YAZARLAR

Halis niyetimiz rızayı ilahidir!

Enerji üzerindeki siber saldırılar Bakan Berat Albayrak’ ın enerji de uyuyan devi uyandırmaya başlamasından başka bir şey değildir…

Osman DİYADİNo.diyadin@hotmail.com

Üstat Necip Fazıl şu güzel sözü  son noktadır....

“Ya Allah'a baş eğer hiç kimseye eğmez sin, ya daherkese baş eğer hiçbir şeye değmezsin”

İşte karar vereceğimiz tabloyu bu söz en iyi şekildeanlatıyor..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne diyor?

"Bugün Türkiye yeni bir istiklal mücadelesi içindedir.Bu mücadeleyi kazanırsak, 2023 hedeflerimize de ulaşacağız.Kaybedersek, 100 yıl önce başarılamayan bir Sevr tezgâhı, yenidenönümüze getirilecek.’

Sevgili okurlar dört koldan saldırı altında olan Türkiye birbaşka kurtuluş savaşı veriyor…

İçeride artan terör saldırılarının nedeni ‘Oturoturduğun yerde’ uyarısıdır..

O nedenle  Türkiye’ nin Ortadoğu’da oynanan büyük oyunamüdahalesinin, Fırat Kalkan Operasyonunda var olmasının TürkiyeCumhuriyetinin vatanı ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ile direkilgili olduğunu görmeyip ’Bizim ne işimiz varSuriye’de’ demek devletin milli politikasınaihanettir…

Küresel güçlerin maşası olmaktır..

Çünkü  bu süreç  Misak-i Milli mücadelesidir..

Türkiye’ yi dizleri üzerine çöktürmek  ülke topraklarındaistedikleri gibi ameliyat yapmam isteyenlerin  milletiradesinin dimdik ayakta durması sonucu  kullandıkları terör örgütlerinin saldırıları ile bir yere varamayacaklarınıanlamalarının ardından büyük bir şaşkınlıkla  saldırıboyutlarını genişlettikleri görülmektedir...

Bakın son günlerde enerji kaynakları (elektrik) üzerineyapılan siber saldırılar bunun açık belgesi olmuştur.

Konumuzda bu..

Buda bir üst akıl oyunudur!..
Bugün enerji alanında hiç olmamış şekilde dev adımlar atılması,artık ‘Yüzde yüz milli’ bir devlet politikasıuygulanması küresel güçleri  daha da rahatsız etmiştir...
Nasıl etmesin ki!..

                                                 ***
Bakın..

Türkiye enerjideki çalışmalarıyla sessiz bir devrimgerçekleştirdi. 2002'de 31 bin megavat kurulu gücü olan Türkiye,bunu 2,5 kat artırarak 80 bin megavata çıkarmışdurumda!
Bu müthiş bir sıçrayış…

Arkası gelecektir…
Bunu hazmetmeleri zor tabi ki!
Bir anda ortaya çıkan siber saldırı bir gözdağıdır…

Gezi, 17/25 kumpası,15 Temmuz darbe girişimi, artanterör olayları, dolar oyunu sonrası  enerjiye sibersaldırılar Türkiye üzerindeki hain halkalar zincirinin son versiyonudur!..
Özellikle elektrik üretim ve iletim hatlarımızı kontrol edensistemlere yönelik çok sayıda sızma girişimi tespit edilipengellenmesi ve bu girişimlerin Türkiye’ nin ulusal elektrikşebekesine büyük bir sabotaj hazırlığı olması artık sözün bittiğiyerdir…
Tablo nettir..
Türkiye’ nin ekonomik bağımsızlığını ortaya koyabilmesiiçin olmazsa olmaz olan ulusal enerji politikalarını yenilemeyedevam etmesi, güçlendirmesi, yeraltı zenginliklerini artık bağımsızbir şekilde ortaya çıkarmaya başlaması Türkiye Cumhuriyetitarihinde sessiz bir milattır…

Bir enerji uyanışıdır..
Türkiye’nin enerji politikalarının kaderi bir bakan ile 90 derecedeğişmiştir.
Türkiye’nin hedeflediği 2023 vizyonu için  enerjipolitikasının ve yeraltı zenginliklerinin ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilen, nasıl büyük bir servet üzerinde oturduğumuzainanıp bakanlığını harekete geçiren genç, idealist  2023vizyonuna sahip bir bakan  gerçeği ortadadır..
O bakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı BeratAlbayrak..

