BIST 1.329
DOLAR 7,81
EURO 9,35
ALTIN 449,55
YAZARLAR

Konservatuarlarda “misyon-vizyon” meselesi… (7)

YÖK,Üniversiteler, Konservatuarlar, misyon-vizyon, Sanatçılar, Akademisyenler, Devlet Koroları, Yönetmelikler,

Daha önceki yazılarımda yönetmelik ve kanun maddesi yazmanın çok zor olduğunu, büyük dikkat gertektirdiğini belirtmiş ve örnekler vermiştim. (MEB Konservatuar yönetmeliği, ), Devlet koroları yönetmeliği, )

Şimdi kurumlarda ve üniversitelerde (akademik birimlerde) moda olan “misyon ve vizyon”  üzerinde durmak istiyorum.

Önce söyleyelim ki, “misyon ve vizyon bölümü”, kurumun hikayesinin yazılacağı yer değildir. O tarihçe’de yer almalıdır.

Misyon; “Olgu”, “varoluş”, “toplumun kuruma bakışı”, “kapsadığı yer”, “temsil ettiği yer” demektir. Yani yapacağı işler, çalışmalar v.b. misyonu anlatmaz. Misyon bir paragrafta (4-5 satırla)  anlatılabilmelidir.

Vizyon; Kurumun “geleceğidir”, “amaçlarıdır”, “10 yıl sonra geleceği/amaçladığı, gelinmesini istediği noktadır” Ve bunlar 5 yılda bir gelinen nokta itibarı ile yenilenmelidir. WEB sayfaları kurumların tanıtım güçleridir. Bilgiler doğru, yenilenmiş  ve güvenilir olmalıdır. O nedenle arkadaşlarımız/yöneticilerimiz kırılmasınlar bilimsel/sanatsal kurumlar bilgiyi mutlaka ön planda tutmalıdırlar.

Şimdi size birkaç konservatuardan örnek vermek istiyorum;

1/ İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Vizyonumuz

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın vizyonu , uluslararası düzeyde sanatçılar yetiştiren, tüm dünyada tanınan ,saygın ve güvenilir bir konservatuar olmaktır.

Misyonumuz

İstanbul Üniversitesi Konservatuarı'nın misyonu, sanat yoluyla dünyayı yorumlayarak, ulusal çizgiden hareketle evrensel çizgiyi yakalayan ve toplumsal beğeniyi yükseltmeyi hedefleyen sanatçılar yetiştirmektir.

Not: Önce misyon sonra vizyon gelmelidir. Burada; misyon ile vizyon birbirine karıştırılmıştır. İfadeler yanlıştır.

2/ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı-Tokat

Misyon ve Vizyon

Köklü bir geçmişi olan kültür ve sanatımızı koruyan,  toplumumuzu tarihi ve kültürel çevre hakkında bilinçlendiren,  geleneksel ve çağdaş teknikleri takip eden, araştıran ve yorumlayan, mevcut sorunların çözümüne bilimsel katkı sağlayan, yenilik ve gelişmelere açık,  disiplinli çağdaş eğitim-öğretim anlayışıyla Türk Müziğine ve Dünya Müziğine katkı sağlayan önder bir Yüksekokul olmaktır. 

Tarihi ve kültürel bir miras olarak, dünyadaki ulusal müzikler arasında çok önemli bir yere sahip, millet olarak bizimde en büyük kültür zenginliklerimizden biri olan Türk Müziğinin araştırılması,  hem teorik, hem de icra alanlarında toplumsal sorumluluklarının bilincinde, çok iyi donanımlı sanatçılar ve müzisyenler yetiştirmektir.

Not: her iki paragrafta vizyonu açıklıyor. Ayrıca; yeni kurulmasına rağmen o kadar iddiada bulunuyor ki, 1936’dan beri bu amaçlara ulaşılmadı. Yazarken abartıya yer verilmemelidr.Çünkü, amaçlananların sonuca ulaşılması için kadro, iyi yetişmiş sanatçılar ve yorumlayan/sonuca giden müzikologlara/müzik eğitimcilerine ihtiyaç vardır.

3/ Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Misyon

Ülkemizde geçmişi pek de eski sayılmayacak olan çoksesli müziğin, opera ve koroların gelişmesi ve dünya ölçüleri düzeyine ulşamasına katkıda bulunmak üzere; işlenmemiş insan seslerini kendi ses uzunlukları içinde (Soprano, mezzo soprano, alto, tenor, bariton, bas vb. ) eğitmek, her türlü teknik ve müzikal beceriyi kazandırarak Türkçe ve başka dillerde yazılmış olan eserleri özüne uygun bir şekilde söyleyebilecek düzeyde sanatçılar yetiştirip bunları toplumun beğenisine ve hizmetine sunmaktadır.

Vizyon

Ülkemizdeki müzik, bale, kültür ve sanat dallarını korumak, yaşatmak ve yaymak, bu alandaki ulusal birikimleri işleyip geliştirmek, geleneksel birimi çağdaş evrensel anlayışı içinde işlemek, dalında yüksek nitelikli yetkili, kültürlü, araştırıcı, yorumcu, yönetici ve öğretici sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Not: 1. paragraf uzun ve gereksiz ifadelerle doldurulmuştur. Ve yazılan vizyondur.2. paragrafta yine vizyonun kısa anlatımıdır.

