YAZARLAR

Ulusal Güvenliğimiz ve Teknoloji

Askeri devrimlerin en başarılısı,silah merkezli harpden,teknoloji merkezli harplere geçilmiş olmasıdır.Askeri operasyonların içine bilgi teknolojilerinin eklenmesiyle birlikte daha....

İsmail GÜZELiguzel@nestech.net

Askeri devrimlerin en başarılısı,silah merkezliharpden,teknoloji merkezli harplere geçilmiş olmasıdır.Askeri operasyonların içine bilgi teknolojilerinineklenmesiyle birlikte daha kısa zamanda daha büyük alanlarınkontrol edilmesi sağlanmıştır.

Ulusal Sınır güvenliğimizin korunması, eğitilmiş askeripersonelin dışında geliştirdiğimiz yeni teknolojik ekipmanlarsayesinde uzaktan kontrol yöntemi ile de desteklenmektedir.

Güney sınırlarımızda olabilecek olağan dışı hareketliliği uzmankişiler tarafından yerden kumanda edilen insansız hava aracısayesinde olay yerini anında görüntülüyebilir,istenilirse müdahaleetme kabiliyeti sayesinde gereğini yapabilir, gerekli yerlererapor edilip gerekli görülen önlemler alınabilir.

Özellikle son günlerde, Güney Doğu Anadolu bölgemizde artanterör olaylarından dolayı, askeri gücümüzün kullandığı, bütünüile yerli yazılımlar ve teknoloji ürünü ekipmanlar bir anda sadeceülkemizin değil, tüm dünya basınında merak edilen konulardanbiri haline geldi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte,savunma sanayimizde yapılanatılım ve kalkınmanında sınırları genişlemiş oluyor.Özelliklekendi coğrafyamızda gücümüze güç katacak ve liderlik iddamızıarttırabileceğimiz ve ordumuzun uluslararası alandaki gücünükatlayabileceğimiz projelerimiz ısrarlı ve kararlı bir şekildedevam etmektedir.Milli tank,milli uçak,milli gemi,milli uyduprojeleri hep bu kararlılığın eseridir.

Hava saha trafik gücünüde elinde tutmak isteyen, devletimizinteşvikleri ile keşif amaçlı üretilen ilk yerli"insansız havaaracımızın" yazılımı Aselsan tarafından yapılmış olup, Tusaş'ındageliştirdiği "ANKA" testleri başarı ile tamamlayıp, geçtiğimizyıllarda Askerin kullanımına sunulmuştur.

Yerli teknolojik silahlanma konusunda üretilen en çarpıcısilahlarımızdan biri,bugüne dek bilim kurgu filmlerindeizlediğimiz ,ilk defa, yüzde yüz yerli olan lazer silahımızdır.Aselsan,Tubitak ve Bilkent Üniversitesi geliştirmiş vegeçtiğimiz aylardada yapılan bir tatbikatta kullanılmış,istenilenhedefi başarıyla vurmuştur.

Tübitak tarafından geliştirilen ve halen üzerinde çalışmalarıdevam eden, "SOM" füzesi,içinde bulunan yön bulma sistemisayesinde kontrol edilebilen yeni nesil yerli füzemizdir.

Roketsan tarafından geçtiğimiz yıllarda üretimine geçilen UMTAS(Uzun Menzilli Tanksavar Sistemi), ve ordumuzun kullandığı,yurt dışı satış siparişlerininde alındığı "ATAK" helikopterlerininüretim ve pazarlama yetkileri sadece Türkiye'ye ait olması,Türk savunma sanayisininde elini daha güçlendirmektedir.

Devletimiz, yerli yazılım teknolojik silahlanma sayesinde,gelişebilir, daha esnek ve hassas askeri güç ile uluslararasıgüvenlik ortamında da büyük bir avantaj ve caydırıcılıkkazanmaktadır.

Yorumlar