YAZARLAR

Misyonerlik

Köklü kültürümüzü bozma çabaları yapılmıştır. Bir Türk vatandaşı olarak köklü kültürümüzü elimizden almak isteyenleri biliyor muyuz?

İsmail GÜZELiguzel@nestech.net

Köklü kültürümüzü bozma çabaları yapılmıştır.Bir Türk vatandaşı olarak köklü kültürümüzü elimizden almakisteyenleri biliyor muyuz? Bizi bizden koparan çalışmaların neolduğunu biliyor muyuz? İstemiyerek de olsa bu şer odaklarına bizdealet olmuyor muyuz? Bu ve bunun gibi sorulara cevap verebilmek içinher Türk vatandaşının okuması araştırması adeta bir zorunlulukhaline gelmiştir...

Ülkemizdeki misyonerlik etkinlikleri bilinenden çokdaha geniş kapsamlı ve örgütlü. Dünyanın dört bir yanından gelen,öğretmenlik, doktorluk, avukatlık, papaz, pastör gibi dahageleneksel mesleklere sahip, yüzlerce, belki de binlerce kişi,Türkiye'nin dört bir yanında sürekli toplantılar yapıyor,aileleriyle birlikte Türkiye'ye yerleşiyorlar. Misyonerliketkinlikleri en başından beri, günümüzde ve coğrafyamızda datamamen politik erklerle gerçekleştiriliyor.

Misyonerlik faaliyetleri denince ne anlıyoruz?

Kendi dinlerini ve ülke çıkarlarını, başka ülkelerdeyaymak ve yaşatmak için özellikle kiliseler ve istihbaratlartarafından özel eğitime tabi tutularak yetiştirilipgörevlendirilirler... Aynı zamanda vatandaşı olduğu devlettarafından büyük destek gören bir nevi ajan niteliğindegörevlilerdir... İzmir Diriliş Kilise Pastörü Brunson’u bilmeyenduymayan yoktur... "Ver papazı al papazı" diyaloğunda ismi geçenşahıslardan biri.

Faaliyetleri kısa vadeli olmayıp, öncedenplan  programçerçevesinde hazırlanmış ileriye dönük stratejiler.Görevlendirildikleri ülkelerde halkın sempatisini kazanarak yardımkuruluşları adı altında çeşitli kültür kuruluşları, eğitim vehastaneler açmışlardır.

Devam.

Eski Bizans'ı ihya etmek gayesiyle, ilim maskesialtında bir çok teşkilat çalışmaktadır. Restore, Kolej, Arkeolojikfaaliyet ve buna benzer isimler altında çalışan bu teşkilatlar çokyol katetmişlerdir...

Bunlardan bir tanesi Robert Kolejidir... RobertKoleji'ni yapan Rum Mimar şehri gezdikten sonra; "Fatih RumeliHisarını yaparak Bizans'ın kalbini burdan vurmuştur. Ben de onunhaleflerini burdan vuracağım" diyerek Robert Koleji'nin arsasınınyerini tesbit etmiş ve bu arsayı sahibi Ahmet Vefik Paşa'dan satınalmıştır...

İlginç olan şu ki; ülkemizde bu tür faaliyetlerin ilkbaşlangıcı sözde Türk kadınını bilinçlendirme ve toplumakazandırılması çabalarını güzel bir  biçimde kullanarak açmışoldukları kız okulları...

Bu okuldan yetişen kültürlü bir Türk anası faydalıolacak şuurlu çocuklar yetiştirecektir... Bu düşünceye Türkmilletini o kadar ustalıkla inandırmışlar ki  bunun akabinde çeşitliokullar açmayı başarmışlar... "Bursa Amerikan Kız Koleji, RobertKoleji, Saint Benoit Fransız Lisesi, Hristiyan Genç ErkeklerBirliği, Patrikhane desteğinde  azınlık okulları ( Ermeni,Rum, Yahudi okulları) gibi kurumlar gösterilebilir.

Ayrıca ülke insanlarına yardım amaçlı çeşitlidevletlerin adı altında açılan hastaneler ihtiyacı olan bir milletiçin reddedilecek bir imkan değildir... Ayrıca da görünüşte taktireşayan bir görüntüdür... Şöyle bir soru da kafamızı karıştırabilir.Neden böylesine mali yönden olsun kadro yönünden olsun külfetli biryatırım yapma gereğini duydular? Sebebi çok açıktır. Kılıçla vezorbalıkla yok edilemeyen Türk İslam Alemini içten ve zayıfyönünden vurmak gerekirdi... Sözde ilme, tekniğe ve modernyaşantıya özendirerek çökertmek yapılması en akıllıca işti.

Haçlı seferleri bilindiği gibi Avrupa'da yerleşen vekökleşen Hristiyanlık dinini Doğu ülkelere kabullendirmek vedolayısıyla İslamiyeti ortadan kaldırıp Hristiyan Avrupa kültürünüdoğuda hakim kılmaktı... Fakat bu çaba Türk-İslam sentezine inananmilletimizin üstün gayreti ile başarıya ulaşamadığı gibi,Türk-İslam aleminin Avrupa'da asırlarca sürecek bir hakimiyetkurmasına öncülük etti. Bu durum hristiyan Avrupa milletlerininiçinde yüzyıllarca kanayan bir yara oldu. Zorbalıklayapamadıklarını barışçı yoldan denediler. İşte misyonerlikfaaliyetleri bu kinin mahsülüdür.

Yorumlar1 yorum