YAZARLAR

Bahçeli Anodulu Bozkurt'ları ile helalleşmeli!

Ülkücü tabanda Bahçeli tartışması yaşanırken bir Anadolu Bozkurt'undan çarpıcı sözler geldi..

Osman DİYADİNo.diyadin@hotmail.com

Türkiye Cumhuriyeti 2019’da tarihinin en önemli kırılmaseçimlerini yapacak.

Bir tarafta yerel, bir tarafta genel diğer tarafta ise sonderece önemli olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içinCumhurbaşkanlığı seçimleri…
Türk siyaseti yeni bir şekil alacak..
Görülmemiş bir kutuplaşma başladı bile…
Seçimlere Batı’nın ve ABD’nin bu kez sessiz ve derinden değil,açıktan müdahale edeceğini söylemekte zor olmayacak…
Cepheler belli;
Bir tarafta AK Parti ile MHP…
Diğer tarafta CHP, HDP ve Akşener’in partisi…
Kılıçlar çekildi bile!..
Baksanıza ilk Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener!..
Kim ne derse desin;
2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaderi, Bahçeli’ninizleyeceği politikaya ve ülkücü hareketi diri tutmasına bağlıolacaktır diye düşünüyorum…
Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı işbirliği MHPtabanında tartışılsa da, bazı analizler ve yorumlar son dereceçarpıcı oluyor..
İşte onlardan biri de MHP’nin Trabzon’da uzun yıllar başarı ileil başkanlığını yapan, ülkücü hareketin önemli bir parçası olmuş,son dönemde ise küstürülmüş Muhammet Öztürk…
Gerçek bir Anadolu Bozkurt u olan ve bir süredir kenardabekleyen Öztürk, Genel Başkan Bahçeli’nin Anadolu Bozkurtlarınıküstürdüğünü, MHP’ye yeniden ivme kazandırmak için bu kişilerlehelalleşmesi gerektiğini söylüyor.

Gelin dinleyelim bir Anadolu Bozkurt'unun çarpıcısözlerini;
ANADOLU BOZKURTLARI İLEKUCAKLAŞMALI
“Sayın Bahçeli üzülerek söylemek gerekirse 20 yıldır yanındakiçakallar yüzünden MHP’nin gerçek sahibi olan Anadolu Bozkurtlarınıdışlayıp küstürdü. Köşeleri ne oldukları belli olan bu çakallaraverirsen, bugün güçsüz olduğunu gördükleri an seni böyle terkederler. Sayın Bahçeli’nin AK Parti ile yaptığı işbirliğindendolayı değil ama Anadolu Bozkurtlarına karşı takındığı tavır vedışlama nedeniyle vicdani sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Onedenle MHP’nin de geleceği için yeniden Anadolu Bozkurtları ilehelalleşmek zorundadır.”BAHÇELİ-

BAHÇELİ-ERDOĞAN İŞBİRLİĞİDOĞRU

Öztürk MHP ile yollarını ayıranların aksine Bahçeli’ninreferandum öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı işbirliğininTürkiye Cumhuriyeti’nin bekası için son derece önemli ve doğruolduğunu düşünüyor.
Peki neler söylüyor:
“Sayın Bahçeli’nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hem içeridenhem de dışarıdan bulunduğu şartlar gereği AK Parti ile ortayakoyduğu ortak akıl son derece yerinde olmuştur ve eleştirmekinsafsızlık olur. Bahçeli’yi parti içindeki tutumu nedeniyleeleştirmekte ne kadar haklıysak, Türkiye Cumhuriyeti’nin istikbaliiçin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak akılda buluşarak izlediğipolitikalar ve ortaya koyduğu yolun doğru olduğunu düşünüyorum.Türkiye’nin makas değiştirmeye zorunlu olduğu bu dönemde iç ve dışmihraklara karşı bu mücadele ancak halkı harekete geçirecek güçlübir liderle olurdu. O lider de gerçek olan şu ki millette önemlibir karşılığı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Erdoğanve Bahçeli’nin milli politikalar üzerinde birleşmesi Türkiye içinkader noktası olmuştur. AK Parti’nin o çok eleştirdiğimiz gayrimilli politikalarından geri dönmesine ve her ülkücünün istediğimilli politikalar ortaya koymasına Sayın Bahçeli vesile olmuştur. Onedenle Erdoğan ve Bahçeli doğru yoldadır. Bugün kim ne derse desinTürkiye bütün politikalarını milli çizgiye taşımıştır. O nedenlehem Erdoğan hem de Bahçeli’ye hem içeriden hem dışarıdan saldırıyapılmaktadır.”

