BIST 1.153
DOLAR 8,20
EURO 9,66
ALTIN 502,72
YAZARLAR

Bu SGK affını sakın kaçırmayın!

ERZURUM’dan okurumuz Emin Terzi soruyor: “Bünyamin bey, SGK’ya epey bir borcumuz var. Şirketim krizden dolayı sıkıntılar yaşadı. Şimdi bu borçları nasıl affa sokacağız? Ayrıntılı açıklar mısınız?”

ERZURUM’dan okurumuz Emin Terzi soruyor: “Bünyamin bey, SGK’ya epey bir borcumuz var. Şirketim krizden dolayı sıkıntılar yaşadı. Şimdi bu borçları nasıl affa sokacağız? Ayrıntılı açıklar mısınız?”

Sayın okurum, halen devam eden bir SGK affı var… Halk arasında af olarak bilinen yapılandırmaya başvurular devam ediyor…

Af kapsamında SGK’ya olan prim borçlarının faizi siliniyor, geri kalan tutar peşin veya düşük faizle taksitle ödenebiliyor…

Buna ilave olarak da SGK’nın kestiği idari para cezalarının da önemli bir kısmı siliniyor…

Milyonlarca işvereni ve GSS’liyi ilgilendiren bu yapılandırma için son tarih yaklaşıyor…

SGK borçlarına kısmi af ve yapılandırma hakkından nasıl yararlanacaksınız, son başvuru tarihi ne zaman? Ayrıntılı açıklayalım…

HANGİ BORÇLAR AF KAPSAMINDA?

Gelir testine girmiş olsun yada olmasın, bireylerin SGK’ya olan genel sağlık sigortası GSS borçları son Af Kanunu kapsamında…

Peki, GSS prim borcu dışında hangi SGK alacaklarına af geliyor?

İster SSK’lı ister BağKur’lu isterse de memurlar için tahakkuk etmiş olsun ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
Daha evvel çıkmış olan ve halen ödenmemiş isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, asılları yeni af kanununun kapsamında.

30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bugünden önce SGK’ca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilen asgari işçilik ödemeleri ve cezaları de af kapsamında…

Tüm bu borçların yüksek ceza ve zamları silinecek, asılları peşin veya taksitle ödenebiliyor…

YÜKSEK FAİZLER SİLİNECEK!

Tüm bu SGK borçlarına ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden itibaren enflasyon kadar güncelleme uygulanarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zamları gibi ferilerinden vazgeçilecek.

Daha açık bir ifade ile borçların hiçbirinin aslı affedilmiyor… Asıl borçları enflasyon oranında güncellenerek ödemek zorunlu!

Affedilen kısım faizleri, cezaları…

Ayrıca getirilen taksitle ödeme seçenekleri ile ödemelerin kolaylaştırılması söz konusu…

İDARİ PARA CEZALARINDA AZALACAK

Af Yasası ile 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup kesinleştiği halde halen ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si yani yarısı affediliyor.

Geriye kalan yarısı içinse ödeme sürelerinden itibaren bugüne kadar geçen süre için diğer borçlarda olduğu gibi Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanarak güncelleniyor.

Dahası idari para cezalarına daha önce uygulanmış gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının da tamamının tahsilinden vazgeçiliyor.

Tüm bu SGK borçlarına ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden itibaren enflasyon kadar güncelleme uygulanarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zamları gibi ferilerinden vazgeçilecek.

Diyelim ki size kesilen idari para cezasını zaten ödemiştiniz ama geriye faizi ve zammı kaldı. Bu gibi asıl ceza borcu ödenmiş ama aslı ödenmiş fer’i alacakları duran borçların yüzde %40’ının ödenmesi halinde geriye kalan yüzde 60’ı affedilecek…

Yani asılları ödenmiş ama faizi ve cezası kalmış borçların da yüzde 60’ı silinecek…

AFFA BAŞVURUDA SON GÜN 31 EKİM

Yapılandırma kapsamındaki SGK borçlarını yapılandırmak isteyen borçluların, Ekim ayının sonuna (yani 31 Ekim 2016 tarihine) kadar SGK’ya başvurmaları gerekiyor…

Borcunuzu ister peşin öder kapatırsınız, isterseniz de 18 eşit taksitte (düşük faizle) yapılandırır, taksitle ödersiniz.

Başvurduktan sonra SGK size borç ödeme planınızı postacı ile iadeli taahhütlü olarak gönderecek.

Borcun tamamını veya taksidi seçtiyseniz ilk taksidi yılbaşına kadar ödemeniz gerekiyor…

GELİR TESTİNE BAŞVURU YILBAŞINA KADAR!

Öncelikle GSS borçları ile ilgili düzenlemeleri açıklayalım…

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanların yeni Af Kanunu kapsamında olduklarının özellikle altını çizelim.

2012 yılından beri hiç Gelir Testine girmemiş olanlara 31 Aralık 2016 tarihine kadar yani yılbaşı gecesine kadar dört ay süre verildi…

Dört ay içinde gelir testi için Kaymakamlıklara gider ise, Gelir Testinin sonucu geriye dönük etkili olacak, borçlarınızın azalması veya tamamen ortadan kalkması mümkün olacak…

Çıkan yeni GSS borcunu 12 eşit taksitle ödemeniz halinde de borcunuza ceza, zam uygulanmayacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 OCAK!

GSS borcu olan (yani gelir testine girmiş ama borcu biriken) kişilerin aftan yararlanmak için 31 Ocak 2017 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Bu şekilde yapılacak başvuru sonrası ise, ilk taksiti veya peşin ödenmesinin istenmesi halinde prim borcunun tamamını 28 Şubat 2017 tarihine kadar ödemeleri gerekiyor…

Af Yasası yayımlandığı için artık başvurma süresi başladı. Yani hemen SGK’ya gidip borç yapılandırma dilekçesi verebilirsiniz. SGK dilekçenizi genelge çıktıktan sonra işleme alacak ve size borcunuzu iade taahhütlü olarak PTT ile bildirecek…

---

Kıssadan Hisse

“Siz erteleyebilirsiniz ama zaman ertelemez.”

— Benjamin Franklin

---

Sorularınız için:

www.twitter.com/bunyaminesen

www.facebook.com/bunyaminesen.yazilar

Yazarın önceki yazıları için:

Yazarın yazı arşivi için:

http://www.inter/bunyamin-esen-1081z.htm

Yorumlar