YAZARLAR

Avrupalılar içlerinde müslüman bir kültür istemiyor

Her ne kadar Türk milleti ve devleti Avrupa Birliği ülkelerine serbest dolaşım hakkı dolayısıyla ticari ilişkileri geliştirmek amaçlı girmek istesede, AB bizden "Zamanda Yolculuk makinasını" icat etmemizi istiyor...

İsmail GÜZELiguzel@nestech.net

Her ne kadar Türk milleti ve devleti AvrupaBirliği ülkelerine serbest dolaşım hakkı dolayısıyla ticariilişkileri geliştirmek amaçlı girmek istesede, AB bizden "ZamandaYolculuk makinasını" icat etmemizi istiyor...

Devam;

Bugünkü adıyla Avrupa Birliği, kurulduğu günkü adıylaAvrupa Ekonomik Topluluğu, 1957 yılında Avrupa'yı tek bir devlethaline getirmek için altı Avrupa Devleti tarafından "HristiyanBirliği" olarak dünyanın ruhani merkezi olan Roma'nın VatikanKilisesinde, Papa'nın huzurunda altı devlet başkanının dini birmerasimle imzaladıkları "Roma Anlaşması" diye meşhur olan "248"maddelik AB anayasası denebilecek anlaşmanın gerçekleşmesiylekuruldu...

Tanzimat'tan itibaren Avrupa emperyalizmi mali ve yayatırım sermayesi, okullar, teknoloji ve gayri müslimlervasıtasıyla Osmanlı İmparatorluğuna girmeye başlamış ve yirminciyüzyıl başlarında doruk noktasına ulaşmış...

Böylelikle Osmanlı Devleti Batı'nın kontrolünegeçmiştir. Emperyalizm, İmparatorlukta, ilk önce Batı'ya tabi olmadevrini, sonra devlet ve toplum yapısında yabancılaşma ve bozulmadevrini başlatmış. Osmanlı Devleti'nin Batıya boyun eğmesiözellikle yine Batı'nın borçlandırma ve kültür aşılaması yöntemininbir sonucu olmuş.

Bugün anlaşılan o ki, Türkiye'nin, Avrupa Birliğimacerası, Meşrutiyetle başlayan, Cumhuriyetle hız kazanan,Batılılaşma hareketinin bir deva

Avrupa'nın arzusu...

Avrupa Birliğinin bizden istediği; Türkiye'nin tarihiçinde ki azameti, dünyada ki yeri, fonksiyonunu ve misyonunutamamıyla bir kenara bırakması, Türkiye'nin ekonomik, siyasi,ticari ve kültürel menfaatlerinin gerektirdiği uzun vadeli birstratejinin, tamamı ile yok sayılarak, illede Türkiye'yi zorlabatıl Batı medeniyetinin bir parçası haline getirmek ve İslammedeniyetinden uzaklaştırılarak benliğini kaybettirme en büyükemperyalist oyundur.

Avrupalılar içlerinde müslüman bir kültür istemiyor;peki biz niye Katolik ya da Protestan kültürlerini isteyelim?

Türk milletinin genel dokusuna tarih ışığındabaktığımızda, Türk kültürünün yeri islam medeniyetindedir...

Gözümüzü sadece bize gösterilenlerle sınırladık...Avrupa deyince binbir gece masallarında ki cennet gibi bir dekorcanlanıyor kafalarda. Bizde ki toplumsal bunamışlığın sembol adıAvrupa...

Çağdaşlaşma, çağdaşçılık...

Şimdi Avrupa'nın böylesine farklı milletlerdenoluştuğunu hatırlatarak söylüyorum, AB, Avrupa kıtasında yer alanülkelerin, "biz birbirimize çok benziyoruz, biz aynı pınardan gelensuyu içiyoruz, o halde birleşelim" gerekçesiyle kurulmuş değil.Avrupa birliğinin oluşumunun ana kaynağı korkudur. Fransız'lar ileİngiliz'ler, Almanlar'ın tekrar güçlenmesi ve başlarına tekrar belakesilmesini önlemek için Avrupa Birliğini oluşturmayıdüşünmüşlerdir. Almanya ise tecritten kurtulmak, kendisini yenidençevresine kabul ettirmek gayesiyle bu işe girmiştir.

Geçtiğimiz aylarda Brexit'le AB'den çıkanİngilizlerin AB'ye girme amaçlarının başında kendi çıkarlarınıuygulatıp kabul ettirmekti. İngiltere, 1790'lardan itibaren kıtaAvrupa'sını İngilizleştirme çabası içindedir. Fransız İhtilalinigizlice finanse etmesinin arkasında yine aynı neden vardı.

AB'yi oluşturan her devletin çok ciddi gizliniyetleri var. Bizim niyetimiz gibi açık ve safiyane değil.

Emredersin sahip...

Günümüze kadar birliğin her isteğini yerine getirmişTürkiye'yi aralarında görmek istemeyen Avrupa, referandumdan dolayı"Evet"çilere çok kızgın...

Batılıların gözünde hiçbir zaman demokrat olmayanTürkiye, AB ekseninden kendi eksenine yönlendiği için, Avrupa'nıngözünde yine demokrat değil.

Avrupalı ülkeler Türk milletinin oyladığı referandumsonucunu hiçe saymak istemesine rağmen geçtiğimiz gün AP'de yapılanbir açıklamada sonuçlara saygı duyduklarını söyledi...Yersen...

"Biz, Türk halkının evet diyerek yerel ve milliyapılanmasına tamamen karşıyız" diyen ve 60 senedir Türk milleti vedevletini hiçe sayan Avrupa, hiçsizlikten sıkılan kendi göbeğinikendi kesmek isteyen Türkiye'nin ellerinden çıkıp gitmesine razıgelmiyor.

Kafa karışıklığı yaşayan Avrupa, hem ekonomik hem detoplumsal bunalımın iç içe geçtiği bir dönem yaşıyor. Her ne kadarbirliğin dinamo görevini üstlenen Almanya birliğin çökmemesi içinher türlü planı masaya koysada, çöküşünün önüne geçemeyeceğinikendi de çok net biliyor ve çöküşün yakın zamanlardaolacağınıda.

Neticede;

Türk devleti ve milleti her ne kadar kısa bir zamaniçinde zaman makinasını icat edemesede, günümüzün hasta kıtasıAvrupa'yı geçmişte olduğu gibi tek başına şah-mat yapacakkapasiteye ulaşmak üzere… Az sabır geliyoruz...

Yorumlar3 yorum