YAZARLAR

Arz-ı Mevud

Ülke topraklarını kan gölüne çeviren barbar ülkelerin siyasi aklını derinlemesine anlamak, devlet yönetimlerinin birincil öncelikleri arasındadır.

İsmail GÜZELiguzel@nestech.net

Ülke topraklarını kan gölüne çeviren barbar ülkelerin siyasi aklını derinlemesine anlamak, devlet yönetimlerinin birincil öncelikleri arasındadır.

Olayları doğru okuma gelecekte atılacak adımlar konusunda devletlere güçlü ipuçları verir.

Günümüz dünyasında olan biteni daha iyi anlamak için milletleri ve inançlarını iyi tahlil etmek gerekir.Bu tür analizler rekabet içinde bulunan ülkeler adına fayda sağlayacağı gibi siyasi hamlelerin de oluşmasında etkili rol oynar.

Ülke halklarına ve devlet yönetimlerine yön veren ve motive eden en önemli iki unsur tarih ve dindir.

"Ellerindeki kutsal kitabı alamazsak, Türkleri yenmemiz mümkün değil" diyen eski İngiliz devlet başkanı Wilson Churchill, tüm olan biteni özetlemişti.

Ortadoğu'da hiç bir olayın tesadüf olmadığı gibi en ince ayrıntısına kadar planlanmış olaylar silsilesi birbirini takip etmekte.

Bölgede istikrarsızlığı ayakta tutmak isteyen büyük güçler, geçmişte olduğu gibi bugünde kanlı siyasetine devam etmekte.

İspanya'da bir islam devleti olan Endülüs Emevi devleti yıkılırken, İspanya kralı Ferdinand’ın zulmüne uğrayan yahudileri Barbaros Hayrettin Paşa kurtarıp Osmanlı topraklarına taşıdı.Bugün özelikle İstanbul'da yaşayan yahudiler ecdadımızın İspanya zulmünden kurtardığı o yahudilerin torunlarıdır.

Bugün toplamda nüfuslarının yaklaşık 20 milyon olduğu bilinen yahudilerin en önemli vasıflarından biri dini diğeri para.

İsrail devleti güçlü yahudi lobisi ile batıyı, emperyalist güçlerde bölgede stratejik ortağı İsrail'i kendi çıkarları doğrultusunda kullanmakta.
Her iki tarafta coğrafyadaki kaos ve ölümlerden memnunlar.

Bölge ile ilgili herkesin kendi hayali var.

Kimi büyük Kürdistan kurma hayalinde, kimi Nil’li Fırat’lı büyük İsrail’i kurma, kimisi de zengin petrol kaynaklarına sahip olma arzusu içinde.Peşinde olmadıkları tek şey ise ölümlerin durmaması için ellerinden geleni yapmaları.

Ulusal güçlerin öncelikleri, bölgede onlarca yıldır oluşturdukları kaos ile coğrafyanın zengin petrol kaynaklarına sahip çıkmak.Aynı zamanda batılı devlet yönetimlerinde etki gücü yüksek olan yahudi lobileri ile de bölgede İsrail devletinin çıkarlarına uygun hareket etmek.

Özellikle batıdaki güçlü ve zengin yahudi lobisi sayesinde bölgede isteğini yapan ve hoyrat davranan İsrail devleti, tüm dünyadaki yahudilerin arzusunu gerçekleştirmek için bölgede büyük destekler almakta.

Yahudiler Nil’den Fırat’a kadar sınırlarını genişletme arzusunda ve bu onların en büyük hedeflerinden biri. İnançlarına göre bu topraklar yahudi milletine vaad edilmiş kutsal topraklardır.

Bu emellerini gerçekleştirmek için adım adım ilerlemekteler.Bu kadar geniş bir alana sahip olmak için, Nil ve Fırat arasında kendilerine rakip gördüğü bütün milletleri önce biz Türk'lerle daha sonra bölgede yaşayan diğer milletleri birbirine düşürerek hedeflerine kavuşma arzusundalar.

Bölgede böl parçala ve yönet taktiği ile hareket edilmekte. Büyük İsrail'e itaat edecek bir Kürt devleti oluşturulup bölgede cinayetlerini Kürt devleti üzerinden devam ettireceklerdir.

Yorumlar