BIST 4.581
DOLAR 19,99
EURO 21,59
ALTIN 1.250,41
HABER /  GÜNCEL

Diyanet'ten uyarı bu isimleri koymayın!

Diyanet İşleri Başkanlığı Allah'ın isimlerinin çocuklara verilmemesi gerektiğine hükmetti İşte çocuklara konulmaması gereken Esma-i Hüsna denilen Allah'ın 99 ismi...

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Allah'ın isimlerinin çocuklara verilmemesi gerektiği konusunda aileleri uyardı. Türkiye'de Esma-ül Hüsna'da yer alan pek çok isim sıklıkla çocuklara veriliyor. Peki o isimler hangileri?

Diyanet İşleri 'Allah'a has isimler çocuklara verilmemelidir. Şayet çocuklara ilahî isimler verilecekse başına, 'kul' anlamına gelen 'abd' kelimesi eklenmelidir' açıklaması yaptı.

Türkiye'de İslam'a uygun olduğu düşüncesiyle Esma- ül Hüsna'dan sıkça kullanılan isimler arasında şunlar bulunuyor;

Celil
Rezzak
Latif
Hamid
bebek.20150223164015.jpg
Macid
Gani
Baki
Bedi
Hadi
Nur
Kadir
Veli
Metin
Samed
Vahid
Rauf
Reşid
Gaffar

ESMA-İ HÜSNA NE DEMEK ESMA-İ HÜSNA'NIN ANLAMI NEDİR?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Dini Soruları Cevaplandırma Platformu, bir vatandaşın, 'Esmâ-ül Hüsnâ' ne demektir?' sorusuna cevaben ismin çoğulu olan esmâ kelimesi ile 'en güzel' anlamındaki hüsnâ kelimesinin oluşturduğu bir sıfat tamlaması olan esmâ-i Hüsnâ'nın 'en güzel isimler' anlamında yüce Allah'ın bütün isimleri için kullanılan bir terim olduğunu açıkladı ve bu soruyla ilintili olarak bir uyarıda bulundu.

ÇOCUKLARA ALLAH'IN İSİMLERİ KONABİLİR Mİ?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Dini Soruları Cevaplandırma Platformu, bir vatandaşın, "Çocuklara Allah'ın isimleri konabilir mi?" sorusunu da cevaplandırdı. Kurul cevabında, "Bir anne-babanın çocuğuna karşı görevlerinden birisi ona güzel isim vermektir. Nitekim Hz. Peygamber (sas), bir hadisinde insanların kıyamet günü isimleri ile çağırılacağını belirterek, 'Çocuklarınıza güzel isim koyunuz.' buyurmuştur. Çocuklara Allah'ın isimlerini vermeye gelince, hemen belirtmek gerekir ki Allah'a has isimler çocuklara verilmemelidir. Şayet çocuklara ilahî isimler verilecekse başına, 'kul' anlamına gelen 'abd' kelimesi eklenmelidir. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdulkadir, Abdüllatif gibi." ifadelerine yer verildi.

esma-ul-husna-.jpg

"EN GÜZEL İSİMLER ALLAH'A MAHSUSTUR"

Kurul açıklamasında, "Kur'an-ı Kerim'de, 'Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır. En güzel isimler O'na mahsustur. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O galiptir, hikmet sahibidir.' meâlindeki âyetlerde de ifade edildiği gibi en güzel isimler Allah'a mahsustur. Çünkü bütün kemal ve yetkinliklerin sahibi O'dur. O'nun isimleri en yüce ve mutlak üstünlük ifade eden kutsal kavramlardır. Allah'ın isimlerine esmâ-i ilâhiyye de denilir. Allah Teâlâ'nın Kur'an'da ve sahih hadislerde geçen pek çok ismi vardır. Kul bu isimleri öğrenerek Allah'ı tanır, O'nu sever ve gerçek kul olur. Kur'an'da 'En güzel isimler Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin.' buyrularak, esmâ-i hüsnâ ile dua ve niyazda bulunulması emredilmiştir. Esmâ-i hüsnânın birden fazla olması, işaret ettiği zâtın birden çok olmasını gerektirmez, bütün isimler o tek zâta delâlet ederler: 'De ki: İster Allah deyin, ister Rahmân deyin, hangisini deseniz olur." denildi.

"ALLAH'IN İSİM VE SIFATLARI 99 İSİMDEN İBARET DEĞİLDİR"

Konuyla ilgili birçok hadisin de olduğunun belirtildiği açıklamada "Hz. Peygamber (sas) bir hadislerinde, yüce Allah'ın 99 isminden söz ederek bu isimleri sayan ve ezberleyen kimselerin Cennet'e gireceğini haber vermiştir. Hadislerde geçen 'saymak' (ihsâ) ve 'ezberlemek' (hıfz) ile maksat Allah'ı güzel isimleriyle tanımak ve O'na iman, ibadet ve itaat etmektir. Allah'ın isim ve sıfatları 99 isimden ibaret değildir. Allah'ın âyet ve hadislerde geçen başka isimleri de vardır. Hadiste 99 sayısının zikredilmesi, sınırlama anlamına değil, bu isimlerin Allah'ın en meşhur isimleri olması sebebiyledir" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE ESMA-ÜL HÜSNA DENİLEN ALLAH'IN 99 İSMİ

