YAZARLAR

Bir çürük ipliğe hülyâ dizmeyin!..

R.Tayyip Erdoğan sadece R.Tayyip Erdoğan değil. Tıpkı Abdülhamit'in sadece Abdülhamit olmadığı gibi..Son pişmanlık fayda etmediği gibi..

Osman DİYADİNo.diyadin@hotmail.com

Onu devirmek için her yolu deneyenlerin tükenmeyenhırslarının arkasındaki güçleri bilmeyen yok!

Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasındaki güçkim?

‘SENİ ABDÜLHAMİT’İN YALNIZLIĞINA TERKETMEYECEĞİZ’ diyerek daha gür bir sesle haykırmaya başlayanmillet…

Çünkü Türk milleti uyandı…

Artık tarihinde nelerin olup bittiğini çok iyihatırlıyor…

İşte yükselen o söz, bir uyanışın simgesi…

Son yıllarda artan Abdülhamit sevgisi iştebundandır!

Abdülhamit’in yalnız bırakılıp tahtan indirilmesinin dersolduğu gerçeğini millet daha iyi anlamıştır…

Keza Menderes’in yalnızlık içerisinde idam edilişininnedenlerini bugün millet daha iyi gördüğü için Menderes herzamankinden daha gür bir sesle hayırla yad edilmektedir…

‘Sözde Meşrutiyeti’ korumak adınaErmeni’si, Rum’u, Sırp’ı, Yahudi’sini alarak Selanik’ten İstanbul’abaşlatılan yürüyüş karşısında yalnız bırakılan Sultan Abdülhamit’intahtan indirilişi çok şey alıp götürmüştür..

Koca Osmanlı’nın sonu oldu!..

Aslında kaybeden Abdülhamit değil bu büyük milletoldu!..

Son pişmanlık fayda etmedi…

Abdülhamit'in tahtan indirilirken yalnız bırakılması,sonrasında büyük pişmanlık yaşanmasına neden oldu...

Öyle ki!

1918’de vefat ettikten sonra onu divan yolundakitürbesine defnederken “Bizi bırakıp nereye gidiyorsun UluHakan?” diyerek ağıt yakanlara şahit olundu…

Kendisine karşı en çirkin ve şiddetli muhalefeti göstermişbulunanlar bile, zamanla ve arkasından hislerini pişmanlık sözleriile ortaya koydular…

II. Abdülhamit’e en şiddetli eleştirileri getirenİttihatçıların önemli isimlerinden Rıza Tevfik’in pişmanlığınıortaya koyduğu şu mısralar tarihe not olarakdüştü

Bakın ne diyordu…

İyi okuyun…

*

Nerdesin şevketlim, Sultan HamidHan?
Feryâdım varır mıbârigâhına?
Ölüm uykusundan bir lâhza uyan,
Şu nankör milletin bak günahına.

Târihler ismini andığı zaman,
Sana hak verecek, ey koca Sultan;
Bizdik utanmadan iftira atan,
Asrın en siyâsîPadişâhına.

“Pâdişah hem zâlim, hem deli”dedik,

İhtilâle kıyam etmeli dedik;

Şeytan ne dediyse, biz “beli”dedik;
Çalıştık fitnenin intibahına. 

Dîvâne sen değil, meğerbizmişiz,
Bir çürük ipliğe hülyâdizmişiz.
Sade deli değil,edepsizmişiz.
Tükürdük atalar kıblegâhına.'

Sözün bittiği cümleler değil mi?

Duygulanmamak mümkün mü?

O gün son pişmanlık fayda etmiyordu tabi ki!

Ama tarihi bir ders yaşanıyordu...

İşte o gün yaşananlar bugünler için dersoluyor.. 

*

O nedenle!

Bugün milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a‘Seni Abdülhamit’in yalnızlığına terk etmeyeceğiz’diye haykırışı, tarihten ders almanın belgesi değil denedir?

Çünkü son pişmanlığın hiçbir fayda etmediğinigörüyor…

Abdülhamit’in tahtan indirilmesi ile kocaOsmanlı’nın nasıl çöktüğünü, Cumhuriyet döneminde Adnan Menderes’inbütün ülkenin gözü önünde idam edilmesinin Türkiye’yi nasıl gerigötürdüğünü millet şimdi daha iyi görüyor…

Yani Türkiye sadece gelişip büyümüyor…

Millet aydınlanma dönemi de yaşıyor…

İşte bu yüzden bugün  Cumhurbaşkanı Erdoğan’a'SENİ ABDÜLHAMİT’İN YALNIZLIĞINABIRAKMAYACAĞIZ’diyen millet var...

24 Haziran işte budur!..

Bırakın ülkemiz içeresindeki  Erdogğan düşmanlığıyapanları bir kenara  küresel güçlerin  her birinin RecepTayyip Erdoğan düşmanlığı yapmasının ‘Ne zamangidecek’ diye beklemesi  24 Haziran seçimlerininTürkiye’nin bekası, istikbali ve bağımsızlığı içinde önemliolduğunu göstermiyor mu?

Bir düşünün CHP ile SP’yi bile Recep TayyipErdoğan’ı devirmek için  bir araya getirip ittifak yaptıranodaklar var.

*

O nedenle oyun yine büyük…

Hedef Recep Tayyip Erdoğan değil Türkiye’dir..

Bazıları ‘Recep Tayyip Erdoğan’dan önce Türkiye’ninbu kadar düşmanı yoktu’ diye eleştiri getiriyorya…

İşte asıl mesele de  bu ya!..

Çünkü Recep Tayyip Erdoğan’dan önce o düşmanlar Türkiye’yiistedikleri gibi kullanıyor, istedikleriniyaptırıyorlardı…

Yani düşmanlıklarına gerek yoktu!

O nedenle Recep Tayyip Erdoğan’ın yalnız bırakılması, Türkiye’nin yalnız bırakılması demek olacaktır…

Son pişmanlığın fayda getirmediğini Abdülhamit ile yaşadı bumillet...

Yalnız bırakılıp tahtan indirilişinden sonra döneminNadimlerinden biri olan Süleyman Nazif’in şu hislerini hiçunutmayalım…

‘Kaç zamandır gelmemişken yâdabiz;
İşte geldik Sen’den istimdadabiz;
Hasret olduk eski istibdadabiz!..’

Batı ve ABD’nin parolası şudur;

‘Erdoğan düşerse  Türkiye düşer'Abdülhamit düşünce  Osmanlı'nın düşmesi gibi...

O nedenle Recep Tayyip Erdoğan’ın sadece RecepTayyip Erdoğan olmadığını  artık iyi görmekgerekir…

Gördük yaşadık!..

Recep Tayyip Erdoğan demek;

Ülkesinin bekası,ülkesinin gelişmesi, ülkesinin kendiayakları üzerinde durması,ülkesinin Allah'tan başka kimseninkarşısında  eğmemesi ülkesinin mazlumların gür sesi olmasıdemek!..

Hangisi olmadı!..

Elinizi vicdanınıza koyun.

Hayal denilenler bir,bir gerçek olmadı mı?

Erbakan hocanın hayallerini öğrencisi Erdoğgngerçekleştirmiyor mu?

‘Bu ülkenin geleceği bir lidere mi bağlı?’diyenler var ya!

Evet!

Bir lider; bir millet  için çok şeydemektir!

Tarih boyunca  hep yaşadık gördük!..

Yaşananları görüyoruz !..

Derim ki;

'MİLLETİN ADAMI ' varken;

BİR ÇÜRÜK İPLİĞE HÜLYA DİZMEYİN!