BIST 4.874
DOLAR 18,63
EURO 19,41
ALTIN 1.051,84
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

KPSS başvuru formu doldurma 2016 örnek tablo

KPSS başvuru formu nasıl doldurulur sorusunun yanıtı memur adayları tarafından merak ediliyor. 2016 KPSS başvuru formu doldurma bilgilere ve KPSS başvuru formu doldurma örneğine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Abone ol

2016 KPSS başvurusu yapacak adaylar KPSS başvuru formu doldurma işleminden dikkatli olmak zorunda.

KPSS BAŞVURU YAPMA EKRANI 2016 ÖSYM AİS

Yanlış yada eksik bilgi ile doldurulan KPSS başvuru formları sınav sonucunuzun yada başvurunuzun iptaline neden olabilir.

Peki KPSS başvuru formu nasıl doldurulur? KPSS başvuru formu nereden alınır? KPSS başvuru formu ne tür kalemle doldurulur? 

KPSS başvuru formu doldurma bilgilere ve KPSS başvuru formu doldurma örneği internethaber.com'da.

2016 KPSS BAŞVURU FORMU ORJİNAL BOYUTLARIYLA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM KPSS BAŞVURU FORMU DOLDURMA AÇIKLAMASI 2016

ÖSYM KPSS 2016 Başvuru Kılavuzu'nda KPSS başvuru form nedir nasıl doldurulur sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Aday Başvuru Formundaki alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar kullanılarak aşağıda verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine geçilmelidir. Aday Başvuru Formu, başvuru işleminin kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılanlar okunaklı olmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır. Aday Başvuru
Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından aday sorumludur. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır. ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapılabildiğinden ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişimle ilgili alanların mutlaka güncel ve doğru bilgileri içermesi gerekmektedir.

1. T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır.
b) T.C. Kimlik Numarası edinmiş olup, uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklu adaylar ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan
Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Pembe/Mavi Kart sahipleri) bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır.
c) Daha önceden Y.U. Numarası bulunan adaylar T.C. Kimlik Numarası alanında Y.U. numaralarını kullanacaklardır. T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruğu olmayan adaylar
bu alana, T.C. Kimlik Numarası alanında kullanacakları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS) almış oldukları “9” ile başlayan, 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarasını (yabancı kimlik numarası)
yazacaklardır. Bu adayların kişisel bilgileri MERNİS’ten ÖSYM kayıtlarına yansıtılacaktır. MERNİS’ten Y.U. Numarası edinmemiş adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden Y.U. numarası edinme formunu doldurarak onaylayacaklar ve böylece bir “Belge Kodu”
edineceklerdir. Bu formun bir dökümü ve geçerli kimlik belgeleri ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine başvurarak ücreti karşılığı Y.U. numaralarını edineceklerdir. Başvuru süresince KKTC hariç yurt dışında bulunan adaylardan MERNİS’te Y.U. numarası bulunmayanlar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden Y.U. numarası edinme formunu doldurarak edindikleri “Belge Kodu” ile ÖSYM Çağrı Merkezinden Y.U. numaralarını alacaklardır.
2. ADI
3. SOYADI
4. BABA ADI
5. ANNE ADI
6. DOĞUM TARİHİ
7. CİNSİYETİ
8. DOĞUM YERİ
9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE
10. UYRUĞU
Bu alanda;
a) T.C. uyruklular T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.
b) Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.
c) Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Pembe/Mavi Kart sahipleri/Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar) “Pembe/Mavi Kartlı” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
d) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklular “KKTC” seçeneğini işaretleyeceklerdir. Uyruğundan biri T.C. olan KKTC uyruklular “T.C.” seçeneğini işaretlemelidir. KKTC uyruklu adaylar ilgili alana KKTC Kimlik Numaralarını da yazacaklardır.
e) Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 sayılı Kanunun kapsamında bulunanlar “2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
f) Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler “Yabancı Uyruklular” seçeneğini işaretleyeceklerdir. Birden fazla uyruğu olan adaylar, bu alanda birden çok seçeneği işaretleyebileceklerdir ancak, diğer uyruk bilgilerinin sisteme işlenebilmesi için değişikliğe esas belgelerini dilekçe ekinde Merkezimize göndermelidir. Uyruk bilgileri T.C. vatandaşı, Mavi Kartlı, 9 ile başlayan KKTC ve/veya Yabancı Uyruklu adaylar için sistem tarafından otomatik olarak işaretli olarak gelir ve aday veya başvuru
merkezi görevlisi tarafından değiştirilemez. Adaylar uyruk bilgilerindeki değişiklik taleplerini doğrudan ÖSYM'ye iletmelidir.

