BIST 1.325
DOLAR 7,85
EURO 9,52
ALTIN 463,05
YAZARLAR

Neden; “misyon” ve “vizyon”da bir adım yol alınamıyor?!..

Vizyon; “bir kurumun/firmanın/kuruluşun gelecekteki hedefleri hakkında bilgi veren kısa yazıdır..” Dolayısı ile kelimeler/cümleler; ..tedir, ..mıştır, …caktır ile bitmelidir.

Misyon; İngilizcedeki “mission” (görev) kelimesinden gelen bu kelime,  bir kurumu/kuruluşun; amacını, şu andaki varoluş nedenini v.b. anlatan kısa bir yazıdır. Dolayısıyla, kelimeler ve cümleler kesinliği ifade eder; ..kurumdur, yapandır, görev edinmiştir v.b.

Daha önce konuya değinmiştim, ama değişen olmadı, sadece yönetici arkadaşlar, düzenleme yapacak yerde, bana kırgınlıklarını belli ettiler.

Bu nasıl akademik anlayış ve Doç./Prof.luksa? Yazık!…

2018 üniversiteleri; misyonu-vizyonu nasıl yanlış yazar?!..(20)

https://www.internethaber.com/2018-universiteleri-misyonu-vizyonu-nasil-yanlis-yazar20-1916380y.htm

Konservatuarlarda “misyon-vizyon” meselesi… (7)

https://www.internethaber.com/konservatuarlarda-misyon-vizyon-meselesi-7-1227581y.htm 

İlk yazımızda, arkadaşımız Prof.Dr.Turan Sağer’in Dekanlığını yaptığı; YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi’ni incelemeye aldık…

Fakülteye geçmeden önce YTÜ’nün de misyon-vizyon yanlışını belirtelim.

Misyon (Yanlıştır)

Doğrusu: 

“Topluma Duyarlı, Bilgili İnsan Yetiştiren ve Bilim/Sanat Uygulamalarını Geliştiren Bir Üniversitedir.”

Vizyon (Doğru)

“Yön veren, tercih edilen, prestijli, dünya üniversitesi olmaktır.”

Aslında, Üniversitenin misyonu ve vizyonu yazılmalı, sonra sadece Dekanlıkların misyon-vizyonuna yer verilmelidir.

Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı

Vizyon (Doğru) “YTÜ´nin bilim ve sanatta öncü üniversite vizyonu ile özdeş, nitelikli ve sürekli geliştirilen bir eğitim planlaması doğrultusunda müzik entelektüelleri yetiştirmek.”

Burada entelektüel kelimesini de açmak lazım: zekâsını ve analitik düşünme yetisini mesleği gereği ya da şahsî amaçlarına erişmekte kullanan kişi. Araştıran, okuyan, yazan, üreten sosyal  kişi..

Misyon (Yanlış/Gereksiz kelimeler konmuş ve misyon dağıtılmıştır. Yazılanları kapsayan bir mezun mümkün değildir. Asıl amaca yönelinmeli ve programlar ona göre hazırlanmalıdır. Misyon; daha, kısa, az ve öz olmalıdır.)

“Müziğin bilimsel, yapısal, estetik, toplumsal, tarihsel, teknolojik boyutlarına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak. Geleneksel yöntemlerle çağdaş anlayış ve teknolojiyi bütünleştirebilecek araştırmacı, yaratıcı, yenilikçi, paylaşımcı, etik değerlere saygılı, disiplinlerarası çalışma düşüncesini özümsemiş, alanındaki gelişmeleri dikkatle izleyen, besteci, müzikbilimci, müzik kuramcıları ve müzik teknolojisi uygulayıcıları yetiştirmek. Meslek adaylarını, bilim ve sanatta öncü bir üniversite vizyonu uyarınca, nitelikli ve sürekli geliştirilen bir eğitim planlaması doğrultusunda yetiştirmek.”

Misyon (Doğrusu/Aynı cümlelerle)

“Müziğin bilimsel, yapısal, estetik, toplumsal, tarihsel, teknolojik boyutlarına ilişkin bilgi ve becerileri kazandıran, araştırmacı, yaratıcı, yenilikçi, paylaşımcı, etik değerlere saygılı, disiplinlerarası çalışma düşüncesini özümsemiş, besteci, müzikbilimci, müzik kuramcıları ve müzik teknolojisi uygulayıcılarını yetiştiren bir programdır...”

