BIST 1.112
DOLAR 7,56
EURO 8,96
ALTIN 473,93
YAZARLAR

2018 üniversiteleri; misyonu-vizyonu nasıl yanlış yazar?!..(20)

205 üniversite de olsa,bu ülkede değişim zor!..

Yıllar önce yazmıştım, bir şey değişmedi. Çünkü, kurumları tamamiyle sahiplenen; ilgili, araştırıcı, değiştirici, paylaşımcı, yanlıştan dönücü idareciler tarihe karıştı...Bilgili insanlar/idareciler; beyaz atlarına binip ülkeyi terkettiler!..(Bu sözü çok kullanan rahmetli H.Pulur'u anıyorum)Herkes, herşey olmak istiyor! Ve oluyor da!..

Şimdiki (çoğu)  idareciler; sınıflaştırıyor, ötekileştiriyor, mobbing uyguluyor, hava atıyor, makamın keyfini kullanarak kendini tanıtmaya çalışıyor. Böylece, küçüldüklerini görmüyorlar.  Makama güç veren yok, makamdan güç alan ise o kadar çok ki!...

Sn.N.Kurtulmuş, Belediye Başkanlığı adaylarında 5 kriter arıyoruz demiş; mütevazı olmak, adaletli olmak, ehliyet sahibi olmak (nitelik), sadakatli olacak.

Konumuzun çözümü çok kolay, yanlıştan bir bilgisayar tuşu ile dönülecek, en fazla 5 dakika sürecek... Ama, yine olmayacak, yazdığımızla kalacağız...Hatta; niye "bizi örnek gösterdi"  diye kızacaklar...Veya, diğerleri "bizimki doğru mu acaba, bir kontrol edelim" demeyecekler!.. 

Aşağıdaki örneklerde; Türkçe imla kuralları yok, misyon ve vizyonun anlamını bilmek yok, bunları takip eden yok, okuyan yok, ama rektör danışmanları o kadar çok ki!...

Gelelim örneklere...

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

Misyon (Yanlış)

"Tarihi ve kültürel mirası ile toplumsal sorumluluklarının bilincinde, Türk ve Dünya Sanatının gelişimine özgün eserlerle katkı sağlayacak yaratıcı sanatçılar ve endüstri sektörünün gerektirdiği niteliklere sahip, estetik kriterlerle biçimlenmiş özgün teknolojik ürünleri toplum hizmetine sunabilecek nitelikli tasarımcılar yetiştirmektir."

Doğrusu: Tarihi ve kültürel mirası ile toplumsal sorumluluklarının bilincinde, Türk ve Dünya "Sanatının gelişimine özgün eserlerle katkı sağlayacak yaratıcı sanatçılar ve endüstri sektörünün gerektirdiği niteliklere sahip, estetik kriterlerle biçimlenmiş özgün teknolojik ürünleri toplum hizmetine sunabilecek nitelikli tasarımcılar yetiştiren bir kurumdur."

Vizyon (Doğru)

"Köklü bir geçmişi olan kültür ve sanatımızı koruyarak, toplumumuzu tarihi ve kültürel çevre hakkında bilinçlendirmek; yenilik ve gelişmelere açık, çok disiplinli çağdaş eğitim-öğretim anlayışıyla Türk ve Dünya sanatına katkı sağlayan önder bir fakülte olmaktır."

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Misyon (Yanlış)

"Araştırma ve eğitim faaliyetlerimizle, özgün Sanat, Tasarım ve Mimarlık ürünlerimizin farkındalığının artırılarak toplumumuzun sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak. Sanat, Tasarım ve Mimarlık alanında yapılacak ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetlerde öncü olmak. Sanat, Tasarım ve Mimarlık alanında lisans ve lisansüstü eğitim programlarında bilimsel metodlarla bilgi üretebilen ve uygulama yapabilen çağdaş bireyler yetiştirmek."

Doğrusu: "Özgün sanat, tasarım ve Mimarlık ürünlerimizin farkındalığının artırılarak, toplumumuzun sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı, bu alanlarda yapılacak ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetlerde öncü olmayı amaçlayan, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla bilimsel metotlarla bilgi üretebilen ve uygulama yapabilen çağdaş bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir kurumdur."

