HABER / POLİTİKA

Meclis'in çalışma takvimi belli oldu!

TBMM'nin temmuz ayı çalışma takvimi açıklandı. Meclis bu süre zarfında cuma günleri de çalışma yürütecek.

Meclisin temmuz ayı çalışma takvimi belli oldu. TBMM Genel Kurulu, yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin tasarı, Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı ve bazı uluslararası anlaşmalara ilişkin tasarılar için mesai yapacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin, Meclisin temmuz ayı boyunca çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Buna göre, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı gündemin ön sırasına alındı. Her iki tasarı da "temel kanun" olarak görüşülecek.

Aşağıdaki uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin tasarılar da ön sıraya alındı:

- Türkiye ile KKTC Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşmaya Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

- Türkiye ile Karadağ Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

- Türkiye ile Karadağ Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

- Türkiye ile Karadağ Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

- Türkiye ile Karadağ Arasında Geri Kabul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

- Türkiye ile Karadağ Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

- Türkiye ile Karadağ Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

- Türkiye ile Karadağ Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.

CUMA GÜNLERİ DE ÇALIŞILACAK

Genel Kurul, haftalık çalışma günlerinin dışında, 15-22-29 Temmuz cuma günleri de saat 14.00'de toplanarak gündemdeki tasarı ve teklifleri görüşecek.

Görüşmeler saat 24.00'e kadar bitmezse günlük programların tamamlanmasına kadar çalışılacak.

Önerinin görüşmelerinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'nin, İçtüzüğe aykırı şekilde, sayısal üstünlüğünü de kullanarak, yasaları görüşmek üzere Meclis Genel Kurulu'na bir istikamet çizdiğini savundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti'nin, İçtüzüğü keyfi, şahsi ve dayatmacı bir anlayışla ele alarak Genel Kurul'da görüşmeleri gerçekleştirmek istediğini ileri sürdü.

Akçay, "Siz iktidar partisi olarak kendi önerdiğiniz bu çalışma takvimine uyacak mısınız? Genel Kurul'da toplantı ve karar yeter sayısını rahatlıkla hazır bulundurabilecek misiniz?" sorularını yöneltti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İçtüzüğün, 1876 yılından bu yana revize edilerek kullanılan bir İçtüzük olduğunu dile getirdi, bu konuda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu kaydederek, "Bu İçtüzüğün behemehal yapılması gerekir." dedi.

Genel Kurul'da ayrıca, MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın istifası ile boşalan TBMM İdare Amirliğine MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal seçildi.

Yorumlar