11. YAZIŞMA ADRESİ
KKTC dâhil Türkiye dışında oturan adaylar, bu alana ülke adı dâhil tüm adres bilgilerini yazacaklar, ADRES İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.
12. EV/İŞ TELEFON NO
CEP TELEFON NO
13. E-POSTA ADRESİ
11., 12. ve 13. bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgilerinizi yazınız. Merkezimizin sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını unutmayınız. ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme
yapıldığından, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından güncel tutulması zorunludur.
14. LİSANS EĞİTİM BİLGİSİ
Adaylar, mezun olacakları/oldukları üniversitenin adını ve kodunu Tablo-3’ten, lisans programının adını ve kodunu Tablo-4’ten bulacaklar ve ilgili alanlara yazacaklardır. Mezun durumda olan adayların mezuniyet tarihi, not sistemi ile diploma notu/puanı alanlarına ilgili bilgilerini yazacaklar; mezun durumda olmayan adaylar mezuniyet tarihi, not sistemi ile diploma notu/puanı alanını boş bırakacaklardır. Mezun durumda olan adayların mezuniyet tarihi bilgisinin sisteme girilmesi zorunludur. Not sistemi ile diploma notu/puanı alanlarına bilgi girişi zorunlu değildir.
Adaylar, birden fazla lisans eğitim bilgisinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıdını sağlayabileceklerdir.

KPSS başvuru formu nasıl doldurulur 2016 ÖĞRENİM DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİ
Danıştay 12.Daire Başkanlığının 27/06/2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararı gereğince; Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına dahil adayların ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara (Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri gibi kadrolara) başvurmak istedikleri takdirde, adaylar alt öğrenim düzey(ler)indeki (ortaöğretim, önlisans) mezuniyetlerini de ÖSYM Aday İşlemleri
Sistemine kayıdını sağlayabilecekler ve KPSS tercih işlemlerinde en üst öğrenim düzeyinden KPSS’ye girerek elde etmiş oldukları puanları ile alt öğrenim düzey(ler)indeki kadrolara başvuru yapabileceklerdir. Danıştay 12.Daire Başkanlığının kararı gereğince adaylar, ortaöğretim ve varsa ön
lisans bilgilerinin sisteme kaydını, B grubu kadrolara tercih süresi içinde ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yaptırabileceklerdir.

SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ

Adaylar bu alanlara kendi adres ilini ve adres iline yakın sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden birini yazabileceklerdir. Bunun dışında bir tercihte bulunulamaz. Başvuru yaptıktan sonra sınav merkezi tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar bu değişikliği
başvuru süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamaz. ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek
olarak yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların, sınava başvurusunu
tamamladığı tarih de dikkate alınarak (sınava son başvuru gününde başvuran adaylardan başlamak üzere) belirlenecek bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda
adayın sınava gireceği yeri saptama yetkisi Merkezimize aittir. ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine atayabilir. ÖSYM, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden adres bilgilerini kontrol etme hakkını saklı tutar. Yanlış beyanda bulunan adaylar ÖSYM tarafından belirlenecek sınav merkezlerine atanabilecektir. Sınava girmek istediği merkezi yazmayan adaylar, ÖSYM tarafından herhangi bir sınav merkezine atanacaklardır. Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilemez. Başvuran
aday sayısının 1000'den az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapıp yapmama hakkında ÖSYM Başkanlığı tarafından başvurular tamamlandıktan sonra karar verilecektir.

