YAZARLAR

Amerikan Reform'u

Silikon vadisinin temelleri 19.yüzyıl başlarında bölgede kurulmuş dünyanın en prestijli ve günümüzde halen marka bilinirliği bakımından en popüler üniversitelerinden biri olan stanford üniversitesiyle birlikte atılmış olup günümüzde de gündelik.....

İsmail GÜZELiguzel@nestech.net

Silikon vadisinin temelleri 19.yüzyıl başlarında bölgedekurulmuş dünyanın en prestijli ve günümüzde halen markabilinirliği bakımından en popüler üniversitelerinden biri olanStanford üniversitesiyle birlikte atılmış olup günümüzde degündelik hayatta kullandığımız yazılımlardan,yazıcılardandizüstü,masaüstü ve diğer teknolojik araç ve gereçlerinisim babaları olan dönemin ilk mezun öğrencileri tarafındankurulmuştu.

Stanford mezunları olan David Packard ve William Hewlett Kaliforniya eyaletinin Palo Alto şehrinde bir garajda ilkelektronik şirketlerini kurmuşlardı . Bu garaj daha sonra "Silikon Vadisi'nin doğduğu yer " olarak anılacaktı.Takipeden yıllarda da Stanford üniversitesi, Silikon Vadisinidünyanın en yenilikçi,üretken, yüksek teknoloji bölgelerinden birihaline getirmişti ve birçok şirketin oluşumunda,gelişmelerinde ve  üretmelerinde de büyükrol oynamıştı.

1970'lerin başında,İnternetin babası olarak bilinen profesörVinton Cerf ,birmeslektaşı ile birlikte bilgisayarlar arasındainternet iletişimi için standart halegelecek olan ,Geçiş Kontrol Protokolü,İnternetProtokollerini (TCP / IP) geliştirmiştir . 1980'liyıllarda ise John Cioffi veöğrencileri geleneksel telefon hatlarını kullanarak hızlıveri aktarımı gelişimineyol açan DSL teknolojisini bulmuşlardı. 1991yılında, fizikçi olan Paul Kunz,Dünyayı Çevreleyen Ağ’ın (WWW) bulucusuolan Tim Berners’ten etkilenerek , ABD'de ilkweb sunucusunu kurmuştur İnternet ,elbette Silikon Vadisi'nin hikaye merkezidir. Sergey Brin veLarry Page 1990'larda yüksek lisans öğrencileri ikenpöpüler link puanlama(page rank) algoritmasını geliştirip Google'ı ,internetin en popüler arama motoru ve dünyanın en etkilişirketlerinden biri haline getirmiş olup ilk adımıda Stanford'da atmışlardı.

Eski mezunlar Jerry Yang ve David Filo Yahoo’u kurmuşlardı,bunun yanı sıra Stanford’la güçlü bağları olan diğerefsanevi Silikon Vadisi şirketleri sisko sistemleri(CiscoSystems) ,HP teknoloji şirketler gurubu (Hewlett-Packard),Başta ABDve Avrupa ülkelerinde en çok kullanılan muhasebe ve kasaprogramı olarak öne çıkan İntuit, silikon grafikler(SiliconGraphics) ve Microsoft’un en büyük rakiplerinden biriolan Java ve Oracle teknolojisini bulan vegeliştiren(Sun Microsystems)ve daha isminisayamadığımız gündelik hayatımızda hergün heryerdekullandığımız bir çok teknolojinindoğduğu ve geliştiği

1993 ve 2001 yılları arasında ABD başkanı olan Bill Clinton'ınsiyasi gündemlerinden biri de bilgi teknoloji devriminikullanarak ,Amerikalıların hayat kalitesiniarttırmak ve ekonomiyi canlandırmaktı.Bilim ve teknolojideakıllı yatırımlar yaparak yeni Amerikan ekonomisiniinşa etmişler ve ülke olarak gücüne güç katmışlardı.

 Bir Dönemin Başlangıcı

Teknolojinin ülkemizde de,özellikle 2023 Türkiye vizyonu ilebirlikte artık öneminin daha büyük olduğu ve toplumun herkesiminde,tüm meslek kurumlarında kullanılan çözümler sunanbir araç haline geldiğini bilmekteyiz.Aynı zamanda teknoloji uzunvadede ekonomik ve toplumsal gelişmenin de en belirginöğelerinden biridir.Teknoloji, bu gelişimin hızını ve yönünüetkilemenin en büyük araçlarından biridir.

Teknoloji,günlük hayatımızda kullandığımız  veelimizden dedüşürmediğimiz hayatımızın neredeyse olmazsa olmazıhaline gelen,günlük yaşantımızı düzene sokmamıza yarayanen büyük yardımcımız hatta bize arkadaşlık yapan sanalbir dosttur.Günlük yazışmalarımız,banka hesaplarımızıntakibi,gazete,kitap yada anlık görüşmelerimizde kullandığımızrenkli bir araç haline gelmiştir. BugününTürkiyesinde, küçük ve büyük ölçekliişletmelerde bilgisayar kullanarak çalişannitelikli eleman sayısının her geçengün arttığı görülmektedir.Bilginin ve teknolojinin buişletmelerde daha geniş alana sahip olmakla beraberözellikle kobilerde daha az maliyetle ve daharahat çalışabilme imkanınıda vermektedir.Teknolojiyi dahayoğun halde kullanan firma calişanları teknolojisayesinde ofis otomasyonu,raporlama, doğru, akıcı vehızlı yorumlama yeteneklerinikazandıkları görülmektedir. 

Bilgi Teknolojilerine,gerekli, doğru ve akıllıcayapılacak yatırımlarda genel olarak, iş kalitesininyükselmesi çalışanların verimliliğininarttırılması, harcama bütçelerinin minimumadüşürülmesi, müşterilere daha kaliteli satış vehizmet sunulması, bilgi kaynaklı yeni ürünlerin geliştirilmesive rekabet gücünün arttırılması gibi konularda işletmeler içinönemli katkılar sağlamaktadır.

Yorumlar