YAZARLAR

Şehit çocukları okul harçlığı alacak

EDİRNE’den okurumuz Aliye A. soruyor: “Bünyamin bey, eşim terörle mücadelede şehit oldu. Üniversitede okuyan çocuklarım için eğitim yardımı alıyoruz her sene. Haklarımız var mı? Ayrıntılı anlatır mısınız?”

EDİRNE’den okurumuz Aliye A. soruyor: “Bünyamin bey,eşim terörle mücadelede şehit oldu. Üniversitede okuyan çocuklarımiçin eğitim yardımı alıyoruz her sene. Bu sene de SGK bu yardımıverecek mi, ne kadar verecek? Başka ne haklarımız var? Ayrıntılıanlatır mısınız?”

Sayın okurum, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılanyardımlardan birini de şehitlerin yetim ve öksüzlerine yapılanyardımlar oluşturuyor.

Devlet her eğitim yılı için ayrı ayrı olmak üzere şehitçocuklarına okul harçlığı veriyor.

Eğitim yılının başlangıcındaki masrafların karşılanmasınıamaçlayan bu yardım çocuğun ilkokul, lise veya üniversiteyegitmesine göre artan miktarda veriliyor.

Bu yardım ile ilgili olarak şehit yakınlarından çokça sorualıyoruz. Devletin verdiği okul harçlığını nasıl alabilirsiniz,nereye başvurmanız lazım? Ayrıntılı olarak açıklayalım…

ÜNİVERSİTEYE YARDIM EN FAZLA

Şehit çocuklarına verilen okul harçlıklarını SGK ödüyor…

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 79uncu maddesi kapsamında bulunan şehitlerin, harp ve vazifemalullerinin eğitim ve öğretime devam eden çocuklarına, SGKtarafından okumaya devam ettikleri sürece her yıl harçlıkveriliyor.

Bu yardım tutarı her yıl arttırılmakta. 2016-2017 eğitim öğretimdönemi için yapılacak yardım henüz SGK tarafından ilan edilmedi.Ancak geçen yıl (2015-2016 eğitim öğretim yılı) yapılan yardımtutarı şöyle:

İlköğretim (1-8. Sınıflar- Ortaokul dâhil) için: 1.246,26 TL
Lise için: 1.869,39 TL
Yüksekokul için: 2.492,52 TL
Dediğimiz gibi bu rakamlar geçen yıl ödenenler rakamlar. Bu yıldabu tutarın asgari ücrete paralel olarak önemli ölçüde artmasınıbekliyoruz…

HER BİR ÇOCUK İÇİN ÖDENİR

Ülkemizdeki sosyal yardım mekanizmalarından birini oluşturanşehit çocuklarına eğitim yardımı 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunugereğince uygulanıyor.

Elbette ki, gidenlerin acısını dindirmez ama geride kalanlarınyetimlerine devletin sahip çıktığını göstermesi açısından eğitimyardımı önemli bir sosyal yardım.

Yardımın eğitim öğretime devam eden her bir çocuk için ayrı ayrıverildiğini özellikle belirtelim. Yani çocuk sınırı yok!

On tane kardeş bile okuyor olsa hepsi için her yıl yardımalınabiliyor…

KİMLER OKUL HARÇLIĞI ALABİLİR?

Şehit çocuklarına verilen eğitim öğretim yardımı;

Vazife malulü olanların çocuklarına,
5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanununun 2 nci maddesininbirinci fıkrasının (h) bendi kapsamında faaliyet gösteren özeleğitim okullarında eğitim gören şehit, harp ve vazife malulüçocuklarına,
5434 sayılı Kanunun ek 79 uncu maddesinin birinci fıkrasıkapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görevdeğiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgilimevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları sebebiyle ödenmekteolan aylıkları kesilenlerin çocuklarına,
2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında aylıkalmakta olanların veya bunlardan vefat edenlerin çocuklarına,
başka bir şart aranmaksızın ödenmekte.

ÖĞRENCİ BELGESİ GEREKİYOR


Şehit çocuklarının okul harçlığı almaları için herhangi bir şartyok. Tek şart eğitim öğretime devam etmeleri, okuyor olmaları…

İlkokuldan başlayarak, lise ve üniversite boyunca bu eğitimyardımı veriliyor.

Yüksek lisans ve doktora yapan şehit çocuklarının bu durumlarıda yüksekokul sayıldığından onlar da yardımdanfaydalanabiliyor.

Eğitim ve öğretim yardımının ödenebilmesi için, hak sahiplerininöğrenim durumunu gösterir öğrenci belgelerini bir dilekçeyle SGK’yagöndermeleri gerekiyor. Başka herhangi bir belgeye gerek yok…

Bu belgenin ıslak imzalı olduğu kadar internetten (e-Devletüzerinden) alınabileceğinin de altını çizelim. E-devletten alınanbelge üzerinde bir doğrulama kodu olduğundan resmi belgehüviyetinde…

31 ARALIK SON GÜN

Ancak başvuru için son tarih var.

Okul harçlığı almak için dilekçeyi, öğrenci belgenizle birlikte31 Aralık tarihine kadar SGK’ya elden vermeniz gerekiyor.

Elden veremiyor iseniz en geç 31 Aralık tarihinde iadelitaahhütlü, APS, PTT Kargo olarak SGK’ya gönderebilirsiniz.

Aman dikkat edin, normal kargo, kurye, adi posta gibi biryöntemle değil, PTT ile ve iadeli taahhütlü, APS veya PTT kargoolarak göndermeniz şart!

SGK’ya gönderilecek öğrenci belgesi okuldan alınabileceği gibiE-devlet sitesi olan adresinde de barkodlu olarak alınabiliyor.

BANKADAN ALABİLİRSİNİZ...

Eğitim ve öğretim yardımı ödemelerini almak için SGK’ya gidipkuyruğa girmenize gerek yok.

Ödemeler emekli aylığını Halk Bankası, Ziraat Bankası veya başkabir banka şubelerinden alanlar için aynı banka şubesinegönderiliyor.

Bankaya gidip hak sahibi çocuğun veya yasal temsilcilerinin(veli, vasi vb.) nüfus kâğıtlarını göstererek ödemeleri almanızmümkün. Nüfus kâğıdındaki bilgileri kontrol eden veznedar size okulharçlığını ödüyor.

SGK’nın bu anlamlı desteği terörle mücadelede ülkesi içintoprağa düşenleri anmak, onların geride kalanlarını sahip çıkmakanlamında önemli bir sosyal yardım…

---

Kıssadan Hisse

“Önce görmezden gelirler, sonra gülerler, sonrasizinle kavga eder, sonra siz kazanırsınız.”

— Mahatma Gandhi

---

Sorularınız için:

Sorularınızı Twitter, Facebook, LinkedIn yâda yukarıdaki mailadresimden iletebilirsiniz.

www.twitter.com/bunyaminesen

www.facebook.com/bunyaminesen.yazilar

Yazarın önceki yazıları için:

/yazar/bunyamin-esen-181.html

Yazarın yazı arşivi için:

http://www.inter/bunyamin-esen-1081z.htm

Yorumlar