HABER /  POLİTİKA

İçtüzük teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Anayasa değişikliğine uyum sağlanması amacıyla TBMM içtüzüğünde değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacı taşıyan TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Teklife göre, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, atandıkları tarihten sonra yapılan ilk birleşimde and içecekler. Başkanlık Divanının üye sayısı Başkan hariç tutularak belirlenecek. Danışma Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya görevlendireceği başkanvekili başkanlığında siyasi parti grup başkanları veya başkanvekillerinden kurulacak.

Başkanlık Divanının teklifi üzerine Genel Kurulca işaret oyuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının sayıları ve adları değiştirilebilecek.
Buna göre TBMM Komisyonları şunlardan oluşacak:

- Anayasa
- Adalet
- Milli Savunma
- İçişleri
- Dışişleri
- Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm
- Çevre
- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
- Tarım, Orman ve Köyişleri
- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji
- Dilekçe
- Bütçe
- Kamu İktisadi Teşebbüsleri
- İnsan Haklarını İnceleme
- Avrupa Birliği Uyum
- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
- Güvenlik ve İstihbarat

Anayasa, İçtüzük ve kanunlarla belirlenenler hariç olmak üzere, komisyonların her birinin üye sayısı, Başkanlık Divanının teklifi üzerine Genel Kurulca işaret oyuyla belirlenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
O polis memuru açığa alındı! Perde kavgasında...
Böyle duyurdu: Bu bir başlangıçtı, devamı gelecek!
İnsanlık dışı uygulama: Bu halde bulundular!
Nilgün Bodur kimdir? Twitter'da konusu alay oldu
Netflix'ten sansür açıklaması geldi
Aleyna Tilki başını kapatınca Sefa Doğanay fena dalga geçti
Yorumlar 2 yorum