YAZARLAR

SGK prim üst sınırı artıyor

ADANA’dan okurumuz Ali Öztürk soruyor: “Bünyamin bey, muhasebecilik yapıyorum. SGK’nın prim üst sınırları değişmiş diyorlar, ne zaman başlıyor? Özel bir işlem yapmamız gerekiyor mu? Nasıl etkisi olur bu düzenlemenin?”

ADANA’dan okurumuz Ali Öztürk soruyor: “Bünyamin bey,muhasebecilik yapıyorum. SGK’nın prim üst sınırları değişmişdiyorlar, ne zaman başlıyor? Özel bir işlem yapmamız gerekiyor mu?Nasıl etkisi olur bu düzenlemenin?”

Sayın okurum, bilindiği üzere ülkemizde sigortalıların SGK’yabildirimleri aldıkları ücret üzerinden yapılmakta.

Buna teknik tabiri ile sigorta primine esas kazanç (SPEK)diyoruz.

Sigortalılar ne kadar ücret alırlarsa alsınlar asgari ücrettendaha düşük bildirilemiyorlar, buna alt sınır diyoruz.

Ancak SPEK tutarlarının bir de üst sınırı var. Şimdiye kadar busınır asgari ücretin altı buçuk katı idi.

Şimdi ise son yapılan düzenleme ile bu sınırı arttırdı SGK…

NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geçtiğimiz ay Meclisten geçen Torba Yasa ile artık SPEK tutarıeskiden olduğu gibi 6,5 kat olarak değil 7,5 kat olarakuygulanacak.

Yani üst sınır bildirimler arttırıldı… Bu özellikle yüksek ücretüzerinden çalışan genel müdür, CEO, üst düzey şirket yetkilisi gibikişileri ilgilendiriyor.

Kanun çıkmış olmasına çıktı da uygulama henüz başlamadı. YaniKasım ve Aralık ayının SGK bildirgesinde artışı yapmak zorundadeğilsiniz.

Yeni üst sınır 1 Ocaktan itibaren geçerli olacak… Böylece SPEKtutarının üst sınırı Ocak ayında yapılacak asgari ücret artışı dadikkate alınınca yaklaşık 13 bin 500 Lira olacak.

NE KADAR EKMEK O KADAR KÖFTE!

Peki, neden SGK’nın SPEK tutarını arttırması önemli?

Önemli zira ülkemizde sosyal güvenlikte ne kadar ekmek o kadarköfte prensibi var!

SGK uygulamalarına göre alınacak prim ve verilecek ödeneklerinhesabında günlük kazanç sınırı dikkate alınmakta. Başka bir ifadeile ne kadar maaş veya ödenek alınacağı SPEK tutarına göre artıyorveya azalıyor.

01.01.2017 tarihinden itibaren prime esas kazanç üst sınırı,

• SPEK Günlük Üst Sınırı = Asgarî ücretin otuzda biri * 7,5

• SPEK Aylık Üst Sınırı= Asgari ücret * 7,5 olarakhesaplanacaktır.

Olarak uygulanacak.

Bunun en önemli sonucu olarak da üst sınırdan bildirilen kişilergelecekte emekli olunca daha yüksek emekli maaşı alabilecekler…

HANGİ ETKİLERİ OLACAK?

SPEK üst sınırının artmasının etkileri bununla bitmiyor…

Artık ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu gelirleri artarkenvergi gelirleri azalacak. Zira aldıkları ücret üst sınırdan fazlaolan sigortalıların vergi matrahında düşüş yaşanacak.

Değişiklik sonrasında eğer işveren ile sigortalı brüt ücretüzerinden anlaşmış ise oluşan yeni mali yük çalışanın omuzlarınabinecek. Yok eğer çalışan ile işveren alacağı net ücret üzerindenanlaşmış ise yükü çalışan ve işveren üstlenecek…

Keza üst sınırın değişmesi ile SGK hizmet borçlanmaları dahayüksek ücret seviyesinden yapabilecek, isteğe bağlı sigortalılardaha yüksek tutardan prim ödeyebilecek.

RAPOR PARASI ARTIYOR

Sigorta primine esas kazanç üst sınırının arttırılmasının önemlibir etkisi de çalışanların doktor raporlu (istirahatli) olmasıhalinde alacağı rapor paralarının artacak olması…

Zira, hastanede yatarak tedavilerde günlük SPEK tutarınınyarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisi ödeniyor…

Çalışanların işten ayrılması halinde alacakları işsizlik ödeneğimiktarı da artacak…

Tabi en önemli etki olarak da yüksek prim üzerinden bildirilensigortalıların gelecekte alacakları emekli aylıklarında artışolacak. Yani artık SGK 3 bin 500 TL değil 5 bin TL üzerinden deemekli maaşı bağlayacak…

---

Kıssadan Hisse

“Bilge insan söyleyecek bir şeyi olduğu içinkonuşur. Ahmak insansa sırf bir şey söylemiş olmak içinkonuşur.”

— Eflatun

---

Sorularınız için:

www.twitter.com/bunyaminesen

www.facebook.com/bunyaminesen.yazilar

Yazarın önceki yazıları için:

/yazar/bunyamin-esen-181.html

Yazarın yazı arşivi için:

http://www.inter/bunyamin-esen-1081z.htm

Yorumlar2 yorum