Müzik Toplulukları Programı

Vizyon (Yanlış. Cümleler kendi içinde tutarsızdır:”…ması, sonra …almak” olmaz!.Cümle “programımız” diye başlamaz, zaten konu o dur. “Programımız eğitim planlarının ve ders programlarının sürekli yenilenerek gündemi takip eden modern çizgisinin kalıcı kılınması” bir görevdir ve vizyonda yer almamalıdır. “Fakülte bazında disiplinlerarası üretimlerin değerlendirilebileceği atölye çalışmalarında aktif rol almak.” Olması gereken bir durumdur, vizyon değildir. Bu programın vizyonu çok zayıftır.  Aslında, misyondaki paragraf, programın vizyonudur.)

“Programımız eğitim planlarının ve ders programlarının sürekli yenilenerek gündemi takip eden modern çizgisinin kalıcı kılınması. Programımızın ulusal ve uluslararası platformlarda isim ve söz sahibi olması.

Fakülte bazında disiplinlerarası üretimlerin değerlendirilebileceği atölye çalışmalarında aktif rol almak.”

Vizyon (Doğrusu/Aynı cümlelerle)

-Ulusal ve uluslararası platformlarda isim ve söz sahibi olmak,

Misyon (Yanlış)

“Üniversite eğitimi içinde evrensel düzeyde performans özellikleri taşıyan, yenilikçi, yaratıcı, eleştirel, araştırmacı, paylaşımcı, etik değerlere saygılı, disiplinlerarası çalışmalara açık, dünyadaki gelişmeleri takip eden müzisyen adaylarını YTÜ´nün ilkeleri ile organik bir bağ kurabilmiş bir eğitim planlaması doğrultusunda yetiştirmek”

Misyon (Doğrusu)

“Üniversite eğitimi içinde evrensel düzeyde performans özellikleri taşıyan, yenilikçi, yaratıcı, eleştirel, araştırmacı, paylaşımcı, etik değerlere saygılı, disiplinlerarası çalışmalara açık, dünyadaki gelişmeleri takip eden elemanlar yetiştiren bir programdır.”

(YTÜ´nün ilkeleri ile organik bir bağ kurabilmiş” gerek yoktur, çünkü bu; her birimin görevidir.)

Sanat Yönetimi

Misyon (Yanlış/ Çok amaçlı ve uzun olmuş, daha az amaçlı ve özel olmalı, mezuna odaklanmalıdır.)

“Tüm sanat disiplinlerinden haberdar olan, sanat tarihini iyi bilen, ulusal ve uluslar arası sanat kurumlarını takip eden, işleyişini ve yönetimini bilen, üstlendiği görevde sanatsal, kültürel, maddi ve manevi kaygılar güderek çalışan, sanat galerileri, bienal, trienal, sanat fuarı, müze gibi plastik sanatlardaki uygulamaları bilen, tiyatro, opera, bale gibi sahne sanatlarındaki görsel tasarımdan sorumlu olan, reklam ajanslarında tasarımları planlayabilen, festival ve organizasyonlarda görev alabilen sanat yöneticileri, eleştirmenler ve sanat yönetmenleri yetiştirmektir.”

Misyon (Doğrusu/Aynı cümlelerle)

“Tüm sanat disiplinlerinden haberdar olan, sanat tarihini iyi bilen, ulusal ve uluslar arası sanat kurumlarını takip eden, işleyişini ve yönetimini bilen, üstlendiği görevde sanatsal, kültürel, maddi ve manevi kaygılar güderek çalışan, sanat galerileri, bienal, trienal, sanat fuarı, müze gibi plastik sanatlardaki uygulamaları bilen, tiyatro, opera, bale gibi sahne sanatlarındaki görsel tasarımdan sorumlu olan, reklam ajanslarında tasarımları planlayabilen, festival ve organizasyonlarda görev alabilen sanat yöneticileri, eleştirmenler ve sanat yönetmenleri yetiştiren bir programdır.”

Vizyon (Yanlış/ Misyonu çok uzun olan bir programın vizyonu bir cümle olamaz!)

“Sanat yönetimi alanında proje ve uygulamalarıyla tercih edilen bir program olmak.”

Vizyon (Doğrusu)

“Sanat tarihini iyi bilen, ulusal ve uluslar arası sanat kurumlarını takip eden, sanat galerileri, bienal, trienal, sanat fuarı, müze gibi plastik sanatlardaki uygulamaları bilen, tiyatro, opera, bale gibi sahne sanatlarındaki görsel tasarımdan sorumlu olan sanat yönetmenleri yetiştirmektir.”

Maalesef, her metinde olduğu gibi, paragraflarda; Türkçe yazım kuralları, noktalama işaretleri konusunda sıkıntılar mevcuttur.

 

Yorumlar