hizmet akdiyle işçi çalıştıran özel sektör işyerlerine verildiğini söylemiştik.

5 Puanlık Teşvikten kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerleri yararlanamıyor, zira bu teşvik özel sektör işyerlerini kapsamakta.

Ancak özel sektör işvereni olmasına karşın 5 puanlık teşvikten yararlanamayan işverenler de var.

Devlet İhale Kanununa, Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile Kamu İhale Kanunundan istisna olan alım ve yapım işleri ihale ve diğer usullerle alan işverenler 5 Puanlık Teşvikten yararlanamıyor.

Keza sosyal güvenlik destek primine tabi emekli çalışanlar hakkında da 5 Puanlık Teşvik uygulanamıyor.

Yap-İşlet-Devret modeli ile üretim yapan işyerleri ise 5 Puanlık Teşvikten yararlanabilmekte.

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki banka ve sigorta şirketi sandıklarının personeli için de 5 Puanlık Teşvikten yararlanılabiliyor.

ÖZEL ÜNİVERSİTELERE MÜJDELİ HABER

Şimdiye kadarki SGK uygulamasına göre okul-aile birlikleri ile halk arasında bilinen ismiyle “özel üniversiteler” çalıştırdıkları kişiler için 5 puanlık teşvikten yararlanamıyordu…

Zira SGK bunları kamu kurumu kabul ediyordu…

Bu ise vakıf üniversiteleri yüzde 25’i geçen oranda fazladan SGK primi ödüyorlar demekti…

Son düzenleme ile işte bu durum değişti. Geçtiğimiz gün Resmi Gazetede yayımlanan 6764 sayılı Torba Yasa ile artık okul-aile birlikleri ile vakıf üniversitelerinin istihdam ettiği personele ilişkin beş puanlık teşvikten yararlanmaları mümkün hale geldi…

Son uygulama gayet doğru ve yerinde bir karar. Zira Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul, lise gibi yerlerde okul-aile birlikleri genelde işi yürütüyor…

Bu kurumlar hem milli eğitim sistemimizi destekliyor, hem de aslında vatandaşların katılımını sağlayan çok güzel bir sivil toplum örneğini ortaya koyuyor…

Keza vakıf üniversitelerinin ülkemizde yüksek öğrenim kalitesinin arttırılmasındaki rolü tartışılmaz. Dünya sıralamalarına bakıyoruz, her yıl önemli sayıda vakıf üniversitesi sıralamalara giriyor, Türkiye’yi dünya ligine sokuyor.

Yani son düzenleme ülkemizde eğitimin desteklenmesi açısından önemli…

NASIL YARARLANACAKSINIZ?

Peki, okul-aile birlikleri ile vakıf üniversiteleri yeni teşvikten yararlanmak için ne yapmalı?

Aslında ekstradan yapmanız gereken hiçbir şey yok. Her ay olduğu gibi SGK’ya internet üzerinden düzenli bildirge vermeye devam edeceksiniz…

Ancak artık her ay bildirgenizde 05510 kodunu seçeceksiniz. Böylece sistem tahakkuku verirken ödeyeceğiniz prim dörtte bir oranında düşecek.

Son olarak özel üniversiteler ve okul-aile birliklerinin daha önce yararlandıkları teşviklerin de geri alınmayacağını belirtelim…

---

Kıssadan Hisse

“Ana gezdiğin bağ, baba yaslandığın dağdır

Ömrünün en güzel çağı anan ve babanla olandır.”

— Ataol Behramoğlu

---

Sorularınız için:

www.twitter.com/bunyaminesen

www.facebook.com/bunyaminesen.yazilar

Yazarın önceki yazıları için:

/yazar/bunyamin-esen-181.html

Yazarın yazı arşivi için:

http://www.inter/bunyamin-esen-1081z.htm

Yorumlar