4/Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı

Misyon Vizyon

1/Gücünü tarihi geçmişinden, geleneğinden ve kendi öz değerlerinden alan konservatuvarımız için İLK HEDEF:

Türk mûsikîsi kültürünü gelecek kuşaklara aynı görkemiyle devredebilmek, aktarabilmek; birer san’at abidesi

olan Abdülkâdîr Merâğî,Dede Efendi, Itrî, Hâfız Post, Bekir Sıtkı SEZGİN, Cinuçen TANRIKORUR, Alâeddin

YAVAŞÇA gibi büyük mûsikî üstadlarını tanıtmak ve onları eserleriyle yaşatmak; geçmişine ve geleneğine bağlı

ufku açık, uluslararası camiada saygın ve nitelikli san’atkârlar yetiştirmek olacaktır.

2) Bir eğitim-öğretim kurumu olmasının yanısıra, bir san’at kuruluşu da olan konservatuvarımız verdiği ve

vereceği konser ve sair san’at etkinlikleri ile gerek ulusal ve gerekse uluslararası platformda ülkemizi, Türk-kültür

ve san’atını  en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflemekte, ülkemizin uluslar arası alanda tanıtımına katkıda

 bulunmayı amaçlamaktadır.

3) Halihazırda faaliyette bulunan Ankara’nın ilk ve tek Türk Müziği Devlet Konservatuvarı olarak GAZİ

ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI Türk kültür ve san’atı adına ÇALGI

EĞİTİMİ, SES EĞİTİMİ,MÜZİKOLOJİ VE BESTECİLİK bölümleri, yüksek lisans ve doktora program

ları ile bu yüksek ideal ve hedefleri  gerçekleştirmek için yola çıkmış ve bu çok önemli misyonu üstlenmiş

bulunmaktadır.

Not: Misyon ve vizyonda maddeleşmeye gidilmez. 1. Madde ne misyonu ne de vizyonu açıklamaktadır. Özellikle bestekarların isimlerinin verilip, halk müziğinden isim konulmaması büyük eksikliktir. Misyon ve vizyonda isimlere yer verilmez. 2. Madde-paragraf vizyona yakındır.1. ve 2. md. karma ve kısa yapılarak vizyon yenilenmelidir. 3.md. “Halihazırda faaliyette bulunan..”olmaması gereken bir cümledir. “…bu yüksek ideal ve hedefleri..” ağır bir cümledir. Ayrıca konu zaten konservatuardır, tekrar büyük harflerle yazmak yanlıştır. Bu paragraf misyona göre yeniden uyarlanmalıdır.

5/Hacettepe Ün. Ankara Devlet Konservatuarı

MİSYONUMUZ

Toplumun estetik değerlerini yükseltmek ve kültür yaşamına katkıda bulunmak amacıyla, müzik, müzikoloji ve sahne sanatları alanında üstün nitelikli bireyler yetiştirmek ve   ulusal / uluslararası etkinlikler gerçekleştirmek.

VİZYONUMUZ

Yetiştireceği evrensel standartlarda sanatçı – bilim insanları ve gerçekleştireceği üst düzey etkinlik ve yayınlarla dünyanın en saygın kuruluşları arasında yer almak.

Not. Misyon ve vizyon yer değiştirmelidir. Ancak, bu değişimden sonra “….dünyanın en saygın kuruluşları arasında yer almak…” cümlesi yeni kurulan bir konservatuar için yazılabilir. Fakat; 1936 da kurulan bu konservatuarın edindiği bir yeri mutlaka olmalı ve belirtilmelidir.

SONUÇ; Misyon ve vizyonda imza olmaz.(Görevler geçicidir) Üniversitelerimizin çoğunda da yanlış ifadeler ter almıştır. Misyon’da “mak,mek” ekleri değil, “dır, dir,dur” gibi kesin ifadeler olmalıdır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmelidir. Hepimizin gıpta ile baktığı Boğaziçi Ün. de, İTÜ’de, en eski bankalarımızdan Ziraat Bank.da, THY’de, TED’de  dahi  misyon ve vizyon yanlıştır ve  aynı şeyi anlatmaktadır.

Doğru örnek 1:

Misyon

 İlham verici bir dünya markası olan; öğrencisi, personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan; değişime ve gelişime liderlik eden bir üniversitedir.

Vizyon

……………Üniversitesi; teknolojik, bilimsel ve sanatsal eğitim-öğretimle, değişime ve gelişime açık bireyler yetiştirmeyi amaçlamakta, yürüttüğü proje, araştırma ve üretimlerle edindiği  birikimleri toplum yararına sunmak için çalışmaktadır.

Örnek 2:

Misyon

Bilim, teknoloji ve sanatta;  uzmanlığı  ve  kalitesi ile uluslararası, çağdaş  lider, örnek bir üniversitedir.

Vizyon

Bilim, teknoloji ve sanatta bilginin sınırlarını genişletmek; mezunları ve uygulamaları ile toplumun ihtiyaçlarına cevap vermektir.

 Güncel: Okurlarımın 91. yılını idrak ettiğimiz Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

Yorumlar