BU BİRLİĞİ DEVLET İSTEDİ

Peki Erdoğan-Bahçeli ittifakı nasıl bir anda ortayaçıktı?
İşte çarpıcı cevap:
“Görülmüştür ki Türkiye’nin geçtiği devletin de bekasınıilgilendiren kritik süreçte bir üst irade devreye girmiştir. O üstirade de devletin kendisidir. Erdoğan ve Bahçeli devletin sesinidinlemiştir. Bugün izlenen yol son derece doğrudur. Bu yoldatoplumda önemli bir karşılığı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ınbağımsız bir dış politika izlemesi ve terörle mücadelede artık ödünvermemesi büyük bir şanstır. Bugün Türkiye kendi milli tankını,silahını, uçağını yapmaktadır. Bugün Türkiye hayal ettiğimizprojeleri hayata geçirmektedir. Bugün Türkiye dünyanın gözünebaktığı ülke konumundadır. Çünkü ses getirmektedir.”

ÜLKÜCÜ NE İSTEDİ DE OLMADI?

AK Parti’nin MHP’nin milli politikalarını ortak akıl olarakbenimseyip icraat yaptığını da belirten Öztürk, bakın nelersöylüyor:
“Ülkücü hareket ne diyordu. Çözüm süreci bitirilmeli. Terörlemücadele devam etmeli. TBMM’deki bölücü zihniyetler için adli süreçbaşlatılmalı. Anayasa’nın kırmızı çizgilerine dokunulmamalı. Tekdevlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan ülküsü vazgeçilmezolmalıdır. Peki ne oldu? Recep Tayyip Erdoğan bunların hangisindenödün verdi? Hepsi hayata geçirildi. Erdoğan her ülkücününbeklediği, istediği hamleyi yapmıştır. MHP ile AK Parti’nin bugünmilli politikaları örtüşmüştür. Bahçeli devletin bekası içinreferandumdaki destek kararı ile belki de Erdoğan’ı HDP ile yapmayazorunlu kalacağı işbirliğinden kurtarıp yüzde yüz milli çizgiyetaşımıştır. Bu da Türkiye Cumhuriyeti üzerinde oynanan bütünoyunları bozmuştur. O nedenle Sayın Bahçeli’nin CumhurbaşkanıErdoğan ile yaptığı ittifak ne kadar doğru ise, parti içerisindekisıkıntıları çözememesi, bugüne kadar çakallara yol veripülküdaşlarımızı kenara itmesi o kadar yanlış olmuştur. Bu yanlıştanmutlaka dönmelidir.”

ÜLKÜCÜNÜN YERİ MHP’DİR

Meral Akşener’in kurduğu parti MHP’yi ne kadar etkiler, Türksiyasetine ağırlığını koyar mı şeklindeki sorumuza ise Öztürk yineçarpıcı sözlerle cevap verdi.
Bakın neler söyledi:

Meral Akşener’in partisi, Sayın Bahçeli Anadolu Bozkurtlarıile yüzleşip helalleştiği takdirde sadece MHP’nin tozunu alacaktır.Gerçek ülkücünün adresi MHP’dir. Bakın Başbuğumuz AlparslanTürkeş’in unutulmaz sözleri var. O dönemde ANAP ve Doğru YolPartisi'nde kendisine ülkücü diyenleri eleştirirken ne diyordu."Ülkücülük kimsenin tekelinde olmaz diyorlar. Halt etmişler. Ülkücüve Ülkücülük Milliyetçi Hareket Partisi'nde olur. MilliyetçiHareket Partisi'nde olmayan ülkücü değildir."

Öztürk’ün son sözü nokta atış;
“ Bahçeli nereye koşuyor diyor ya. Söyleyeyim. SayınGenel Başkan Devletin bekası noktasında siyaseten kesinlikle doğruyolda koşuyor. Ama partisini derleyip toparlama açısından yanlışistikamette. O nedenle Anadolu bozkurtları ile helalleşmek zorunda.Devletin bekası için güçlü bir MHP olmazsaolmazdır”
***
İşte bir Anadolu Bozkurt’u olan Muhammet Öztürk işte böylesineçarpıcı mesajlar veriyor.Bu mesajların takdiri hiç kuşkusuzülküdaşlarında olumlu ya da olumsuz karşılık bulacaktır…

Yorumlar10 yorum