Vizyon (Doğru)

"Başta, kendi medeniyetimiz olmak üzere, tüm dünyada ortaya konan; sanat, tasarım ve mimarlık  ürünlerinin araştırılmasında ve eğitiminde dünya çapında bir fakülte olmak(tır)."

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Misyon (Doğru)

"Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (bu cümle olmayabilir); sahip olduğu mirası koruyup zenginleştiren, bilgiyi toplum yararına bir teknolojiye ve katma değere dönüştüren, gelişime inanan, özgüveni ve farkındalığı yüksek olan bilge bir üniversitedir."

Vizyon (Doğru)

"Hoşgörü öğretisinin merkezinde iyiliği yayan, eğitim ve öğretimde sürekli gelişimi destekleyen, kaliteyi artırmayı hedefleyen, bilimsel niteliğiyle tanınan, uluslararası bir üniversite olmaktır."

Ancak, bu üniversitenin Eğitim Fakültesi'ne bakıldığında dil birliğinin de sağlanmadığı; ufkumuz-ülkümüz kullanıldığı, bazı fakültelerde (GSF-Fen Edebiyat Fak.)  misyon-vizyona yer verilmediği bazı fakültelerde (İlahiyat Fak.) tıklar tıklamaz Dekanın yazısının anında ekrana geldiği görülmektedir. Bize göre yanlıştır, bütünlük arzetmelidir.

Eğitim Fakültesi

UFKUMUZ (Yanlış-Misyon)

"Bilimsel bilgiye katkı sunan, ülke ve dünya sorunlarına çözüm üreten, değişen koşullara uyum sağlayabilen, geleceğe yönelik hedefleri olan, ekip çalışması, liderlik ve iletişim becerilerine sahip, iletişim ve eğitim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilen, bilgilerini ve tecrübelerini uygulamaya dökebilen, kültüre ve sanata duyarlı, özgüven ve hoşgörüsü sahibi,  yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, mesleğine adanmışlık duygusuyla bağlı, eleştirel düşünebilen ve düşüncesini uygar bir şekilde ifade edebilen öğretmenler yetiştirmek." Çok uzun ve iddialı olmuş.

Doğrusu: "Bilimsel bilgiye katkı sunan, geleceğe yönelik hedefleri olan, ekip çalışması, liderlik ve iletişim becerilerine sahip, iletişim ve eğitim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilen, bilgilerini ve tecrübelerini uygulamaya dökebilen, kültüre ve sanata duyarlı, özgüven ve hoşgörüsü sahibi,  yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş, mesleğine adanmışlık duygusuyla bağlı öğretmenler yetiştiren bir kurumdur."

ÜLKÜMÜZ (Vizyon-Doğru)

"Ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak üstün niteliklere sahip öğretmenler yetiştirerek,  genel eğitim ve özel öğretim alanlarında bilimsel araştırmalar yaparak, ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim sorunlarının çözümüne akademik katkıda bulunan ulusal ve uluslararası boyutlarda örnek bir fakülte olmak(tır.)"

Altınbaş Üniversitesi

Önce misyon, sonra vizyon olmalıdır. Örnek olarak; GS ve Tasarım Fak., Uygulamalı Bilimler Fak. de misyon-vizyon yoktur.

Vizyonumuz (Vizyon-Doğru)

“Mezunlarıyla profesyonel alanda fark yaratan, evrensel bilime değer katan bir üniversite (olmaktır.)

Misyonumuz (Misyon-Yanlış)

"Dünyanın ve Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda kendini güncelleyen, yenilikçi, uygulamayı merkeze koyan ve öğrenen odaklı bir anlayışa sahip, inovasyona yönelik, özgür araştırma imkanını ve ortamını sağlayan, toplumsal sorumluluk bilinciyle özgün katkılar sağlayan çözüm öncelikli üniversite olmak."

Doğrusu: "Dünyanın ve Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda kendini güncelleyen, yenilikçi, uygulamayı merkeze koyan ve öğrenen odaklı bir anlayışa sahip, inovasyona yönelik, özgür araştırma imkanını ve ortamını sağlayan, toplumsal sorumluluk bilinciyle özgün katkılar sağlayan çözüm öncelikli üniversitedir."