                                          ***
Tablo nettir..

Küresel güçlerin Türkiye’ nin enerji politikaları üzerinesaldırmasının nedeninin Bakan Albayrak’ ın enerji alanında uyuyandevi uyandırmaya başlamasından başka bir şey değildir…
Dünyada bütün  uluslararası mücadelenin  enerjikaynakları üzerine olduğunu düşünürsek 2023 Türkiye’sinin yolharitasında Bakan Albayrak kilit adam rolü oynadığını söylemek zorolmayacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Siz yeterli miktarda ve düşükmaliyetli elektrik enerjisi üretemiyorsanız, zaten diğerhedeflerinize ulaşmanız mümkün değildir” sözü Albayrak için sözde değil özde yol haritası oldu...

Yani Reis’inin izinde bir adam o!..
İşte küresel güçlerin dört koldan Türkiye’ye saldırdığı bu dönemiçerisinde yeni bir oyun olarak ortaya koydurdukları sibersaldırıların nedeni  Türkiye’ nin bu noktada başarısağlamasını engellemek bakanın önüne çıkabilmektir..

Çünkü..
Şöyle bir baktığımız zaman cari açığın yarısını tek başınaenerji ithalatımızın oluşturduğunu ve cari açığımızı iyiceaşağılara çekemezsek, ekonomide işimizin çok zor olacağını ask akıliyi bilmektedir.
O nedenle büyümeyi yakalamak zorunda olan Türkiye gerçeğinde enerjipolitikalarımız  olmazsa olmaz noktasında kilit roloynuyor.…
Albayrak aldığı sorumluluğu çok iyi bilerek sessiz ve derindendersini çok iyi çalışan bir bakan profili çizmeye devamediyor..

                                             ***
Örneğin Çorlu’dan Şırnak’a kadar devasa bir damar kömürle doluolduğunu tespit ettirip   kömür kaynaklarını da etkin birşekilde kullanabildiğimiz takdirde cari açığın büyük ölçüde kapacağına inanıyor..
2020'ye kadar özel sektör eliyle 18 milyar TL, devlet eliyle 12milyar TL toplam 30 milyar TL'yi aşan bir yatırımla elektriktemodernleşme, iyileştirme için adımlar atıyor..

Güneş enerjisinden hidroelektriğe toplam 5 milyar dolarlıkyatırımla Türkiye'nin büyümesine güç katan bir bakanlık inşaediyor
MTA’ya son talimatı ise küresel güçlerin neden harekete geçtiğinide anlatıyor.
Ne diyor;
“Engel tanımayacağız. Bu ülkenin çok zengin yeraltıkaynakları var. Nerede ne varsa bulup mutlakaçıkaracağız..”
İşte bu kadar..

                                          ***
Ne yapıyor?
Türkiye'nin her 5 kilometresinden toprak, dere ve bitkiörneği alınarak hangi maden açısından zengin olduğunun belirlenmesiiçin de kararlılık gösteriyor.
Gökyüzünden görüntüleme ile jeofizik röntgeni çekilerek tüm madenve yeraltı zenginliği araştırmaları ile veri deposu oluşturulmasınıda istiyor.
Bütün bölgelerde yeraltı zenginliklerinin ortayaçıkarılması için sondaj altyapısı, jeofizik ve jeokimyaharitalarını çıkarıyor. 

Yani Bakan Albayrak durmuyor..

Çıtayı öyle yüksek bir noktaya koydu ki;
Türkiye'de sondaj çalışması oranları yüzde 20'lerde veortalama 300 metre derinlikte iken, 2019'a kadar bu yüzde 60'larave en az 700 metreye taşınacak..

Müthiş bir hamle…

Ve…

Yazımızı noktalarken Bakan Albayrak’ın bu yıl elektrik vedoğalgaza zam yapılmayacağını açıklaması  bu zor süreçtemillet ve devlet dayanışmasını  sarsılmaz bir şekildebelgeliyordu..

Son söz şudur..

Bakan Albayrak tıpkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ınhafızasından çıkmayan  Yavuz’un şu anlamlı sözü ile milletehizmete devam ediyor.

Ne diyor Yavuz;
“Biz bunca meşakkate alkış uğruna katlanmadık, halisniyetimiz rızayı ilahidir.”

Üstatın yazımın başındaki sözündeki karar o nedenle bellidir..

‘Allah’tan başka kimseye boyun eğmeyecek bir devlet, birmillet ’

Allah yar ve yardımcımız olsun..

Yorumlar5 yorum