1. Allah O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır.
2. er-Rahman Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden (Dünyada).
3. er-Rahim Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden (Ahirette).
4. el-Melik Mülkün sahibi,mülk ve saltanatı devamlı olan.
5. el-Kuddüs Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
6. el-Selam Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.
7. el-Mü'min Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya
koyan,kullarına yaptığı vadinde sadık.
8. el-Müheymin Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.
9. el-Aziz İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.
10. el-Cabbar Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.
11. el-Mütekebbir Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.
12. el-Halik Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan
var eden büyüklükte eşi olmayan.
13. el-Bari Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.
14. el-Musavvir Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.
15. el-Gaffar Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı.
16. el-Kahhar Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim.
17. el-Vahhab Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.
18. el-Rezzak Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
19. el-Fettah Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
20. el-Alim Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.
21. el-Kabıt Dilediğine darlık veren,sıkan,daraltan.
22. el-Basit Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
23. el-Hafıd Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.
24. el-Rafi Yukarı kaldıran,yükselten,dereceleri yükselten.
25. el-Muiz İzzet veren, aziz kılan.
26. el-Müzil Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
27. el-Semi Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.
28. el-Basir Her şeyi gören.
29. el-Hakem Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.
30. el-Adl Son derece adaletli olan.
31. el-Latif En ince işlerin bütün inceliklerini bilen,lütuf ve ihsan sahibi olan.
32. el-Habir Her şeyi iç yüzünden,gizli tarafından haberdar olan.
33. el-Halim Yumuşak davranan, hilmi çok olan.
34. el-Azim Pek azametli olan, yüce.
35. el-Gafur Çok bağışlayan, magfireti çok.
36. el-Şekur Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.
37. el-Aliyy Çok yüce.
38. el-Kebir Pek büyük.
39. el-Hafız Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afat ve beladan koruyan.
40. el-Mukit Bilen,tayin eden. Her yaratılmışın rızkını veren.
41. el-Hasib Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen
Mahlukatına kafi olan.
42. el-Celil Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.
43. el-Kerim Çok ikram edici.
44. el-Rakib Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.
45. el-Mucib Kendine yalvaranların isteklerini veren,duaları kabul eden.
46. el-Vasi Lütfu bol olan.
47. el-Hakim Emirleri,kelamı ve bütün işleri hikmetli,hikmet sahibi olan.
48. el-Vedud İyi kullarını seven,rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.
49. el-Mecid Şanı, şerefi çok üstün olan.
50. el-Bais Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.
51. el-Şehid Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
52. el-Hakk Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.
53. el-Vekil Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.
54. el-Kaviyy Pek kuvvetli.
55. el-Metin Pek güçlü.
56. el-Veliyy Seçkin kullarının dostu.
57. el-Hamid Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.
58. el-Muhsin Namütanahi de olsa, bir bir her şeyin sayısını bilen.
59. el-Mubdi Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.
60. el-Muid Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
61. el-Muhyi İhya eden, dirilten,can bağışlayan, sağlık veren.
62. el-Mümit Canlı, bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren.
63. el-Hayy Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.
64. el-Kayyum Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan.
65. el-Vacid İstediğini, istediği vakit bulan.
66. el-Macid Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol.
67. el-Vahid Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde ortağı ve benzeri olmayan.
68. el-Samed Her şey Ona muhtaç, fakat O hiç bir şeye muhtaç değil.
69. el-Kadir İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.
70. el-Mukdedir Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
71. el-Mukaddim İstediğini öne getiren, öne alan.
72. el-Muahhir İstediğini geri koyan,arkaya bırakan.
73. el-Evvel Her şeyden önce var olan.
74. el-Ahir Her şey helak olduktan sonra geri kalan.
75. el-Zahir Varlığı sayısız delillerle açık olan.
76. el-Batın Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan.
77. el-Vali Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden.
78. el-Müteali Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan.
79. el-Berr Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
80. el-Tevvab Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.
81. el-Muntekım Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren.
82. el-Afüvv Affeden, mağfiret eden.
83. el-Rauf Merhamet edici. Pek şefkatli.
84. Malik'ül-Mülk Mülkün ebedi ezeli sahibi.
85. Zülcelali ve'l-İkram Hem azamet sahibi, hem fazlı kerem sahibi.
86. el-Muksit Hükmünde ve işlerinde adaletli olan.
87. el-Cami İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.
88. el-Ganiyy Çok zengin,hiç bir şeye muhtaç olmayan.
89. el-Mugni Dilediğine zenginlik veren müstağni kılan.
90. el-Mani Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.
91. el-Darr Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.
92. el-Nafi Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.
93. el-Nur Alemleri nurlandıran, dilediğine nur eden, nur olan.
94. el-Hadi Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.
95. el-Bedi Örneksiz, misalsiz, acaip ve hayret verici alemler yaratan.
96. el-Baki Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.
97. el-Varis Varlığı devam eden,servetlerin hakiki sahibi.
98. el-Raşit Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.
99. es-Sabur Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan.