YAZARLAR

Emeklilik için vergi indirimi yazısı nasıl alınır?

Emeklinin ve iş verenin sorunlarını masaya yatıran Sosyal Güvenlik Denetmeni ve memurhaber.com yazarı Bünyamin Esen merak edilenleri cevaplıyor.

Okurumuz M. KESEROĞLU soruyor: “15.08.1996 tarihinde sigortalı oldum. 1974 doğumluyum. % 51 özürlü raporu aldım. Vergi indiriminden faydalanma yazısını da geçen yıl aldım. 3845 günüm var bugün itibariyle. Hizmet dökümümü gönderiyorum. Ne zaman emekli olabilirim?”

Sayın okurumuz, 15.08.1996 tarihli sigorta girişinize göre kademeli özürlü emeklilik şartlarına tabisiniz. % 51 özürlülük oranınız üçüncü derece indirimden faydalanmanızı sağlıyor.
Buna göre 17 yıl sigortalılık süresi ve 3920 prim ödeme gün sayısı ile erken emekli olabileceksiniz. Yaş şartınız bulunmuyor.

Gününüz hemen hemen dolmuş, sadece üç ay prim ödeyip işten ayrılmanız halinde 15.05.2013 tarihinde yaşa tabi olmaksızın emeklilik dilekçesi verebilirsiniz.
Vergi indirimi yazısı almamış olsaydınız özürlü şartlarıyla emekli olmak için işinizden ayrılmadan önce almanız gerekecekti.

Sıkça sorulan bir soru olduğu için vergi indirim yazısını, nasıl alındığını ve ne işe yaradığını açıklayalım.

Vergi İndirimi (Sakatlık İndirimi) Nedir?

Engelliler için vergi indirimi gelir vergi mevzuatımızda düzenlenmiş pozitif ayrımcılık niteliğindeki özel bir düzenlemedir. Kanunda “Sakatlık İndirimi” olarak geçen özürlülere yönelik gelir vergisi indirimi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. Maddesinde düzenlemiştir.
Bu haktan;
İşçi veya memur olarak çalışanlar veya bunların bakmakla mükellef engelli yakını olanlar,
Serbest meslek erbabı olan veya bakmakla mükellef engelli yakını olanlar,
Basit usulde vergilendirilen tüccar, esnaf, zanaatkâr ve benzeri gelir vergisi mükellefi kişiler yararlanabilmektedir.

Vergi İndirimi Yazısı Nasıl Alınır?

İndirimden yararlanmak isteyen gelir vergisi mükelleflerinin nüfus cüzdanı örneği ve işyerinden çalıştığına dair belge ile birlikte çalıştıkları ilin defterdarlığına veya ilçelerde vergi dairesi müdürlüğü veya mal müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Vergi dairesi başvuru sahibini en yakın sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye sevk edecektir.

Sağlık Kurulu 28.04.1981 tarih ve 17324 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun hazırlanan raporu, ilgili vergi dairesine gönderecektir. Sağlık Kurulu Raporları, Maliye Bakanlığı bünyesindeki Merkez Sağlık Kurulu, yetkili hastane tarafından verilmiş olan Sağlık Kurulu Raporu’nu yeniden değerlendirir ve kararını bir rapor olarak bildirir.

Merkez Sağlık Kurulu raporu kişinin hastaneden aldığı rapordaki oranı azaltabilmekte yahut arttırabilmektedir. Raporda kişinin vergi indirimine hak kazanıp kazanmadığı, kazanmış ise de sakatlık derecesine göre alacağı vergi indirimi dilimi belirtilir. Bu karar kişinin çalıştığı kurum, kuruluş veya işyerine yazıyla bildirilecektir.

Kim Ne Kadar İndirimden Faydalanır?

Özürlünün Merkez Sağlık Kurulunca tespit edilen çalışma gücü kayıp oranının,
En az% 80'ini kaybetmiş bulunan kişiler birinci derece,
En az % 60'ını kaybetmiş bulunan kişiler ikinci derece,
En az % 40'ını kaybetmiş bulunan kişiler üçüncü derece sakat sayılmaktadır.
Gelir vergisi indirimi engel derecesine göre, her yıl bütçe yasasında belirlenen miktarlarda yapılmaktadır. Hizmet erbabı (SSK’lı) olanlara 2012 yılında uygulanacak indirim miktarları şunlardır:
1- Derece engelliler için 770 TL
2- Derece engelliler için 380 TL
3- Derece engelliler için 180 TL
Bu tutarlar gelir vergisinin hesabında ücretlerinden indirilecektir. İndirimden faydalanan kişinin evli ve çocuklu olmasına göre gelir vergisi indirim tutarları değişmektedir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Gelir vergisi indiriminden yararlanacak kişiler, Merkez Sağlık Kurulu’nun yazısının bir örneğini mutlaka çalıştıkları işyerinden almalıdır. Başka bir deyişle vergi indirimi yazısı bir işyerinde çalışırken alınmalıdır.
İl veya ilçe sınırları dışında başka bir işyerinde çalışılmaya başlanılması halinde, Merkez Sağlık Kurulu kararının bir örneğini yeni işyerinin bulunduğu defterdarlık, vergi dairesi müdürlüğü veya mal müdürlüğüne vermek gerekmektedir. Gelir vergisi mükellefleri bu şekilde indirimden yararlanmayı sürdürebilir.

Vergi indirimine hak kazanıldığına ilişkin Merkez Sağlık Kurulu kararının emeklilik aşamasında özürlü şartlarıyla emekli olabilmek için ibraz edilmesi zorunludur. Sakatlık indirim yazısıın alınmamış olması halinde sigortalı normal emeklilik koşullarına tabi olacak, özürlü emeklilik koşullarından yararlanamayacaktır.

Sorularınız için:
http://www.twitter.com/bunyaminesen
http://www.bunyaminesen.com

Emeklilik tarihini hesaplatmak isteyen okurlarımızın T.C. kimlik numarası, SSK sigorta sicil numarası, Bağ-Kur numarası, ay-gün-yıl olarak doğum tarihi, askerlik yaptığı ve terhis olduğu tarihleri, askerlik süresini, er olarak yada yedek subay olarak yaptığını, ilk işe giriş tarihi (ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlanılan tarih), hizmet dökümü, doğum borçlanması için çocukların doğum tarihlerini, özürlü ise özürlülük rapor oranını, vergi indirimi yazısı alıp almadığı bilgilerinin tümünü eksiksiz göndermeleri gerekmektedir. Tarihlerin ay, yıl ve gün şeklinde gönderilmesi gerekir.

Yorumlar