YAZARLAR

Alın bu Anayasayı kafalarına çalın!...

Reis-i Cumhur’un AB ve AP’ye restini iyi görmek için Avrupa’nın en güçlü ülkesinde var olan bir Anayasaya bakalım..İki yüzlülüğü net görelim..

Dokunulmazlıkların kalkması demokratik bir ülkeye yakışmazmış..

Milletvekilleri  silah kullanmadıkça terör örgütü ile ilişki içine girebilirmiş..

Siyasi partiler devlete karşı istedikleri gibi tavır ortaya koyabilirlermiş..

Vatana, Millete hakaret etmenin adı özgür düşünce olabilirmiş..

Devlet sırlarını ifşa etmek, Cumhurbaşkanına hakarette bulunmak basın özgürlüğü olabilirmiş..

Miş.. Miş!..

Şöyle bakıyorum Türkiye üzerinde içeriden ve dışarıdan  (AB, AP)  öyle bir rüzgar estirmeye çalışıyorlar ki; ‘terör ile mücadele suç’  terör örgütü  ile kol kola giren milletvekilleri  ‘dokunulamaz özgürlük savaşçısı’  gibi !..

Küstahlık aldı başını gidiyor!

Sanki  burası Türkiye Cumhuriyeti değil, muz cumhuriyeti?

Türk milletinin her ferdinin ‘İşte benim devletim’ diyerek bu  mücadelenin arkasında dimdik durması nedeni ile çıldırıyor batı ve işbirlikçileri..

Avrupa Birliği ile Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’ye yönelik  tavrı çirkin ve iki yüzlülükten başka  hiç bir şey değil.

Türkiye’nin kendi içerisinde yaşadığı  sorunların binde birini  onlar yaşasalar, o meclislerinde bölücü zihniyette  tek kişiyi tutmaz, kolundan tutup atarlar!..

Asla Türkiye’nin hoşgörüsü  kadar tahammül etmezler..

Ama söz konusu Türkiye olunca ülkeyi bölüp parçalamak isteyenleri  özgürlük savaşçısı gibi lanse eder işte  bu aymazlar!..

                                                         ***

Bakın  bu noktada sizlerle Avrupa’nın her yönü ile 1 numaralı ülkesi olan Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan bazı önemli maddeleri paylaşmak istiyorum..

Çünkü AB ve AP’nin  iki yüzlülüğünü  ortaya koyuyor..

Almanların da ucu açık bir demokrasi anlayışı ortaya koymadığını ve devlete karşı suç işleyenlere karşı nasıl tavır takındığını anayasasında öyle bir gösteriyor ki ders gibi..

İyi okuyun..

Grundgesetz

für die Bundesrepublik Deutschland'ı..

Bakın neler diyor  Alman Anayasası..

Madde 8:Düşünce ve basın özgürlüğü..

(1)Herkesin düşüncesini söz, yazı ve resimle serbestçe açıklayıp yayma herkese açık olan kaynaklardan hiçbir engele uğramadan bilgi edinme hakkı vardır. Haber verme güvence altındadır. Bütün bunlar Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. 

Madde 20: Devletin ana ilkeleri; direnme hakkı

(2) Egemenlik tümüyle halkındır. Halk, egemenliğini, seçimler ve oylamalar aracılığıyla ve yasama, yürütme, yargı yetkileriyle donanmış özel organlar eliyle kullanır.                                                                                               

(3) Yasama, anayasal düzene, yürütme ve yargı organları ise yasa ve hukuka bağlıdırlar. 

(4) Bu Anayasa düzenini ortadan kaldırmak isteyen herkese karşı, başka bir çözümün bulunmaması halinde, bütün Almanlar direniş hakkına sahiptir.

Almanya Devleti’nin milletine verdiği sorumluluğa bir bakın Allah aşkına..

Şimdi bir düşünün bizim Anayasamızda “Bu Anayasa düzenini ortadan kaldırmak isteyen herkese karşı, başka bir çözümün bulunmaması halinde, bütün  Türkler direniş hakkına sahiptir” yazsa ne olur..

‘Faşistler’ diye ayağa kalkarlar..

Devam edelim Alman Anayasasından…

Madde 21: Siyasi partiler

(1) Siyasi partiler, halkın siyasi iradesinin oluşumuna katılırlar. Kurulmaları serbesttir. İç düzenlerinin demokratik ilkelere uygun olması şarttır. Maddi kaynakları ve harcamaları ile malvarlıkları hakkında kamu önünde hesap vermek zorundadırlar. 