15. SINAV MERKEZİ TERCİHİ 1
16. SINAV MERKEZİ TERCİHİ 2

KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ SINAV MERKEZLERİ:

KPSS sınav merkezleri ve kodları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Sınav merkezi tercihleri alanlarına adayın adresinde yer alan merkez veya bu merkezlere yakın olarak Merkezimiz tarafından belirlenen sınav merkezlerinden biri yazılacaktır. Bu alanlara sadece sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden biri yazılabilir.

kpss 2016 sınav merkezi tercih kodları tam listesi

KPSS ALAN BİLGİSİ/ÖABT/DHBT SINAV MERKEZLERİ:

29 Mayıs 2016 tarihinde sabah ve öğleden sonra iki oturumda yapılacak KPSS ALAN BİLGİSİ sınavları ile 24 Temmuz 2016 tarihinde yapılacak ÖABT ve 6 Kasım 2016 tarihinde yapılacak DHBT sınav merkezleri aşağıda yer almaktadır:
010 ADANA
062 ANKARA/ÇANKAYA
070 ANTALYA
160 BURSA
210 DİYARBAKIR
250 ERZURUM
260 ESKİŞEHİR
270 GAZİANTEP
341 İSTANBUL 1 (Kadıköy, Maltepe, Ataşehir)
343 İSTANBUL 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)
352 İZMİR/KUZEY (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
380 KAYSERİ
420 KONYA
440 MALATYA
550 SAMSUN
580 SİVAS
610 TRABZON
650 VAN

Adaylar, bu alana kendi adres ilini yazacaktır. Adres ilinde sınav yapılmayan adaylar, bu alana sadece sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden birini yazabileceklerdir. Bunun dışında bir
tercihte bulunulamaz.

17. KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV MERKEZİ TERCİHİ
29 Mayıs 2016 tarihinde sabah ve öğleden sonra iki oturumda yapılacak

KPSS ALAN BİLGİSİ sınavlarına katılacak adaylar bu alanı işaretleyeceklerdir.
18. ÖABT SINAV ALANI ADI VE KODU
ÖABT’ye katılacak adaylar, bu alanda sınava katılacakları alanı ve kodunu yazacaklardır. Sınava başvuru süresi bittikten sonra ÖABT alanını değiştirmek isteyen adaylar, bu değişikliği 8-13 Haziran 2016 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.
Bu tarihten sonra değişiklik yapılamaz.
1) Türkçe
2) İlköğretim Matematik
3) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
4) Sosyal Bilgiler
5) Türk Dili ve Edebiyatı
6) Tarih
7) Coğrafya
8) Matematik (Lise)
9) Fizik
10) Kimya
11) Biyoloji
12) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
13) Yabancı Dil (Almanca)
14) Yabancı Dil (İngilizce)
15) Rehber Öğretmen
16) Sınıf Öğretmenliği
17) Okul Öncesi Öğretmenliği

19. ÖABT SINAV MERKEZİ TERCİHİ

Sınava başvuru süresi bittikten sonra ÖABT sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar, bu değişikliği 8-13 Haziran 2016 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden
yapabileceklerdir.  Bu tarihten sonra değişiklik yapılamaz.

20. SINAVA DENKLİK PUANI İÇİN KATILMA DURUMU

Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca, yurt dışından almış olduğu diplomasının denkliği için KPSS Eğitim Bilimleri sınavına katılması gereken adaylar bu alanı işaretleyeceklerdir. Bu amacı taşımayan adaylar, bu alanı boş bırakacaklardır. Bu alanda işaretleme yapan adaylara “Denklik” puanı hesaplanacak, bu alanda işaretleme yapmayan adaylara “Denklik” puanı hesaplanmayacaktır.

21. MEZUN OLDUĞU ÜLKE ADI VE KODU

SINAVA DENKLİK PUANI İÇİN KATILMA DURUMU alanında işaretleme yapan adaylar, bu alana mezun olunan ülke adı ve kodunu Tablo-5’den bularak yazacaklardır.

