HABER /  GÜNCEL

Avusturyalı Bakan elinde öyle bir hediyeyle geldi ki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile görüşüyor. Görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için büyük bir adım olarak nitelendiriliyor. Avusturya bakanı Türkiye'ye elinde tarihi bir hediyeyle geldi.

 Avusturyalı Bakan elinde öyle bir hediyeyle geldi ki

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl Çavuşoğlu'yla yapacağı görüşmeye Avusturya devlet belgeleri arasında bulunan tarihsel bir armağanla geldi.

300 yıl önce, 21 Temmuz 1718’de iki yıllık bir savaşın ardından, Doğu Sırbistan’ın Pasarofça kasabasında, Avusturya İmparatoru VI. Karl ve Osmanlı Padişahı III. Ahmed arasında bir barış antlaşması imzalanmıştı. Avusturyalı siyasal gözlemciler, Latince olarak sunulan antlaşma metninin girişindeki sözlerin, geçmişte silahlarla yapılan bir savaşı, bugünkü gibi, “yeni bir başlangıç” yani dostluk ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi için iki tarafça gösterilen çabanın ifadeleri olarak okunabileceğine dikkat çektiler:

“İki yıl önce, Avusturya İmparatoru ile en yüce ve en kudretli Hükümdar ve Padişah Sultan Ahmed Han arasında yaşanan talihsizlik sonucu tebaayı büyük zarar, sıkıntı ve ticari kayba uğratan yeni anlaşmazlıklar yüzünden sulh ve mütarekeye sekte vurulmasıyla husul bulan kanlı ve yıkıcı bir savaşın ardından, tanrının hikmeti ile iki imparatorluk, amansız yüreklerin yeniden uzlaşması, bu kadar çok kan dökülmesinden sakınılması, esenliğin teşviki ve tebaanın en iyi şekilde gözetimi için hayırlı kararlar almıştır.”

O ANLAŞMA NEYDİ: Pasarofça Barış Antlaşması ile Avusturya İmparatorluğu, büyük toprak kazanımları sağlamış ve böylelikle tarihindeki en geniş topraklara sahip olmuştu. Ancak Avusturya’nın bu zaferi kısa sürmüş, Pasarofça Barış Antlaşması ile kazanılmış olan topraklar, 1739 yılında yeniden Osmanlı İmparatorluğu’na devredilmişti.

OSMANLI BELGESİYLE GELDİ

Pasarofça Barış Antlaşması’na ilaveten, İmparator VI. Karl ve Padişah III. Ahmed arasında, ilk kez ayrı bir ticaret antlaşması da imzalandı. Belge, 27 Temmuz 1718’de imzalanan Pasarofça Ticaret Antlaşması’ndaki Osmanlı tasdikinin ilk satırlarını gösteriyor. Avusturya Devlet Arşivi’nden gelen bu göz alıcı belge, Arap harfleriyle Osmanlı Türkçesiyle kaleme alınmış.

BELGENİN ÜST KISMINDA TUĞRA YER ALIYOR

Belgenin en üst kısmında yer alan ve Sultan’ın tuğra olarak adlandırılan kaligrafik nişanında, “Şah Ahmed bin Mehmed Han (Mehmed Hanoğlu Ahmed Şah)” ve Arapça olarak, kalıp bir söz olan “el-muzaffer daima (daima muzaffer)” yazıyor. Antlaşma taraflarına ait topraklardaki tüccarların engelsiz bir şekilde seyahat edebilmeleri ve devlet görevlileri tarafından güvenli ve sorunsuz bir ticaretin sağlanması, söz konusu ticaret antlaşması ile karara bağlanmış olan konulardan biriydi.

Yorumlar 3 yorum