Hukuk Fakültesi (Önce misyon, sonra vizyon olmalıdır)

Vizyon

"Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesini (Buraya kadar gereksizdir) evrensel hukuk ilkelerinin temel alındığı, hukuk biliminin sadece öğretildiği değil, aynı zamanda üretildiği, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte bilim dünyasında saygın bir fakülte haline getirmek. Adalet duygusunun pozitif hukukla örtüştüğü, insanlar ve kurumlar arasındaki her ilişkinin hukuk bilimine olan ihtiyacının karşılandığı, hukuk kültürünü benimsemiş bir toplum yaratmak." Çok fazla iddalı, abartılı bir metin olmuş. Bir üniversitenin (2004/1) "hukuk kültürünü benimsemiş bir toplum yaratması" mümkün değildir.

Doğrusu: "Hukuk Fakültesini; evrensel hukuk ilkelerinin temel alındığı, hukuk biliminin sadece öğretildiği değil, aynı zamanda üretildiği, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte bilim dünyasında saygın bir fakülte haline getirmektir."

Misyon (Yanlış)

"Hukuk kültürünü benimsemiş, güçlü bir adalet duygusuna ve etik değerlere sahip, bu adalet duygusunun izlerini her tür hukuki ilişkiye yansıtabilen hukukçular yetiştirmek. Hukuk bilimine öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve faaliyet boyutlarında ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunarak hukuk biliminin gelişimine öncülük etmek."

Doğrusu: "Hukuk kültürünü benimsemiş, güçlü bir adalet duygusuna ve etik değerlere sahip, bu adalet duygusunun izlerini her tür hukuki ilişkiye yansıtabilen hukukçular yetiştiren, hukuk bilimine; öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve faaliyet boyutlarında ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunarak hukuk biliminin gelişimine öncülük etmeyi amaçlayan bir kurumdur."

Hacettepe Üniversitesi

Misyon (Yanlış)

"Hacettepe Üniversitesinin Misyonu (Buraya kadar gereksizdir), araştırma öncelikli bir Üniversite olarak, evrensel değerler ışığında verdiği eğitimle; bilim, teknoloji ve sanat alanlarında üstün nitelikli, değişime ve gelişime açık, sorgulayıcı bireyler yetiştirmek, ürettiği bilgi, hizmet ve teknolojiyi toplum yararına sunmaktır."

Doğrusu: "Araştırma öncelikli bir üniversite olarak, evrensel değerler ışığında verdiği eğitimle; bilim, teknoloji ve sanat alanlarında üstün nitelikli, değişime ve gelişime açık, sorgulayıcı bireyler yetiştiren, ürettiği bilgi, hizmet ve teknolojiyi toplum yararına sunan bir üniversitedir."

Vizyon (Doğru)

"İlham verici bir dünya markası olan; öğrencisi, personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan; değişime ve gelişime liderlik eden bir üniversite olmaktır."

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Misyonumuz (Misyon-Yanlış)

"Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak misyonumuz,(Buraya kadar gereksizdir)  evrensel değerler ışığında, Türkiye’nin sosyal bilim araştırma ikliminin gelişiminde öncü rol üstlenen, sosyal bilimler alanında yapacağı araştırmalarla ülkenin ve bölgenin geleceğine ışık tutan ve araştırmacı evrenine katkıda bulunan, bununla birlikte araştırma çıktılarını eğitim ve diğer yaygınlaştırma süreçleri aracılığıyla faydaya dönüştürerek toplum yararına sunmayı kendisine görev edinen bir üniversite olmaktır."

Doğrusu: "Evrensel değerler ışığında, Türkiye’nin sosyal bilim araştırma ikliminin gelişiminde öncü rol üstlenen, sosyal bilimler alanında yapacağı araştırmalarla ülkenin ve bölgenin geleceğine ışık tutan ve araştırmacı evrenine katkıda bulunan, bununla birlikte araştırma çıktılarını eğitim ve diğer yaygınlaştırma süreçleri aracılığıyla faydaya dönüştürerek toplum yararına sunmayı kendisine görev edinen bir üniversitedir."

Vizyonumuz (Vizyon-Doğru)

"Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak vizyonumuz (Buraya kadar gereksizdir.) sosyal bilimler alanında araştırma odaklı, lisans ve lisansüstü eksenli, uluslararası işbirliğine önem veren, ilgi alanı tüm dünyayı kuşatan, tarihi binalar içinde ileri teknoloji kullanan, çok dilli ve çok kültürlü, dünya ölçeğinde saygın bir araştırma üniversitesi olmaktır."

Yorumlar 5 yorum