BIST 4.950
DOLAR 18,64
EURO 19,63
ALTIN 1.075,35
HABER /  GÜNCEL

Memura yeni haklar geldi

Hükümet ile sendikalar arasında anlaşmaya varılan konular hakkında düzenle başladı. Bakın neler düzenlendi?

Abone ol

Kamu İşveren Kurulu ile Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen arasında yürütülen toplu görüşmeler sonunda taraflar arasında mutabakata varılan konulara ilişkin çalışmalar başladı. ''657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı'' ile ''Genelge Taslağı'' hazırladı.

İŞTE MEMURLARI İLGİLENDİREN DEĞİŞİKLİKLER

BECAYİŞ UYGULAMASI DEĞİŞTİ

- ''657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı''na göre, aynı hizmet niteliklerine sahip, aynı unvandaki memurların, hizmet gerekleri ve atanmaya ilişkin diğer şartları taşıması kaydıyla, yer değiştirme taleplerinin karşılanmasında ''yetkili amirin uygun bulması'' prosedürü kaldırılacak.

Örneğin, iki öğretmen ya da mühendisin karşılıklı yer değiştirme talebinin bulunması, bu düzenleme için yeterli olmayacak. Öğretmenlerin aynı branş, mühendislerin de aynı alandan olması şartı aranacak.

BAKIMA MUHTAÇ HASTASI OLAN MEMURLAR

Bakıma muhtaç hastasına kendisinden başka bakacak kimsenin bulunmaması ve sağlık kurulu raporu ile refakatçi tahsisinin gerekmesi durumunda, memura yılda 1 aya kadar refakat izni verilecek.

MAZERET İZİNLERİ

Bunun dışında çocuğu doğan memura verilen 3 günlük mazeret izni 5 güne çıkarılacak. Memurlara, eşinin anne, baba ve kardeşinin ölümü halinde de 3 gün mazeret izni verilecek.

SİCİL DEĞERLENDİRMESİ

Olumsuz sicil alan devlet memurları, sicil raporlarıyla ilgili halen sicil amirlerine itiraz edebilirken, yapılacak düzenlemeyle bu itirazın daha sağlıklı değerlendirilebilmesi amacıyla değerlendirme komisyonu kurulacak.

Komisyonun yapısı ve çalışma esasları, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği'nde düzenlenecek. Bu komisyonda memurun bağlı bulunduğu sendikadan temsilci de bulunacak.

İZİNSİZ OLARAK İL SINIRLARINI TERK ETMEK

''İzinsiz olarak ikamet ettiği ilin hudutlarını terk etmek'' disiplin suçu olmaktan çıkacak.

Haklarında yürütülen disiplin soruşturmaları kapsamında devlet memurlarına verilen savunma süresi, ilgilinin isteği üzerine 7 gün daha uzatılabilecek.

TATİLDE AMİRDEN İZİN ALMA

Devlet memurları halen kendilerine verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı varsa bir üst disiplin amirine, yoksa disiplin kuruluna itiraz edebilirken, yapılacak düzenlemeyle uyarma ve kınama cezalarına ilişkin itirazların tamamının, ''bir kurul kararının bireysel karardan daha sağlıklı olacağı düşüncesiyle'' disiplin kurullarına yapılması sağlanacak.

Ulaşım ve iletişim imkanları göz önüne alınarak, memurların, tatillerde ikamet ettikleri il hudutlarını terk etmeleri durumunda amirlerinden izin almaları uygulamasına son verilecek.

BERAAT EDEN MEMURLARA İYİ HABER

Ayrıca görevleri nedeniyle haklarında kamu davası açılıp beraat eden devlet memurlarının, avukatlarına ödedikleri vekalet ücretleri ile davaya ilişkin yaptıkları diğer harcamalar müracaat tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenecek.

İL DIŞINDA ÖĞRENCİSİ OLANA ATAMADA ÖNCELİK

Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanan genelge taslağında da şu düzenlemeler yer alıyor:

-Görev mahalli dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan memurun, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkanı yoksa bu yerde memurun çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya, hizmetine ihtiyaç bulunması ve o bölgeye atanabilme konusunda gerekli nitelikleri taşıyor olması şartıyla öncelikle atanması sağlanacak.

-Hizmet gerekleri, personel ve kadro planlaması ile liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde kurumların görevde yükselme yönetmelikleri kapsamına giren kadrolara atama ihtiyacının doğması halinde gereken en kısa sürede görevde yükselme mahiyetinde atama prosedürü uygulanacak.

-Kurumlarca hizmetin yürütülmesinde verimliliği artırma amacına dönük olarak hizmet içi eğitimler düzenlenecek, ihtiyaç bulunması halinde bu konuda kurumun bulunduğu hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalarla işbirliği içinde çalışmalarda bulunulacak.

-Engelli kamu çalışanlarının çalışma şartları iyileştirilecek.

-Yürütülen soruşturma ve yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda memur hakkındaki şikayet ve ihbarın sabit görülmemesi durumunda, memurun garaz, soyut hakaret veya uydurma bir suç maksadıyla maruz kaldığı isnat ve iftiralara karşı korunması için kamu davası açılması konusunda, yetkili amirlere yüklenen sorumluluğun yerine getirilmesinde titizlik gösterilecek.

-Personele yaptırılan ve ücretle karşılanmayan her 8 saatlik fazla çalışma için bir gün izin verilmesine titizlikle uyulacak.

-399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin yıllık izinlerini yıl içinde kullanmaları sağlanacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN BECAYİŞ TALEBİ

Ayrıca Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, Devlet Memurları Kanunu'nun 4/b maddesi kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personele ilişkin Devlet Personel Başkanlığınca, ''eş durumu nedeniyle yer değiştirme, askerlik dönüşü göreve başlama ve en az 1 yıl çalışmış olmaları kaydıyla karşılıklı yer değiştirme hakkı verilmesi'' talepleriyle ilgili mevzuat değişikliği çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yazıda, ''Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun''la ilgili bakanlıktan değerlendirme talep edildi.