22. BİR KAMU KURUMUNDA ÇALIŞMA DURUMU
Bir kamu kurumunda çalışanlar aşağıdaki seçeneklerden kendilerine uygun olanı işaretleyeceklerdir. Diğer adaylar boş bırakacaklardır.
Adaylar, başvuru süresi içinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bu bilgilerinde düzeltme/değişiklik yapabileceklerdir. Bu bilgilerde düzeltme/değişiklik yapılması amacıyla Merkezimize gönderilen dilekçeler/belgeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
1) Bir kamu kurumunda memur olarak çalışıyorum.
2) Bir kamu kurumunda sözleşmeli kamu personeli olarak çalışıyorum.
3) Bir kamu kurumunda işçi olarak çalışıyorum.
11
23. PUAN HESAPLAMASINDA KULLANILACAK YABANCI DİL BİLGİSİ
Birden fazla dilde YDS puanı edinmiş olan adayların en yüksek YDS puanı, YDS ağırlığının olduğu KPSS puanı hesaplamalarında değerlendirmeye alınır. Bu adaylardan diğer dildeki YDS puanının
hesaplamaya katılmasını isteyenlerin bu isteklerini bu alanda belirtmeleri gerekmektedir. Başvurudan sonra bu bilgilerinde değişiklik olan adayların ise kullanılmasını istedikleri YDS puanını sınavdan
önce Merkezimize dilekçe ile iletmeleri gerekmektedir.
24. OTURUM BİLGİLERİ
Aday Başvuru Formunun bu alanına sınavın hangi oturumuna girileceği işaretlenecektir. Tüm adaylar, 22 Mayıs 2016 tarihi Sabah oturumuna girmek ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini cevaplamak zorundadırlar Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenler, sınavın 22 Mayıs 2016 tarihi Öğleden Sonra oturumuna ve alanlarına bağlı olarak da 24 Temmuz 2016 tarihinde yapılacak. ÖABT’ye katılacaklardır.
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen lisans mezunları 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak KPSS Sabah oturumu ile birlikte 6 Kasım 2016 tarihinde yapılacak Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine de (DHBT) katılmak zorundadır. Adayların 29 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Sabah ve Öğleden Sonra oturumlarına girmeleri isteğe
bağlıdır. Adaylar, 22 Mayıs 2016 tarihi Sabah oturumu (Genel Yetenek ve Genel Kültür) dışındaki oturumlardan hangilerine katılacaklarını bu alanda belirteceklerdir. Adaylar işaretledikleri oturumlara göre bina ve salonlara atanacaklarından sınava girilecek oturum mutlaka işaretlenmeli, girilmeyecek oturumlar boş bırakılmalıdır. Adayların, sınavın hangi oturumuna gireceklerine karar vermeden önce bu kılavuzu dikkatle incelemeleri ve sınavın hangi oturumuna girmelerinin gerekli olduğunu belirlemeleri yararlarına olacaktır.
2016-KPSS başvuru işlemini gerçekleştiren adaylar, daha sonra oturum değişikliği veya oturum yükseltme işlemlerini, basvuru süresi içerisinde ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilirler. Sınav ücreti yatırıldıktan sonra yine başvuru süresi içerisinde ais.osym.gov.tr internet adresinden
oturum değişikliği veya oturum yükseltme işlemlerini yapabilirler. Sınav ücreti yatırıldıktan sonra yapılan oturum yükseltme işlemleri için gerekli olan sınav ücreti farkı süresi içinde yatırılmalıdır. Aksi durumda adayın son yaptığı güncelleme işlemine göre Başvuru Kayıt Bilgisinde ödenmedi olarak görülen oturum bilgisi iptal edilecektir.
25. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ İSTEĞİ
Bu alanı işaretleyen adaylara Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş için geçici şifre üretilecektir. Bu işlem için adaydan herhangi bir ücret alınmayacaktır. Bu şifrenin en kısa sürede ÖSYM’nin internet
adresinden değiştirilmesi gerekmektedir.
26. ADAYIN İMZASI