(2) Amaçlarına ve taraftarlarının tutumuna göre, özgür ve demokratik temel düzeni zedelemek veya ortadan kaldırmak veya Alman Devleti’nin varlığını tehlikeye sokmak eğilimini gösteren siyasi partiler, Anayasa’ya aykırıdırlar. Anayasaya aykırılık hakkında Anayasa Mahkemesi karar verir.   

Peki bu madde ne anlatıyor..

Almanya’da HDP gibi bir siyasi parti barınabilir mi?

Bin defa kapanırdı..

Yöneticileri gerekli cezaları alırdı..

Ama orada Almanya Devleti’nin varlığını tehlikeye sokacak tavırda hiç bir siyasi parti ve siyasetçi yok..

Gelelim  milletvekili dokunulmazlığına

Madde 46:

İyi okuyun sevgili okurlar..

2) Bir milletvekili suçüstü halinde veya ertesi gün tutuklanmış olmadıkça, cezayı gerektiren bir eylemden dolayı ancak Meclis’in izniyle hesap vermeye çağrılabilir ve tutuklanabilir.

 3) Bunun dışında bir milletvekilinin kişisel özgürlüklerin her türlü sınırlandırılması veya 18 maddeye göre aleyhinde bir işlem yapılabilmesi için Meclis’in izni aranır.

 4) Bir milletvekili hakkındaki her türlü ceza davası, 18. maddeye göre aleyhinde yapılan her çeşit işlem, her tutuklama ve kişisel özgürlüğünün sınırlandırılması önlemi Meclis’in istemesi üzerine ertelenir.

Peki 18. madde ne diyor..

Özgür demokratik temel düzene karşı mücadele amacıyla kötüye kullanan kimsenin temel hakları kaybettirilir. Hakkın kaybettirilmesine ve bunun kapsamına Anayasa Mahkemesi karar verir.

İyi okusun sözde aydınlar,akademisyenler.

Demirtaş ve avarisi!..

Almanya  anayasası ne yazıyor!

Devam..

Madde 90:  Anayasal organlara hakaret

Her kim aleni bir toplantıda veya basın yayın yoluyla bir yasama organına, devlet yönetimine, hükümete veya Federal Anayasa Mahkemesi’ne onun itibarını zedeleyecek şekilde hakaret ederse bu şekilde Federal Almanya’nın varlığı ve Anayasal düzenine yönelirse 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

                                              ***

İşte bu kadar net AB’nin en güçlü ülkesi Almanya’nın anayasası..

Her bir maddesi son derece milli..

Onun için Almanya güçlü..

Şimdi soralım..

Almanya’da demokrasi yok mu?

Almanya’da insan hakları yok mu?

Almanya’da özgürlük yok mu?

Var..

Ama  Almanya’da devlete karşı işlenen suçlarda  en küçük taviz ve isteyenin istediği gibi hareket etmesi anlamında  ‘ucu açık özgürlüğü’ yok!

Anayasaya herkes harfiyen uyuyor..

Saat gibi işliyor..

Uymayanlara sonu nereye giderse gitsin yasal işlem yapılıyor..

O nedenle  ‘Alın Almanya Anayasasını iki yüzlü  AB’nin kafasına çalın’ demek gerekmez mi?

Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin   ülkenin birliği ve dirliği için aldığı bütün kararlar, dokunulmazlıkların kaldırılması ve terör ile mücadelesi deki duruşu son derece yerinde  olduğu kadar  geç kalınmış kararlardır da..

Herkes bu ülkede  artık haddini bilecek..

Dünyanın hiçbir ülkesinde hiç kimseye özgürlük adı altında devlete suikast yapma özgürlüğü verilmez..

İşte Alman Anayasası’ndan bölümleri sizlerle paylaştım.

Alman milletine verilen sorumluluğu gördünüz?

O nedenle bu topraklarda yaşayan herkes  Türkiye Cumhuriyeti Devletinin anayasasının kurallarına saygı ve sadakat gös-te-re-çek kardeşim gös-te-re-cek!.

Burası Patagonya değil!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem ülke içindeki demokrat geçinen bölücü aymazlara hem de Türkiye’ye baskı uygulayan AB ve AP’ye çektiği rest, millet adınadır da.. 

Millet ne derse o…

Sokağa çıktığımız zaman Reis-i Cumhur’un arkasında  ’Dik dur eğilme bu Millet seninle’ diye haykıran  millet iradesinin ezici çoğunluğunun olduğunu görüyoruz..

İşte Batı’nın ve ABD’nin zoruna giden de bu..

Bir türlü  “Bu millet nasıl bu kadar bu adama candan bağlı”  sırrını çözemiyorlar..

Çünkü Cumhur’un  ‘Reis’i olmak  böyle bir şey!..

Yorumlar 7 yorum